Handlekraftige Korporaler til Movement Control ved Joint Movement & Transportation Organization


Handlekraftige Korporaler til Movement Control ved Joint Movement & Transportation Organization

Vi giver dig mulighed for at være med til at sikre at danske enheder har soldater og materiel til at løse deres opgaver uanset om det er i Danmark eller i missionsområder. Det betyder, du kan få opgaven løst til tiden og har en fleksibel indstilling. Du bliver en del at et team, hvor tingene til tider går stærkt og oplevelserne er mange. Din indsats betyder, vi i fællesskab leverer til tiden uanset om transporten sker på landevej, skinner, via skib eller som lufttransport.
Om os
Movement Control (MOVCON) er en del af Joint Movement & Transportation Organization (JMTO). Vi er placeret på Flyvestation Karup.

MOVCON har medarbejdere fra Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Vores opgaver består blandt andet i at indsætte soldater eller enheder på logistiske områder som f. eks. havne, lufthavne eller jernbanestationer. Herfra gennemfører vi transport af personel og/eller materiel til enheder i internationale operationer eller øvelser både i Danmark og internationalt.
Om stillingen
MOVCON er der, hvor tingene bliver udført i praksis.

Du kommer i én af vores tre delinger. Hver deling består af 19 mand; en terminalofficer/delingsfører (premierløjtnant), næstkommanderende (seniorsergent) samt en korporal. I hver af de to grupper er 2 terminalbefalingsmænd/gruppefører og 6 konstabler. Alle er klar til en hverdag med løsning af opgaver til støtte for andre enheder i alle tre værn i kortere eller længere perioder. Det kan resultere i skæve arbejdstider og en del opgaver, som kræver kortere eller længere ophold væk fra tjenestestedet i Karup, både i Danmark og udlandet.

Arbejdsopgaverne kræver stor grad af selvstændighed.

Du skal i delingens deltrop løse varierende opgaver såsom at bistå i udarbejdelse af blandt andet arbejdstidsplaner og aktivitetsplanlægning i forbindelse med indsættelser i ind- og udland. Du skal også rådgive og vejlede i forbindelse med dokumenthåndtering og registrering af data i tilknytning til anvendte systemer, og sidst men ikke mindst skal du assistere i delingens uddannelses- og øvelsesvirksomhed samt kunne bistå uddannelsen af MOVCON personel, herunder forestå undervisningen. Du skal også kunne indgå som fører for dele af et terminalhold.

Dagene ligner sjældent hinanden, idet der løbende kommer opgaver til MOVCON nogle gang med kort varsel. Her kommer vores professionelle tilgang til løsning af opgaven i højsædet. Derudover løser vi mere rutineprægede opgaver som blandt andet rotationer og materieltransport til missioner med danske soldater. Der er selvfølgelig også mange dage hvor du har det administrative ansvar i delingen.
Om dig
Du skal være en dygtig medarbejder fra konstabelgruppen, og vi ser gerne, at du har gennemgået og bestået korporal - taktisk/føringsmæssigt modul.

Det er en fordel, at du har erfaring med administrative opgaver.

Da du kan komme til at arbejde sammen med udenlandske soldater, er det en fordel du kan begå dig på engelsk i skrift og tale.

Du er god til at skabe relationer, du kan arbejde selvstændigt, du er omstillingsparat og du har en fleksibel indstilling til din opgaveløsning.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til logistik, samt hvis du har erfaring som terminalhjælper - gerne fra en tidligere udsendelse. Ellers sørger vi for, at du får uddannelsen. En uddannelsesaftale kan komme på tale, hvis du er den rette person.

Selvom du fungerer i en specialiseret funktion, er du soldat og skal derfor hele tiden kunne opfylde de fysiske krav og de militære færdigheder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er værnsfælles.
Stillingen er klassificeret som en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår og kan besættes med en tjenestemand.

Løn m.v. er for korporaler i Flyvevåbnet og Søværnet reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

For ansøgere i Hæren er løn m.v. reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Hvis du p.t. ikke er tjenestegørende i forsvaret kan du forvente at du skal gennemgå en afprøvning ved Forsvarets Rekruttering i Jonstrup. Afprøvning består af en fysik/lægelig del samt en psykologisk vurdering.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte premierløjtnant Peter Flinch på mail JMTO-MT-2001@MIL.DK eller telefon 41 73 25 48.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs246@mil.dk eller telefon 72 81 91 57.

Ansøgningsfristen er den 10. december 2019. Vi holder løbende samtaler, og de forventes gennemført i perioden 9. - 20. december 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

10.12.2019

Indrykningsdato

26.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent