Marinekonstabel, Kok til sejlads i 3. besætning på inspektionsskib


Marinekonstabel, Kok til sejlads i 3. besætning på inspektionsskib

Er du en energisk og kreativ kok, er du måske den person, som vi søger i 3. besætning af THETIS-kl.
Om os
THETIS klassen. indgår i 1. Eskadre, Division 11, der bl.a. udfører opgaver i Nordatlanten. Opgaverne er primært suverænitetshævdelse, farvandsovervågning, SAR og fiskeriinspektion i Nordatlanten. THETIS klassen indgår jævnligt i både nationale og internationale øvelser i Nordatlanten.

THETIS klassens fire skibe sejles af fem besætninger. Hver besætning sejler i gennemsnit 165 dage om året. Hjemmeperioderne bruges bl.a. på vagt, uddannelse, afspadsering og ferie.

3. besætning er planlagt til at træne ved Neustadt til efteråret 2020. Derfor starter besætningen op på Danish Operational Sea Training, hvor besætningen igennem det næste år med mellemrum skal trænes af det danske Sea Rider hold mens skibet er indsat i Nordatlanten.

3. besætning varetager i øjeblikket og resten af 2019 ansvaret som kommandoskibsbesætning for NATOs stående minerydningsstyrke SNMCMG1. Ansvaret deles med 2. besætning ombord i THETIS.

Forvaltningsdivisionen i 3. besætning ligger vægt på samarbejde, god omgangstone, humor og initiativ.

3. besætning har basehavn og fast tjenestested i Frederikshavn.
Om stillingen
Stillingen er i forplejningssektionen, som består af en officer, to mellemledere og ni konstabler.

Din primære opgave bliver at tilberede mad fra bunden til alle typer måltider i samarbejde med 2 andre kokke og vores messegaster. Desuden vil du være en del af den samlede arbejdskraft i kabyssen, og dermed også være med til at udføre rengøring af kabyssen efter gældende i forhold til hygiejnekrav.

Du vil i samarbejde med din daglige leder foretage bestilling af råvarer.

Du vil også have øvrige opgaver i forhold til skibets operative virke. Din funktion i skibets operative opgaveløsning vil være indenfor området sanitet. Her vil du ofte fungere som Junior medic, hvilket ofte er den første, der møder den tilskadekomne, og foretager første behandling.
Om dig
Du skal have gennemført en grunduddannelse i søværnet. Hvis du ikke har gennemført en grunduddannelse i søværnet, vil du skulle gennemføre denne inden start ombord. Har du gennemført en grunduddannelse i enten hæren eller flyvevåbnet, skal du gennemføre et omskolingsforløb af kort varighed.

Din uddannelse er faglært kok.

Har du allerede uddannelse som Junior Medic vil det være en fordel, men ikke et krav.

Du er en person, der går forrest med en positiv tilgang til arbejdet uanset hvilket opgave skibet bliver stillet. Du forstår, at selv under vanskelige forhold, er det nødvendigt at bidrage til opgaveløsningen.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforholdet samt være helbredsmæssig egnet til udsendelse og kunne bestå Forsvarets fysiske basiskrav.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Dette betyder, at du blandt andet er forpligtiget til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer med videre.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til internationale operationer.

Du skal være egnet til sejlads i forhold til helbred-, tand- og idrætsstatus

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til skibets banjermester, OS Jørgen Høegh Frederiksen på telefon +45 3067 0735 eller E-mail: 1E11-B3-BM@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 8. december 2019. Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 1. Eskadre (1 ESK)
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har

1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

08.12.2019

Indrykningsdato

12.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent