Gruppeførere til Unmanned Aerial System ved 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon


Gruppeførere til Unmanned Aerial System ved 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon

Ønsker du at blive en del af et stærkt team, hvor faglighed og professionalisme er i centrum for din hverdag?

Vil du have stor indflydelse på opgaveløsningen og være en del af en enhed med gode kolleger, solidt sammenhold og et unikt speciale?
Om os
Unmanned Aerial System (UAS) kompagniet udgør en væsentlig indhentningskapacitet i Intelligence, Surveillance og Rekognoscerings bataljonen. Kompagniet er en professionel enhed som opstiller og uddanner professionelle soldater til Hærens internationale og nationale beredskaber og opgaver.

Kernevirket for UAS er taktisk efterretningsindhentning. Med udgangspunkt i operativ planlægning, gennemføres prioriteret indhentning af informationer fra luften. Herefter bearbejdes og formidles relevante efterretninger rettidigt til foresatte.
Det er med til at sikre den operative chef et beslutningsgrundlag, som kan blive afgørende for den efterfølgende operationsplanlægning samt være afgørende for at redde liv på kamppladsen.

Kompagniet fremstår for nuværende med to delinger, der er specialiseret i at flyve med mini-UAS, samt en kommandodeling.
Om stillingen
Du bliver fører for en UAS gruppe på samlet fire mand, og din primære opgave er, at føre gruppen under indsættelser.
Det indebærer at vejlede delingsføreren og ved taktisk støtte være med til at gennemføre påkaldelse af ild.

Du skal tilsikre at UAS gruppen kontinuerligt indhenter og leverer efterretninger af høj kvalitet og i overensstemmelse med foresattes behov.

Du vil i samarbejde med UAS-gruppens efterretningsbefalingsmand være ansvarlig for at omsætte foresattes indhentningsplan til faktiske opgaver og flyvninger for UAS gruppen.

Du er ansvarlig for at føre kontrol med gruppens personel, materiel og kvaliteten af efterretningsrapporterne.

Du vil på linje med resten af gruppens medlemmer blive uddannet til at flyve forsvarets mini-UAS PUMA AE. Under flyvning arbejder du direkte sammen med gruppens operatører for at tilsikre kontinuitet i opgaveløsningen.

Du vil være med til at klargøre gruppen til samvirke på tværs af 1. Brigade og eventuelt med øvrige enheder, for eksempel udenlandske beredskabsenheder.

Under garnisonsforhold vil du indgå i og få medansvar for gennemførelse af funktions- og enhedsuddannelse.

UAS kompagniet bidrager til nuværende og fremtidige internationale operationer.

Du vil opleve, at omgangstonen generelt er uformel, og at der lægges op til selvstændighed i opgaveløsningen uanset grad. Vi vægter en positiv indstilling til opgaverne gennem et ærligt og uformelt arbejdsmiljø.

Kompagniets personel er kendetegnet ved høj faglig viden indenfor UAS flyvning og efterretningsvirket, og mange har erfaring fra flere missioner.
Om dig
Du er oversergent. Er du sergent og vurderet egnet til næste grad, opfordres du ligeledes til at søge.

Du har evnen og lysten til at indgå i en dynamisk hverdag, hvor der både er fokus på føring, uddannelse, forankring og udvikling.

Vi forventer, at du er fleksibel og omstillingsparat, da tempoet er højt og opgaverne alsidige.

Du skal kunne håndtere frihed under ansvar og være selvstændig i dine opgaveløsninger.

I UAS kompagniet arbejder vi meget på tværs af indhentningsspecialerne, hvorfor du skal være villig til at bruge dine kompetencer til gavn for alle.

Stabilitet og troværdighed er ligeledes kendetegn som du kan identificere dig med.

Det er ønskeligt at du:
• Er uddannet på PUMA AE.
• Har udsendelseserfaring, gerne med UAS.
• Har kørekort kategori C.
• Har gennemført EFR-11.

Det vigtigste er, at du er topmotiveret til at arbejde med UAS. Du skal være indstillet på at deltage i nødvendig efteruddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Varde.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen på telefon 72 82 93 71 eller på mail; EFR-1B-300A@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 8. december 2019. Vi forventer at gennemføre samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristen i Varde eller på VTC.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i Forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. Brigade og har 286 fastansatte.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

08.12.2019

Indrykningsdato

22.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent