Oversergent til informationsaktivitetkompagniet ved Efterretningsregimentet


Oversergent til informationsaktivitetkompagniet ved Efterretningsregimentet

Ønsker du at være en del af et højt specialiseret og professionelt kompagni?
Kan du være mægleren mellem mennesker i svære situationer, og kan du brænde igennem med budskaber, trods vanskelige forhold?

Så søg stillingen som IA-operatør.

Om os
2 Military Intelligence Bataljon er en nyere enhed, bestående af såvel efterretnings- som påvirkningskapaciteter. Organisatorisk består bataljonen af en stab og tre kompagnier.

Informationsaktivitet Kompagniet (IAKMP) er organiseret i to detachementer med hver en kaptajn som detachementsfører. I hvert detachement findes tre informationsaktivitetsteams (IAT).

Endvidere findes ved IAKMP et informationsaktivitetelement (IAE), som udover at fungere som stabsbidrag til Danske Division (DDIV), Brigaden (BDE) eller Bataljonen (BTN), også har til opgave at tilrettelægge kompagniets uddannelse. Endelig er der Informationsaktivitetcenteret (IAC), der leverer IA operationsstøtte og reach-back til operative enheder.

Vi udsender bidrag til Kosovo, ligesom vi bidrager med personel til NATO beredskaber, samt med instruktører til udenlandske kurser i lande som Holland, Belgien og Canada. Vi er et officers- og mellemledertungt kompagni med megen dynamik og mangeartede opgaver.

Vi har et godt kammeratskab på tværs af rang og funktioner.
Om stillingen
Informationsaktiviteter dækker primært over fagområderne CIMIC (civilt-militært-samarbejde) og PSYOPS (psykologiske operationer).

CIMIC er koordinationen og samarbejdet mellem de militære og civile instanser på kamppladsen. Som IA befalingsmand er det din og din enheds primære opgave, at understøtte foresatte chefs plan og styrke opgaveløsningen gennem bl.a. koordinations- og mødevirksomhed.

Et konkret eksempel på dette kunne være at støtte en nødhjælpsorganisation med vores højtaler kapacitet til, at kanalisere flygtningestrømme. Dette for at sikre flygtningenes sikkerhed, samt at opretholde den militære manøvrefrihed.

PSYOPS er målrettet kommunikation til en afgrænset målgruppe, med henblik på at ændre adfærd, viljen til at kæmpe eller en bestemt holdning.

Et eksempel kan være at levere et budskab på kamppladsen gennem TV, sociale medier, højtaleroperationer, nedkastning af flyveblade eller almindelige handouts. IA KMP gennemfører selv målgruppeanalyse og står selv for at udfærdige budskabet, samt vælge og udforme det ønskede påvirkningsprodukt.

Essentielt for dette er forståelsen for, og evnen til, at navigere i interaktionen mellem mennesker og organisationer.

Lige meget hvilken opgave vi løser for kompagniet, er menneskelig forståelse i centrum.

Samtidig tilbyder vi en alsidig tjeneste, hvor der både er mulighed for dybdegående analyser og udpræget kreativitet indenfor kommunikation, men også felttjeneste og samvirke med Hærens andre operative enheder.

Vi tilbyder:

En stilling hvor du har stor indflydelse på hvilken retning du ønsker at udvikle dig i, og hvor der plads til at pleje og udvikle dine faglige interesser.

• En specialiseret operatøruddannelse inden for informationsaktiviteter
• Ansvar for planlægning af operationer på taktisk niveau, herunder afholdelse af møder
• Et arbejdsmiljø med en uformel omgangstone, hvor forskellige perspektiver trives
• En teamstruktur og opgaver som kræver, at alle kan løse hinandens opgaver efter omstændighederne
• Øvelser og kurser i ind-/udland med vore samarbejdspartnere.
Om dig
Vores eneste formelle krav er, at du er oversergent, eller at du er sergent med et godt udviklingspotentiale. Det er dine personlige egenskaber og ikke en tjekliste over formalia, som gør dig til den rette til jobbet.

Det er en fordel, hvis du tidligere har fungeret som gruppefører eller næstkommanderende deling i en stående enhed, og evt. har erfaring fra arbejde i mindre teams med stort ansvar.

Det er også en fordel, hvis du har tidligere erfaring med CIMIC, PSYOPS, MP, specialoperationer, HUMINT eller anden efterretningsvirksomhed.

Vi sætter også pris på enhver civil uddannelse som håndværker eller akademiker, som kan bidrage til vores helhedssyn i opgaveløsningen.

Kan du nikke genkendende til nedenstående, vil det være en fordel:

• Detaljeorienteret i din planlægning, men samtidig helhedsorienteret, så du forstår din rolle i den større, operationelle sammenhæng
• Empatisk og derfor i stand til at forstå mennesker i helt andre livssituationer end din egen
• I stand til at tilpasse sig dynamiske og udfordrende sociale situationer. Du skal det ene øjeblik være åben, høflig og smilende, mens du i det næste skal kunne tage kontrol og sætte dig igennem både fysisk og verbalt
• I stand til at tale og skrive klart og tydeligt på engelsk. Det er afgørende for både den taktiske opgaveløsning og rapportering
• En dygtig kommunikator, som ikke er civilistforskrækket, da det meste af vores mødevirksomhed indebærer civil kontakt
• Skulle du være kreativ og i stand til at tænke ud af boksen, er dette et plus.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Varde.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Kim Elver Hansen på telefon 41 38 55 50.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er den 8. december 2019 og ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 50.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2020 eller snarest derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i Hæren.
Regimentet er placeret på Varde kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. Brigade og har 286 fastansatte.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

08.12.2019

Indrykningsdato

22.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent