Finskytte til Stabskompagniet ved XIII Lette Infanteribataljon


Finskytte til XIII Lette Infanteribataljon

Ønsker du at være en del af en lille specialiseret enhed, hvor fokus er på enkeltmand og makkerpar. Motiveres du af felttjeneste og det at være enkeltkæmper, så er stillingen som finskytte eller observatør måske noget for dig?

Om os
Kompagniet hører organisatorisk til i XIII Llette Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment.

Kompagniet er kendetegnet ved en respektfuld og fri omgangstone i hverdagen, og et godt samarbejde på tværs af delinger og sektion. Kompagniet er det første lette infanteri kompagni, hvilket fordrer en stor grad af selvstændighed hos alle.

Vi lægger vægt på altid at optræde professionelt og kompetent, hvorfor udviklingen af den enkelte soldat har stort fokus i kompagniet. Det betyder, at du vil have gode muligheder for at videreudvikle dine kompetencer i denne stilling.
Om stillingen
Finskyttesektionen er en højt specialiseret enhed, der arbejder direkte under XIII Lette Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment. Enheden er typisk indsat over længere perioder.

Finskyttesektionen er præget af selvstændighed og en stor grad af frihed under ansvar. Der stilles derfor store krav til, at du er engageret, initiativrig og arbejder selvstændigt ud fra sektionsførerens direktiv.

Du skal forvente at kunne arbejde i både observatør og skytte funktionen.

I den daglige uddannelse er der mange skydebanedage, som er en nødvendighed for at opretholde et meget højt uddannelsesstade på sektionens forskellige våben.
Om dig
Du er uddannet konstabel og finskytte samt er i god fysisk form. Ligeledes har du meget gode enkeltkæmperfærdigheder samt er en god skytte.

Det er et krav, at du har erhvervet kørekort til kategori B.

Det er en fordel at du har kørekort til kategori C og er omskolet til GD 270 og ATV.

Vi ser gerne, at du har erfaring fra internationale missioner.

Du er ikke farveblind, og dit syn er perfekt (6/6).

Vi lægger vægt på kompetencer som faglighed, kommunikation, selvstændighed og fleksibilitet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for Livkompagniet kaptajn Christian Ørum Bjerkenes på telefon +45 4138 5110 eller på mail SLFR-13-100A@mil.dk. eller sektionsfører Uffe König på telefon 26 78 53 44.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 8. december 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. februar 2020

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. BRIGADE
2. Brigade, med hovedkvarter i Slagelse, råder over en let infanteribataljon i Haderslev, en opklaringsbataljon på Bornholm, en panserbataljon i Holstebro og to uddannelsesbataljoner henholdsvis i Slagelse og Holstebro. Brigaden er dermed ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: opklaring, kampvogne og let infanteri. I samarbejde med Hærens Officersskole under Forsvarsakademiet uddanner 2. Brigade officerer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse og er ligeledes ansvarlig for opbygning og kompetenceudvikling af Hærens reservepersonel. 2. Brigade opstilles med ca. 1.380 årsværk ved udgangen af 2024.

Brigadestaben planlægger og styrer brigaden, herunder støtter opstilling samt gennemfører uddannelse af hærens bidrag til internationale operationer. Dertil kommer nationale operationer, bl.a. bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse. Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende, såvel som internationalt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Haderslev

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

08.12.2019

Indrykningsdato

15.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent