Børnefaglig medarbejder til ny Pårørendesektion i Veterancentret i Fredericia


Børnefaglig medarbejder til ny Pårørendesektion i Veterancentret i Fredericia

Er du psykolog, socialrådgiver, socialpædagog eller har du en anden relevant uddannelse? Har du erfaring med støtte til sårbare familier og samarbejde på tværs af fagligheder og sektorer? Så får du her muligheden for at være med til at skabe og udvikle en ny Pårørendesektion, der støtter børn, unge og andre pårørende til veteraner.
Om os
Veterancentret har det samlede overblik på veteranområdet. Vi yder støtte til soldater, veteraner og deres pårørende før – under– efter mission. En støtte der varetages af socialrådgivere, beskæftigelsesrådgivere, opsøgende rådgivere og psykologer i et tæt tværfagligt samarbejde.

Pårørendesektionen er det nyeste store initiativ, som skal sikre, at veteranens pårørende får den nødvendige faglige støtte og hjælp til de udfordringer, der kan være ved at leve med følgevirkninger efter udsendelse. Sektionen vil bestå af en leder samt fem nye medarbejdere. Herudover tilknyttes to projektledere, der allerede er ansat i Veterancentret.

Det bliver også sektionens opgave at sikre smidige overgange mellem forskellige offentlige systemer, således at børn, unge og voksne pårørende bliver støttet i at få den rigtige hjælp.

Du bliver en del af en arbejdsplads med højt kvalificerede og specialiserede medarbejdere, der byder ind og tager initiativ. Her er et stort engagement, men samtidig en virksomhedskultur, hvor relationer er lige så vigtige som præstationer. Vi udfordrer vanetænkning, og her er luft og opbakning til at eksperimentere. Forsvaret er måske kendt for lineære systemer og høj kommandoføring, men i virkelighedens verden fylder samarbejde og kreativ opgaveløsning mere. Her er plads til mangfoldighed, og vi værdsætter også din unikke baggrund og faglighed.

Veterancentret har hovedkontor i Ringsted med lokale centre rundt i landet. Denne stilling er placeret i Fredericia. Dine kolleger i pårørendesektionen vil være fordelt i Ålborg, Holstebro/Karup, Slagelse/Ringsted og Høvelte.

Stillingen er placeret i Militærpsykologisk Afdeling, men der vil være tæt samarbejde med kollegaerne i Rådgivnings- & Rehabiliteringsafdelingen.
Om stillingen
Du er med til at skabe en sektion, der vil have betydelig politisk bevågenhed.

Sammen med det øvrige Veterancenter, er du med til at styrke indsatsen yderligere for de pårørende, herunder børnene. Sektionen vil udgøre en vigtig kerne indenfor Veterancentrets samlede opgaveløsning, og du skal være med til at udvikle det bedste tilbud og støtte til målgruppen.

Dit primære ansvar er at yde kvalificeret rådgivning til særligt udsatte veteranfamilier og at koordinere indsats og samarbejde med andre offentlige instanser og frivillige organisationer.

Du indgår i tæt kontakt med de enkelte familier og bidrager til en stabil overgang til andre relevante instanser. Du vil som udgangspunkt ikke arbejde med familierne i længere forløb, men primært være tilknyttet i kortere perioder.

Det vil endvidere være en vigtig arbejdsopgave at formidle viden om børn og pårørende, så professionelle og frivillige, som er i kontakt med veteraners børn og pårørende får en øget forståelse for denne gruppes situation og behov. Der vil også være fokus på at styrke opmærksomheden i lokalsamfundet.

Herudover støtter du ind i eksisterende tiltag som samtalegrupper for børn og unge samt parforholdskurset PREP.

Du får stor indflydelse på opbygning af den nye sektion og din egen stilling, fordi alt skal bygges op og udvikles fra bunden. Det betyder også, at det ikke altid er muligt at forudse eller planlægge din hverdag på forhånd.

Du skal forvente nogen rejseaktivitet, ligesom der kan forekomme aften og weekendarbejde.
Om dig
Du kan have faglig baggrund som f.eks. psykolog, socialrådgiver eller familiebehandler. Uanset din baggrund, er det dog vigtigt, at du har erfaring indenfor børn- og ungeområdet. Din erfaring kan stamme fra PPR, kommuner, Familieretshuse eller Børne- og ungdomspsykiatri, og du er vant til at arbejde tværfagligt og ser styrken i at samarbejde.

Du er god til at rådgive og støtte sårbare familier og til at koordinere indsatser. Derudover trives du med at arbejde på tværs af fagligheder og sektorer.

Du har mod på at undervise og holde oplæg for samarbejdspartnere.

Som person er du nysgerrig, iderig og går til dine opgaver med en positiv tilgang. Du er psykisk robust, så du er i stand til at beskæftige dig med sårbare individer.

Vi forventer, at du kan agere fleksibelt og selvstændigt. Det er også vigtigt, at du motiveres af at være med til løbende at udvikle og skabe rammerne for sektionen. Du trives i en uforudsigelig hverdag og har mod på de mange uforudsete udfordringer og opgaver, der kan opstå, når vi skaber og udvikler den nye sektion.
Ansættelsesvilkår
Afhængig af din baggrund, vil du enten blive ansat og aflønnet efter gældende overenskomst for ansatte i staten eller på individuel kontrakt. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer er der mulighed for forhandling af tillæg. Dertil kommer en fuld arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Stillingen ønskes besat fra den 1. marts 2020. Ansøgningsfristen er den 15. december 2019, og vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler i uge 3.

Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte specialkonsulent Julie Wedel Gjelstrup på 7216 3232 eller chefen for Militærpsykologisk Afdeling Anne Seehausen Hansen på 7216 3230.

Du kan læse mere om Veterancentrets arbejde på vores hjemmeside http://veteran.forsvaret.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte HR-konsulent Rikke Vishart på 7281 9648.

Vi beder dig søge stillingen via linket og vedhæfte CV, ansøgning og uddannelsesbevis som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VETERANCENTRET
Veterancentret er forankret i Forsvarsministeriets Personalestyrelse og står for en systematisk indsats rettet mod alle veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. Udover de proaktive indsatser kan alle veteraner og pårørende få støtte fra psykologer og socialrådgivere, hvis behovet er relateret til udsendelse. Vi koordinerer indsatser med interne og eksterne aktører på området. Opgaverne omfatter bl.a. produktion og formidling af viden om veteraner og deres forhold, socialområdet, rehabiliteringsområdet, det militærpsykologiske område, klinisk behandling og koordination af veteranområdets initiativer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Fredericia

Lokation

Intet fast arbejdssted

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

15.12.2019

Indrykningsdato

19.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent