Projektleder til 1. Logistikbataljon


Projektleder til 1. Logistikbataljon

Kunne du tænke dig at være en af 1. Logistikbataljons bærende kræfter i integrationen af vedligeholdelseskompagniet i bataljonen samt bidrage til bataljonens kapacitetsnotat, så er det måske dig vi søger til en tidsbegrænset projektofficersstilling.
Om os
1. Logistikbataljon er garnisoneret på Aalborg Kaserne, og indgår i 1. Brigade som dispositionsenhed. Bataljonens kerneopgave er at levere logistik på kamppladsen.

Bataljonen varetager samtidigt logistiktroppernes kapacitetsnære fagansvar for den taktiske
logistik. Bataljonen består af en stab, en stabsdeling, et forsyningskompagni, et sanitetskompagni, et transportkompagni samt pr. 1/1 2020 et vedligeholdelseskompagni, hvoraf dele af personellet er designeret. Der indgår endvidere fast designeret sundhedsfagligt personel i staben og sanitetskompagniet.

Staben er klassisk organiseret i S1, S2, S3 og S4 samt S7, idet S7 ikke indgår i den operative stab. Den operative stab udgøres af 11 officerer og stregbefalingsmænd.
Om stillingen
Som sagsbehandler i S7 sektionen vil dine primære opgaver ligge indenfor følgende hovedområder: Projektledelse i ft. integrationen af vedligeholdelseskompagniet og S7 vedligeholdelseselementet i 1. Logistikbataljon. Selvstændigt repræsenterer 1. Logistikbataljon i arbejdsgrupper vedr. integrationen af vedligeholdelseskompagniet samt øvrige logistiske fora. Selvstændig sagsbehandling og koordination indenfor doktrin, organisation, teknologi og uddannelse vedr. 1. Logistikbataljons fagansvar.
Udarbejdelse af kapacitetsnotater vedr. den taktisk logistik. Bidrage til skriftlig dokumentation og grundlag for organisationsarbejde, doktrinbeskrivelse og teknologibehov.
Om dig
Du er kaptajn eller major M322 og har erfaring fra stabstjeneste ved Logistiktropperne.

Det er et krav for at kunne bestride projektstillingen, at du har et bredt og indgående kendskab til den logistiske struktur i hæren og herunder feltmæssig logistik. Du skal have indgående kendskab til de logistiske funktionsområder og føringsstruktur samt processer indenfor logistiktropperne.

Du skal have sagsbehandlererfaring fra niveau 1, 2 eller 3 og herunder have kendskab til HRN processer vedr. taktisk udvikling og strukturprocessen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenested vil være Aalborg Kaserner.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschefen ved 1. Logistikbataljon, major Lars Kristensen på tlf.: 41 32 49 84.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50

Ansøgningsfristen er den 8. december 2019.

Ansættelsesdato 1. januar 2020.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 50.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

08.12.2019

Indrykningsdato

18.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent