Rådighedsstilling – Elementleder (KN) til Element for Specialoperationstolkning


Rådighedsstilling – Elementleder (KN) til Element for Specialoperationstolkning

Er du sprogofficer af reserven med erfaring fra samarbejde med danske specialoperationsstyrker? - Kan du samarbejde bredt og fleksibelt på tværs af Forsvarets myndigheder og enkeltpersoner, ofte med kort deadline? - så er stillingen som elementleder for Specialoperationstolkning ved Forsvarets Sprogskole måske interessant for dig.
Om os
Forsvarets Sprogskole (FSS) ved Forsvarsakademiet (FAK) er ansvarlig for uddannelsen af sprogofficerer i arabisk, russisk og dari. Uddannelsen kombinerer sprog, kulturfag og militære fag og er karakteriseret ved et særdeles intensivt læringsmiljø. Efter uddannelsen løser sprogofficererne opgaver som tolke og kulturvejledere i Forsvarets internationale missioner samt støtter i den nationale struktur som reserveofficerer.

FSS er en militær institution og består af 25 medarbejdere fordelt på sproglærere og militært ansatte. Udover sprogofficerer uddanner skolen også civil-militære tolke samt uddanner Forsvarets officerer i engelsk. Derudover støtter skolen resten af Forsvaret med en række af opgaver, hvor sprogofficerernes og de civil-militære tolkes kompetencer bringes i spil, ligesom vi har ansvaret for at klargøre og udsende sprogofficerer og civil-militære tolke til internationale opgaver.
Om stillingen
Din opgave er, at bidrage til koordinering af øvelses,- undervisnings- og uddannelsesopgaver for Specialoperationskommandoens reservister” i samarbejde med Operationssektionen ved Forsvarets Sprogskole og Operationsafdelingen ved Specialoperationskommandoen

Stillingen forudsætter stor fleksibilitet i opgaveløsningen, og vi forventer derfor, at du lægger et passende antal indkommanderinger omkring 10-20 årligt, til at virke i designeringsfunktionen.
Om dig
Du er uddannet sprogofficer eller sprogofficer af reserven med stor erfaring fra interværnsopgaver eller tilsvarende reservetjeneste ved anden reserveenhed. Gennem din erfaring har du opbygget et grundigt indblik i de forskellige kompetencer som sprogofficerer af reserven kan bidrage med, såvel i operative sammenhænge som under træningsforhold for reservister.

Du har ansvaret for at vedligeholde dit sproglige, kulturelle og militærfaglige niveau, fx ved deltagelse i sproguddannelse og ved indkommandering til relevante aktiviteter for reserven tilrettelagt af Forsvarets Sprogskole.

Det er en fordel, hvis du tidligere har samarbejdet med de danske specialoperationsstyrker, enten i forbindelse med udsendelse eller under interværnsopgaver. Din mangeårige erfaring, høje faglighed, store fleksibilitet og dit gode overblik er egenskaber, vi lægger vægt på i forhold til stillingen.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark. Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til "HEM" og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Ansøgning og kontakt
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Martin Pham Carlslund ved sektionschef for OPSEK på telefon 7281 7681 eller via mail på FAK-FSS-OP01@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-sagsbehandler Bjarne Johansen på telefon 7281 9185, eller via mail: fps-ba-bss05@mil.dk.

Ansøgningsfristen er torsdag den 12. december 2019. Samtaler forventes i uge 50/51.

Stillingen er til besættelse den 1. januar 2020, eller snarest derefter.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. Når du søger stillingen elektronisk er det vigtigt, at alle filer bliver fremsendt i PDF-format.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSAKADEMIET
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn. Uddannelserne spænder over de grundlæggende sergent- og officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier. Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter. Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Læs mere om Forsvarsakademiet på: fak.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

12.12.2019

Indrykningsdato

28.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent