Elektronikmekaniker til 1. Panseringeniørkompagni (genopslag)


Elektronikmekaniker til 1. Panseringeniørkompagni (genopslag)

Er du fiks på fingrene, og får du tingene til at virke? Kan du lide at kombinere soldaterlivet med din faglige professionen? Så er du måske lige den vi gerne vil have som kommende kollega!
Så er du uddannet elektronikmekaniker eller elektronikfagtekniker, så har vi arbejdspladsen til dig!


Om os
1. Panseringeniørkompagni (1 PNIGKMP) består af to stående panseringeniørdelinger, en pansrede parkdeling og en kommandodeling og indgår som kompagni under 1. Panseringeniørbataljon ved 1. Brigade.

Vi uddanner, træner og indsætter kampingeniører i rammen af panseringeniørbataljonen og til støtte for kampbataljoner og opstiller bidrag til nationale og internationale operationer.
Om stillingen
Sektionen består af 5 mand; én oversergent og fire konstabler, fordelt på fagområderne motor, våben og elektronik. Som elektronikmekaniker (EMEK) i kommandodelingens vedligeholdelsessektion, vil du få stor indflydelse på din egen hverdag. Du vil i høj grad være medvirkende til, om kompagniet kan løse opgaverne, da materiel, fx mørkekampsmateriel, radioer og GPS er et stort omdrejningspunkt.

Som EMEK, vil du komme til at reparere, fejlfinde og rådgive om materiel i alle størrelser. Inden for det næste år vil kompagniet også skulle påbegynde indfasning af Hærens taktiske kommunikation system. I kompagniet lægger vi stor vægt på en uformel omgangstone, dog er professionalismen og faglighed forudsætningsskabende for at kompagniet løser opgaven.
Om dig
Vi ansætter på en blanding af faglige og menneskelige kompetencer, og de vægter næsten lige meget. For at komme i betragtning til stillingen skal du være i besiddelse af svendebrev som elektronikmekaniker eller elektronikfagtekniker.

Hvis du er den vi mangler, har du følgende menneskelige egenskaber: teamwork, faglighed, fleksibilitet og er beslutsom.

Din fysiske form er vigtig for os, og da vi også deltager i operative aktiviteter, skal du kunne honorere de gældende fysiske krav for forsvaret.
Af øvrige kompetencer er det ønskeligt, at du har kørekort til kategori B, C og E.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglig konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes af en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel-og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Det er en betingelse for at oppebære faglært tillæg, at medarbejderen har et svendebrev/uddannelsesbevis som elektronikmekaniker/elektronikfagtekniker.
Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTRAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef; kaptajn Anthony Green på telefon: 7282 8101 / 4132 4915 eller kompagnibefalingsmand; oversergent Bjarne Søndergaard Jensen på telefon: 30 29 38 10.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Du kan søge stillingen via nedenstående link med ansøgningsfrist senest den 6. januar 2020. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. Der afholdes samtaler løbende.
Stillingen er ledig og ønskes besat snarest eller pr. 1. marts 2020.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

06.01.2020

Indrykningsdato

25.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent