Uddannelsesleder til værnepligtsuddannelsen ved Beredskabsstyrelsen Sjælland


Uddannelsesleder til værnepligtsuddannelsen ved Beredskabsstyrelsen Sjælland

Vil du være med at til at videreudvikle vores uddannelsesafdeling. Er du initiativrig, systematisk og god til at planlægge? Er du god til at motivere dine medarbejdere og fremme et godt samarbejde?

Hvis du kan svare ja, er du allerede godt på vej til at blive vores nye uddannelsesleder ved Beredskabsstyrelsen Sjælland i Næstved fra den 1. januar 2020 eller snarest derefter.
Om os
Beredskabsstyrelsen Sjælland er en dynamisk organisation med en hurtig skiftende hverdag, hvor du bliver en del af et engageret og kompetent kollegateam, der lægger stor vægt på høj kvalitet i opgaveløsningen.
Om stillingen
Vi tilbyder en stilling i et spændende miljø, hvor du sammen med chefen for uddannelsen står i spidsen for en uddannelse, der består af tre faggrupper med fem til seks ansatte.

Du har i det daglige personale- og ledelsesansvar for uddannelsens medarbejdere.

Du arbejder målrettet og systematisk samt sikrer, at opgaver indenfor eget ansvarsområde udføres på en måde, der medvirker til et godt samarbejde med tjenestestedets øvrige personale, Beredskabsstyrelsens centrale og decentrale enheder samt eksterne samarbejdspartnere.

Du leder gennem ledere og den daglige ledelse samt sparing af faggruppernes ledere. Du tilser den pædagogiske linje og sikre at faggrupperne når deres mål for undervisningen i henhold til uddannelsesplanerne. Desuden medvirker du til at instruktørerne trives og udvikles.

Du vil indgå i vagtordningen og dermed rykke ud til både lokale, regionale og nationale hændelser.

For at vedligeholde nuværende og tilegne dig nye kompetencer gennemfører du en række kurser og uddannelser, inkl. Beredskabsstyrelsen Sjællands specialberedskaber. Efter gennemførelse af relevant uddannelse vil udsendelse til Beredskabsstyrelsens internationale engagementer muligvis også kunne komme på tale.

Du bidrager til at sikre fleksible, udviklende og effektive opgaveløsninger til gavn for beredskabscentrets ansatte, værnepligtige og frivillige.

Du deltager i interne arbejdsgrupper, der har relation til arbejdsområdet. Du skal deslige påtænke deltagelse i møde- og rejsevirksomhed, herunder indgå i samarbejde og erfaringsudveksling med eksterne samarbejdspartnere.

Det er en forudsætning, at du kan indgå i det nationale beredskab som vagthavende i centrets daglige beredskab og som aktiv part i det internationale katastrofebistands- og nødhjælpsarbejde.
Om dig
Du har en videregående uddannelse på minimum diplomniveau/bachelorniveau og solid beredskabsfaglig uddannelse og operativ erfaring, der sætter dig i stand til at varetage virket som officer i Beredskabsstyrelsen og vagthavende befalingsmand.

Derudover ser vi gerne, at du har:

Bred viden på det beredskabsfaglige område og kendskab til Beredskabsstyrelsens redningsspecialistuddannelse.

Er god til at planlægge, strukturer og organisere eget og andres arbejde.

Viden om og erfaring med ledelse af en forskelligartet medarbejdergruppe.

Gode kommunikative evner – såvel i tale som på skrift.

Du trives i et dynamisk arbejdsmiljø hvor pludselige ændringer er dagligdag. Du kan se og forstå helheder og sammenhænge.

Du fokuserer på resultater men har samtidig øje for processen og viser initiativ og tager udfordringer op med et positivt udgangspunkt. Derudover har du en god fysik og en stærk psyke.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter sektionsleder. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du må påregne, at ansættelse som leder i Beredskabsstyrelsen kan blive nødvendigt at flytte tjenestested, f.eks. som et led i din videre karriere.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen er du meget velkommen til at kontakte chef for værnepligtsuddannelsen Erik Breum-Christensen på tlf. 53 77 43 54 eller stabschef Martin Vang Nielsen på tlf. 55 75 37 50.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Pia Knudsen på tlf.: 72 81 91 44.

Ansøgningsfristen er den 15. december. Vi afholder løbende samtaler da stillingen er til besættelse snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central myndighed indenfor katastrofeberedskabet og er placeret under Forsvarsministeriet.

Vores mission er at sikre borgerne et robust beredskab over for ulykker og katastrofer. Det gør vi ved at udvikle og styrke katastrofeberedskabet, så ulykker og katastrofer kan forebygges og afhjælpes.

Beredskabsstyrelsen yder assistance til kommuner, politi og andre myndigheder ved større ulykker eller katastrofer i Danmark, hvor der er brug for meget mandskab, specialmateriel eller ekspertviden, f.eks. om farlige stoffer.

Beredskabsstyrelsen assisterer efter anmodning ved katastrofer i udlandet. Desuden rådgiver Beredskabsstyrelsen myndigheder og virksomheder om bl.a. beredskabsplanlægning, øvelsesvirksomhed og brandforebyggelse. Vi gennemfører også beredskabsfaglige uddannelser for indsatsledere og holdledere i det kommunale redningsberedskab samt ansatte i politiet og ved andre myndigheder.

Beredskabsstyrelsen prioriterer arbejdet med mangfoldighed og ligestilling højt og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold m.m. til at søge stillingen.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Næstved

Lokation

Region Sjælland

Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U300 Ledere BRS

Ansøgningsfrist

15.12.2019

Indrykningsdato

29.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent