Sagsbehandler til Operationsstabens Logistiksektion J4


Sagsbehandler til Operationsstabens Logistiksektion J4

Vil du være med til at gøre en forskel i dansk forsvarsplanlægning? Er du god til at samarbejde og bringe det i spil, når opgaverne skal løses? Har du et ønske om at arbejde i et engageret værnsfælles team med en stor international kontaktflade?

Har du mod på at bidrage til opbygning og udvikling af det nyoprettede Host Nation Support Coordination Cell (HNSCC), hvis opgave er koncentreret om at yde værtsnationsstøtte til allierede enheder i Danmark.

Så er stillingen som sagsbehandler – kaptajn - ved Operationsstabens Logistiksektion J4 i Forsvarskommandoen i Karup noget for dig.
Om os
Operationsstabens J4/Logistiksektion på Flyvestation Karup forestår planlægning og drift af logistik for Forsvarets indsættelser.

J4 har logistisk erfaring fra Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet, og sammen udvikler vi fælles logistiske løsninger i forbindelse med nationale og internationale styrkeindsættelser. Vi er fremadrettet 19 M/K, inklusiv tre nyoprettede stillinger i det nye HNSCC - én oberstløjtnant som chef, 10 majorer/orlogskaptajner, seks kaptajner, én chefsergent og én seniorsergent.

Forsvarets nationale og internationale engagement gør, at vi har en travl hverdag, hvor vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for kompetenceudvikling for den enkelte. I J4 arbejder vi i et værnsfælles miljø, med en uformel omgangstone, der er fleksible rammer og frihed under ansvar.
Om stillingen
Som sagsbehandler indgår du i det nyoprettede HNSCC, der fast er normeret med tre M/K - én leder/sagsbehandler og to sagsbehandlere.

HNSCC primære opgave er at varetage planlægnings- og driftsopgaver i relation til Forsvarets nationale operationer med fokus på værtsnationsstøtte til allierede enheder ved deployering eller indsættelse af beredskabsenheder i Danmark. Blandt flere specifikke opgaver kan nævnes:

Planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af værtsnationsstøtte til allierede enheder ved deres aktivering henholdsvis deltagelse i øvelser, hvor disse er meddelt adgang til dansk territorium. Gennemførelse af koordination med internationale samarbejdspartnere vedrørende operative indsættelser med fokus på værtsnationsstøtte.

Bidrager til logistisk koncept- og procesudvikling i relation til værtsnationsstøtte. Udgør nukleus af Operationsstabens HNSCC ved aktivering, idet der planlægges tilført designeret reservepersonel mhp. at kunne bemande cellen 24/7. Planlægning og gennemførelse af designeret reservepersonels uddannelse i HNSCC.

Du skal som sagsbehandler:
Bidrage til løsning af HNSCC samlede opgaver. Være primær sagsbehandler på planlægning og gennemførelse af Host Nation Support opgaver relateret til det luftmilitære domæne, herunder gennemførelse af relaterede Site Surveys. Være primær sagsbehandler på planlægning og gennemførelse i relation til den økonomiforvaltning, herunder gennemførelse af den nødvendige controlling, der relaterer sig til dansk værtsnationsstøtte. Bidrage til løsning af øvrige opgaver i rammen af J4, efter chefens bestemmelse.

Din stilling vil være præget af høj grad af selvstændighed, og du vil være del af et team som primært arbejder med beredskabsplanlægning og du vil assistere de øvrige medarbejdere, især vedrørende deployeringsplanlægning.

Omfanget af rejseaktivitet er moderat og fast tjenestested er Karup.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført Videreuddannelse-I/Ledere, idet kandidater fra Flyvevåbnet med forudgående tjeneste som teknisk officer ved en operativ wing vil blive foretrukket.

Du har ledererfaring fra funktioner i den militære struktur, samt ønskeligt erfaring fra Flyverkommandoen.

Du har en operativ baggrund og erfaring fra internationale missioner, gerne som udsendt med et flyvevåbensbidrag.

Det vil være ønskeligt hvis du har erfaring med/indsigt i økonomiforvaltning.

Du trives i et dynamisk miljø og er indstillet på, at arbejdsopgaver til tider kan falde uden for normal arbejdstid.

Du kan lide at rejse og befinder dig godt i internationale fora. Du har evnen til at agere i et internationalt miljø, hvor du enten selvstændigt repræsenterer Danmark eller ledsager Forsvarets chefer.

Du er analytisk stærk og selvstændigt tænkende, danner dig hurtigt et overblik over omfattende sager og formår med udpræget helhedsforståelse hurtigt og sikkert at identificere de afgørende elementer i en sag. Du har en høj grad af integritet, besidder gennemslagskraft og er i stand til effektivt at prioritere. Du kommunikerer klart, præcist og korrekt i tale og især på skrift, såvel på dansk som på engelsk.

Du formår at vedligeholde et godt arbejdsklima i de sammenhænge, du indgår i, og forstår værdien af et sundt, konstruktivt samarbejde internt og med relationer i Forsvarskommandoen samt eksterne samarbejdspartnere.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Flyvestation Karup.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte chefen for Operationsstabens logistiksektion J4, oberstløjtnant Carsten Michael Freund Møller på telefon 72 84 04 51.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 15. december 2019.

Ansættelsesdato 1. februar 2020.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 51.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

15.12.2019

Indrykningsdato

28.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent