Chef for uddannelsessektionen på Hærens Officersskole


Chef for uddannelsessektionen på Hærens Officersskole

Få ansvar for fremtidens officerer i Hæren. Major med masser af ledelseserfaring, vilje og holdninger søges til at uddanne, udvikle og præge fremtidens officerer til Hæren søges.
Om os
På Hærens Officersskole uddanner vi officerer, der fagligt og holdningsmæssigt skal kunne honorere de krav som Hæren stiller. Det er vores ansvar at udvikle og kvalitetssikre henholdsvis officersbasisuddannelsen i Varde, løjtnantsuddannelsen i Slagelse og linjeofficersuddannelsen på Frederiksberg.

Tilrettelæggelsen og udførelsen af uddannelsen sker efter vores direktiv og udføres af henholdsvis Hærens Sergentskole, 2. Brigade og faginstitutterne ved Forsvarsakademiet. Hertil har vi det særlige ansvar at varetage og tilsikre kadetternes personlige udvikling og militære dannelse.

Efter nogle travle udviklingsår ligger rammerne for officersuddannelserne til løjtnant og premierløjtnant fast. Ligeledes er officersskolens organisation tilpasset vore opgaver, der også dækker væsentlige bidrag til den årlige rekrutteringsindsats.

Frederiksberg Slot er samtidigt blevet en garnison med opgave at varetage brugerne af Frederiksberg Slots interesser, herunder Hærens Officersskole, Føringskursus, MMS-kurser, Koncernfælles Kursusadministration, Atlantsammenslutningen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, kantinen m.fl.

Vi er mange forskellige mennesker på arbejde hver dag, hvilket lidt kontant stiller direkte krav til vores fremtræden i forhold til officersskolens opgave at præge og udvikle kadetterne, men som først og fremmest gør garnisonen til en spændende arbejdsplads med plads til at engagere sig socialt også.

Hærens Officersskole er en del af Forsvarsakademiet, hvilket blandt andet manifesterer sig i et godt og udviklende samarbejde mellem de tre officersskoler, Forsvarets Sprogskole og Hærens Sergentskole. Forsvarsakademiet er endvidere en myndighed med mange muligheder for den, der interesserer sig for uddannelse, udvikling, ledelse og organisation.
Om stillingen
Officersskolens stab er opdelt i ledelsen, uddannelsessektionen og garnisonsstøtteelementet. Som chef for uddannelsessektionen har du en næstkommanderende, der, hjulpet af en overassistent, støtter dig ledelsesmæssigt og administrativt. Hertil har du fire holdførere, hvis opgave det er at tilrettelægge uddannelsen samt udvikle kadetterne. Uddannelsessektionen løser tillige en række af skolens sagsbehandling- og udviklingsopgaver.

Du refererer direkte til chefen for Hærens Officersskole og er dennes og Forsvarsakademiets repræsentant i arbejdet med at udvikle officersuddannelsen i Hæren – og er som sådan i tæt kontakt til Hærens ledelse. Du er tillige studieleder for officersuddannelsen. Som chef for uddannelsessektionen er det dig, der indstiller kadetter til såvel afgang som udnævnelse.

Dit ansvar for udvikling og koordination af igangværende uddannelser indebærer et udviklende og givende, men til tider også fagligt udfordrende samvirke, samarbejde og koordination med Hærkommandoen og Forsvarsakademiets stab og institutter. Du skal derfor have en god fornemmelse for, hvad Hæren vil have og for hvad der er muligt – og så skal du være analytisk stærk, forhandlingsteknisk smart og gerne pragmatisk – men ikke nødvendigvis altid.

Med rammerne for officersuddannelserne på plads vil vi fra 2020 lægge tyngde om ”professionsnærhed” og i dialog med Hæren, Hærens Sergentskole, 2. Brigade og Forsvarsakademiets faginstitutterne m.fl. tilsikre, at kadetternes læring optimeres med direkte sammenhæng til udviklingen i Hæren. Det kræver, at officersskolen – og særligt uddannelsessektionen – også tænker professionsnært. Af samme grund forventes det af både dig og holdførerne, at I deltager i Hærens aktiviteter, fx i forbindelse med større øvelser m.v.

Indtaget på officersuddannelsen de næste år forventes at ligge stabilt omkring +100. Hertil et lidt mere varierende indtag for de kadetter, der alene skal gennemgå løjtnantsuddannelsen.
Om dig
OBS! Læs nedenstående som vores ønskeliste og ikke en facitliste. Hvis du mener, at du er den leder vi mangler, så søg stillingen uanset hvad!

Du er M331 major i Hæren. Du har erfaring med og holdninger til ledelse i Hæren, som du skal kunne sætte ord og har som major forrettet stabstjeneste ved brigade, regiment eller højere.

Du skal kunne iværksætte og lede processer sådan, at kadetterne oplever en positiv og udviklende nærhed samtidig med, at sektionen løser sagsbehandlingsopgaver og udviklingsarbejder.

Du skal være en rollemodel for så vidt angår 1) viljen til at prioritere til fordel for opgaven og helheden; 2) evnen til at gå forrest når det kræves; 3) nytten af at tage del i militære- og samfundsdebatter; samt 4) lysten til at dyrke kammeratskab og korpsånd, fordi det løfter os i krig.

Du skal være bevidst om, at chefer som dig skal stå på mål for de opgaver, som Forsvaret, Hæren, Forsvarsakademiet og Hærens Officersskole får. Du skal klart kunne kommunikere hensigten med disse, ligesom du skal kunne kommunikere dine egne løsninger effektivt.
Du skal være god til at etablere personlige og faglige netværk til gavn for dine mange samvirkeopgaver.

Personlig udvikling og dannelse af fremtidens officerer står højt på officersskolens dagsorden. Det kræver viden om og holdninger til Hæren og til uddannelse, men også et bredere perspektiv på og personlig stillingtagen til ”hvem” og ”hvordan” fremtidens hærofficer skal være.

Chefen for Hærens Officersskole tillægger det tillige vægt, at du og skolens stab indgår aktivt i skolens sociale liv og kammeratlige samvær.

Udover at kunne forvente at få et godt job hos os på officersskolen, kan du også forvente at skulle indgå i en dialog om din udvikling og fremtid – og hvordan tiden på officersskolen bedst muligt fremmer dine ambitioner, uanset hvorhen de peger.

Du skal ikke i udgangspunktet vide en masse om den ny officersuddannelse, læringsplaner, akkreditering og ECTS-point mv., men til en samtale vil det være en fordel at have sat sig ind i uddannelsens opbygning samt have forhørt dig hos den nuværende stillingsindehaver om igangværende forandringsprocesser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være København.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte den nuværende stillingsindehaver, major Søren Sjøgren, på fak-ho-u01@mil.dk på telefon +45 2325 9136, eller chefen for Hærens Officersskole, oberst Nicolas T. Veicherts, på fak-ho-ch@mil.dk på telefon +45 2274 8631.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 15. december 2019.

Stillingen er ledig fra 1. februar 2020 og besættes som udgangspunkt for en fireårig periode, som dog kan forhandles i forhold til Forsvarets behov og dine ønsker.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 51.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederiksberg Slot

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

15.12.2019

Indrykningsdato

29.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent