Næstkommanderende Søværnskommandoen


Næstkommanderende til Søværnskommandoen

Har du betydelig erfaring på højere chefniveau, gode lederevner samt et indgående kendskab til maritime operationer på taktisk og operativt niveau, og brænder du for at lede sømilitære operationer og den træningsmæssige udvikling af Søværnets enheder?

Så er det denne stilling du skal søge.
Om os
Søværnskommandoen er sammen med blandt andet de to andre værnskommandoer en integreret del af Forsvarskommandoen. Søværnskommandoen fungerer dog i praksis som en selvstændig myndighed med ansvar for Forsvarets maritime styrkeproduktion og den nationale styrkeindsættelse.

Søværnskommandoen er organiseret med to divisioner; en Planlægnings- og Operationsdivision samt en Kapacitetsdivision. De to divisioner er organiseret i en traditionel operativ N-struktur.

Udover chefen for Søværnskommandoen (CH SVK) er der en stabschef samt et mindre ledelsessekretariat.
Om stillingen
Næstkommanderende ved Søværnskommandoen (NK SVK) er af CH SVK udpeget som SVK operative chef, og varetager funktionen som Commander Danish Sea Training (C-DST) på vegne af CH SVK og er CH SVK stedfortræder.

I rollen som C-DST er NK SVK ansvarlig for at understøtte CH SVK i at sikre, at den prioriterede styrkeproduktion af Søværnets enheder og personel gennemføres, og er herunder ansvarlig for opstilling af en maritim føringsstab, der kan lede en national eller international bredt sammensat flådestyrke, eksempelvis i rollen som ”Commander Task Group” (CTG). Føringsstaben skal kunne virke i et værnsfælles internationalt miljø, hvor der blandt andet kan indgå specialoperationsstyrker.

NK SVK er primær chef for føringsstaben, når denne er indsat på maritim styrkechef niveau (CTG niveau).

Føringsstaben kan endvidere indgå som et dansk bidrag til en stab ved et større internationalt maritimt hovedkvarter, som del af ”Maritime Component Commander” (MCC).

NK er ansvarlig for at afbalancere stabens tildelte ressourcerammer jf. Forsvarskommandoens årsprogram og SVK handlingsprogram, således det understøtter styrkeproduktionen.

NK SVK er CH SVK nærmeste rådgiver i forhold vedrørende operativ og taktisk indsættelse af Søværnets enheder. NK SVK har det overordnede ansvar for Søværnets træning til søs, og er ansvarlig for planlægning og gennemførelse af den træningsmæssige certificering af Søværnets enheder, samt at Søværnets enheder fastholder det krævede træningsniveau.
Om dig
Vi forventer, at du er kommandør (M402) og har betydelig erfaring fra flere funktioner i den militære chefgruppe, herunder cheferfaring fra NIV III i Søværnet og på højere chefniveau i Forsvaret generelt.

Du har en solid og bred operativ erfaring og ledelsesmæssig baggrund samt har evner for ledelse under udfordrende forhold.

Du har haft tjeneste ved en højere national stab, og har erfaring fra udsendelser i international tjeneste eller udstationering i internationale stabe.

Dine personlige kompetencer bør omfatte, at du er helhedsorienteret og besidder en sund og god dømmekraft, at du har en stærk ledelsesprofil, er dynamisk og omstillingsparat og har gode evner i forhold til planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af opgaveporteføljen.

Det forventes, at du har gode kommunikations- og samarbejdsevner, er udadvendt og god til at motivere og inspirere, samt er udviklingsorienteret. Det er naturligt for dig at samarbejde på tværs af faggrænser, personelgrupper og organisationer. Det er en fordel hvis du har et godt og solidt netværk nationalt og internationalt.

Endelig er en af dine vigtigste kvalifikationer dit helhedssyn, hvor du formår at tænke hele koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.

Det forventes, at du er synlig i hele Søværnet, og skal derfor forvente en del rejseaktivitet og perioder ”ude af kontoret”.

Du kan forvente betydelig mødeaktivitet i ind- såvel som udland på vegne af CH SVK, og skal derfor være meget bevidst om dit mandat og skal evne at videreformidle CH SVK budskaber hensigtsmæssigt og resultatorienteret.
Ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen som Næstkommanderende ved Søværnskommandoen er indplaceret i løngruppe 2, og du vil blive tillagt grad som flotilleadmiral. Der vil være mulighed for forhandling af et evt. personligt tillæg. Stillingen kan besættes på åremål.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner og du får tjenestested i Karup.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne i hele din ansættelsesperiode.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte chefen for Søværnskommandoen, kontreadmiral Torben Mikkelsen på telefon 4060 6263. Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent, Mette Wassmann på telefon 3266 5111.

Ansøgningsfristen er den 8. december 2019. Der forventes gennemført samtaler umiddelbart derefter i København.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M402 Løngruppe 2 Lønramme 38 Oberst/kommandør

Ansøgningsfrist

08.12.2019

Indrykningsdato

22.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent