Faglært og kvalitetsbevidst kok til Støtteskibet Esbern Snare (genopslag)


Faglært og kvalitetsbevidst kok til Støtteskibet Esbern Snare (genopslag)

Esbern Snare søger en uddannet og kvalitetsbevidst kok eller cater, der kan indgå i skibets kabyshold, hvor du i tæt samarbejde med dine kollegaer skal producere sunde og nærende retter, til skibets besætning.
Om os
Støtteskibet Esbern Snare indgår i 2. Eskadre, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter. Esbern Snare har før været indsat i INTOPS operationer i Det Indiske Ocean og i Middelhavet. Skibet gennemførte DOST ved FOST i 2017 og skal afsted igen 2020.

Som regulær kampenhed har vi stor fokus på de militære kernekompetencer og vi arbejder aktuelt målrettet for en yderligere professionalisering.

Skibet, ligesom dit nye tjenestested, hører hjemme i Frederikshavn.
Om stillingen
Forplejningssektionen består af 11 konstabler og en sergent. Sektionen hører til i Logistikdivisionen, ligesom Dæk-sektionen også gør.

Du vil indgå i et stærkt køkkenteam sammen med fire andre kokke, en bager og fem messegaster.

Dit hovedfokus, vil være dagligt arbejde i kabyssen, hvor du i tæt samarbejde med dine kollegaer producerer sunde og nærende retter til skibets besætning. Det forventes derfor, at dine interesser og evner indenfor det kokke-faglige felt er alsidig således, at du kan begå dig i kold og varm madlavning, samt større arrangementer.

Ligeledes vil du i samarbejde, med de andre kokke og den daglige leder, stå for egenkontrol af hygiejne både i kabys og lagerrum.

Til søs, vil du desuden have en sekundær post, hvor der ikke skal laves mad. Her vil du indgå i skibets kampberedskab.
Det kan f.eks. være en del af det sanitetsmæssige beredskab på hospitalet, hvor du vil indgå som junior-medic. Det kan også være som røgdykker (brandmand), hvor du skal slukke brande rundt i skibet. Eller som tung maskingeværsskytte, på signaldækket.

For at kunne være en del af dette beredskab, vil du blive efteruddannet i relevante færdigheder på højt niveau.

I forplejningssektionen på Esbern Snare tilstræber vi et meget højt niveau, hver eneste dag. Vi sætter en ære i, at servere hjemmelavet mad for vores kollegaer og bevise vores værd og svendebrev.

Det er derfor meget vigtigt, at vi ansætter den helt rigtige soldat, der virkelig brænder for sit arbejde og kunnen og som kan indgå i vores sociale team, på bedste vis.

I basehavnen Frederikshavn, vil du indgå i vagt tørnen som falderebsvagt/røgdykker. Ved havneophold udenfor basehavn vil du indgå i kabyssens tørn med madlavning til besætningen.

Vi kan tilbyde et alsidigt job, med faglige udfordringer og mulighed for udvikling. Både personligt og fagligt. Og du kan, komme ud og se hele verden, fra et andet perspektiv.

Vi lægger vægt på fortsat udvikling for den enkelte medarbejder, med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og dine fremtidige ønsker.

Sejlads med Esbern Snare kan bestå af nationale øvelser på en lille uge, såvel som internationale opgaver blandt andet i form af INTOPS-deployeringer af 3 mdr. varighed til verdens brændpunkter.
Om dig
Du trives i en omskiftelig hverdag , hvor planlægningen til tider ændres med kort varsel .

I din omgang med kolleger er du socialt anlagt, samt besidder en stor grad af ansvarlighed og lyst til at levere en god dags arbejde.

I besætningen er der ikke langt fra høj til lav, derfor tager du selv initiativ og byder ind med din viden og erfaringer både i forhold til eksisterende og nye opgaver. På samme vis er du god til at tage imod andres input til dine egne ansvarsområder.

Kvalifikationer
Uddannelse:
Gennemgået Søværnets Basisuddannelse.
Krav om civile uddannelse: kok

Helbredskrav:
• Godkendt og registeret helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
• Godkendt og registeret træningstilstandsprøve.
• Grundvaccination.

Ønskelige:
• Uddannet i TMG og/eller LMG.
• Truck B certifikat
• kran D certifikat.
• Uddannet røgdykker.
• Jr. Medic


Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.


Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til: MOKS Mathilde Frost Jensen, Proviantbefalingsmand, på skibets telefon, på 30 16 94 80 eller på mail 2e-essn-prb@mil.dk

Det er også tilladt at kontakte skibets Logistikofficer, KL Ulrik Petersen på 2e-essn-lgo@mil.dk

Alternativt seniorsergent Per Christensen, SCA-K-BEM03, telefon 72 85 75 23

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 5. januar 2020 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse den 1. februar 2020 eller hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette ansøger.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

05.01.2020

Indrykningsdato

28.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent