Faglært kok til sejlads med Fregatten Peter Willemoes.


Faglært kok til sejlads med Fregatten Peter Willemoes.


2. Eskadre søger en kok med gode faglige kompetencer, professionel stolthed og gode sociale egenskaber. Vi tilbyder et anderledes kokkejob med en udfordrende hverdag til tjeneste ombord i Fregatten PETER WILLEMOES.


Om os

Fregatten PETER WILLEMOES er blandt Danmarks mest avancerede arbejdspladser, når det drejer sig om alsidig moderne teknologi. Fregatterne kan derfor løse en bred vifte af sømilitære opgaver, såvel nationalt som internationalt.

Fregatten PETER WILLEMOES har hvert år et varieret sejladsmønster med fokus på at vedligeholde og yderligere opbygge de stærke søkrigsmæssige kompetencer, som er opbygget over flere år ved skarpe indsættelser og krævende øvelser. Fregatten PETER WILLEMOES gennemførte blandt andet i 2017, som første danske enhed, indsættelse i en amerikansk Carrier Strike Group, som eskorteenhed for hangarskibet USS GEORGE H. W. BUSH. Og fra starten af 2018 har Fregatten PETER WILLEMOES besætning været deployeret med flagskibet for Nato’s stående maritime flådestyrke SNMG 1.

Du vil derfor blive en del af en yderst kompetent og skarp besætning om bord på en regulær kampenhed, hvor vi har stor fokus på de sømilitære kernekompetencer. Vi arbejder derfor målrettet på at være professionelle i udøvelsen af vores opgaver. Der er en stærk kultur om bord, der har rod i såvel Søværnets traditioner som en høj faglig stolthed.

Vi tilstræber et godt arbejdsmiljø blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone om bord. Samarbejde, professionalisme, udvikling og målrettethed er nøgleord i vores hverdag. Fregatten PETER WILLEMOES består derfor af en yderst professionel og sammentømret besætning, der ikke står tilbage for at løse enhver opgave.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, indenfor de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.


Om stillingen
Din primære opgave er i samarbejde med de øvrige kokke og kabyspersonalet at producere måltider til besætningen. Det indebærer dagligt 3 hovedmåltider samt natmad til det vagtgående personel. I havn er der ofte officielle arrangementer som f.eks. middage og receptioner, og her spiller kabyssen en meget vigtig rolle.

Som en del af dit arbejde deltager du i ombordtagningen af de mange tons forsyninger, der skal til for at holde produktionen gående. Herudover deltager du i rengøring af f.eks. kabys, køle- og lagerfaciliteter.

Alle på et krigsskib har altid mere end én funktion. Du vil derfor udover dine primære opgaver også have en post i forbindelse med helikopterflyvning. Hertil indgår du i skibets havariberedskab.

”Kabyssen” hedder formelt set Forplejningssektionen. Den daglige drift af sektionen sker under ledelse af skibets Proviantbefalingsmand. Forplejningssektionen består af tre kokke, en bager, en slagter, en skyller og fem messegaster, der alle vil være dine primære kolleger.

Når skibet er i basehavn, indstilles produktionen i kabyssen. I stedet tilstræbes en begrænset mængde dagligt arbejde, der primært skal tilsikre, at kravet til hygiejne opretholdes. Hertil kommer enkelte vagtdage.

Vi tilbyder et utraditionelt kokkejob, hvor du er lige dele kok, soldat og sømand. Vi kan garantere, at du vil få unikke oplevelser og kammeratskaber for livet.
Det er samtidigt et job med mulighed for personlig udvikling, herunder uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund. I den forbindelse må der påregnes rejseaktivitet udover sejlende tjeneste.
Om dig
Vi søger en energisk og effektiv medarbejder, som med et åbent sind er klar til at indgå i et ungdommeligt og omskifteligt miljø. Du har faglig stolthed, kan arbejde selvstændigt uden tilsyn, og du er klar til at give en ekstra hånd med, når der i en hektisk hverdag er travlt.

Du skal have lidt eventyr i blodet, og du og din familie skal være afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet.

Kvalifikationer
Krav:
• At du har en uddannelse som kok.
• At du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden FORTROLIGT.
• At du kan erklæres egnet til internationale operationer.

Ønskeligt, men ikke et krav:
• At du har gennemført Søværnets basisuddannelse.
• At du er Junior Medic.

Helbredskrav:
• Du skal kunne godkendes til Forsvarets helbreds- og tandundersøgelse.
• Du skal kunne bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav.
• Grundvaccination.
• Egnet til røgdykning.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte skibets proviantregnskabsfører oversergent Jenspeter Beese på telefon 24 82 93 98 eller mail: 2E-WILM-PRB@MIL.DK.

Alternativt kan du kontakte seniorsergent Per Christensen ved SAK bemanding på telefon 72 85 75 23 eller mail: SCA-K-BEM03@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 12. december 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse fra 1. januar 2020

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

12.12.2019

Indrykningsdato

29.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent