Forsyningsbefalingsmand/Materielforvalter ved Vedligeholdelsesområde Øst i Korsør


Forsyningsbefalingsmand/Materielforvalter ved Vedligeholdelsesområde Øst i Korsør

Vil du være med til at sikre korrekt forvaltning af materiel i et moderne produktionsmiljø, hvor kvalitet og et sundt arbejdsmiljø er i fokus?

Vedligeholdelsesområde Øst søger en oversergent eller materielforvalter, som har mod på at bidrage til fastholdelsen af korrekt og retvisende materielforvaltning.
Om os
Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes Vedligeholdelsesafdeling Land er en ny enhed i Forsvaret, som består af værksteder og personel fra Forsvarets Hovedværksteder og Hærens 3. Vedligeholdelsesbataljon i en konsolideret værkstedsstruktur. Vedligeholdelsesafdeling Land varetager støtten til Forsvarets landbaserede enheder.
Ud over at modificere, reparere og vedligeholde Forsvarets materiel gennem effektiv og fornuftsbaseret værkstedsdrift, støtter vi Forsvarets styrkeproduktion, indsættelser og beredskaber med veluddannet militært fagligt personel, der udlånes til og indgår i de operative enheder.
Vedligeholdelsesafdeling Land består af en Planlægningssektion, en Kursussektion og to Vedligeholdelsesområder, og spænder geografisk over hele Danmark.

Vedligeholdelsesområde Øst er en del af Vedligeholdelsesafdeling Land.
Området løser vedligeholdelsesopgaver på Forsvarets landbaserede materielsystemer. Vedligeholdelsesområdet har værksteder på kasernerne på Bornholm, i Høvelte, Vordingborg, Slagelse, Fredericia og Haderslev og består samlet set af 250 medarbejdere.
Om stillingen
Din primære opgave vil være, med ansvar overfor chefen for vedligeholdelsesområdet, at forestå ledelse, styring, udførelse og kontrol af de opgaver, der er pålagt vedligeholdelsesområdet vedrørende forvaltning af materiel og køretøjer.

Du varetager den daglige materielforvaltning ved vedligeholdelsesområdet i myndighedsbeholdningen, herunder bestilling, bytning og tilbagelevering af materiel, samt udgiver bestemmelser for opbevaring, udlån, anvendelse og vartning af vedligeholdelsesområdets materiel.

Du er leder af forsyningssektionen i vedligeholdelsesområdets drifts- og støtteelement, herunder leder og fordeler du arbejdet mellem de to forsyningshjælpere og dig selv. Som leder af forsyningssektionen refererer du i dagligdagen til næstkommanderende i vedligeholdelsesområdet.

Du kommer til at arbejde i et team med gode muligheder for sparring og udvikling. Din arbejdsdag vil være præget af en vekselvirkning mellem dialog med den centrale ledelse i Vedligeholdelsesafdeling Land, områdeledelsen og værkstedsledere.

Jobbet indebærer et tæt samarbejde og rådgivning af chef og næstkommanderende i vedligeholdelsesområdet, og du indgår i din funktion som en del af områdets udvidede ledelsesteam.

Stillingen indebærer en høj grad af frihed til tilrettelægning af egen opgaveløsning.

Jobbet indebærer en begrænset rejseaktivitet.

Stillingen er med fast tjeneste i Korsør.

Om dig
Du er oversergent eller materielforvalter og har erfaring fra tilsvarende funktion i tidligere tjeneste.

Som person er du udadvendt og ved, at relationer skaber resultater. Du er god til at opbygge netværk og forstår at samarbejde og kommunikere med mange forskellige mennesketyper.

Du formår at bevare overblikket over såvel mange som komplekse opgaver, og du trives i en hverdag med varierende arbejdsopgaver, hvor fleksibilitet, fornyelse og kvalitet er i centrum.

Du arbejder energisk, struktureret og loyalt, du kommunikerer forståeligt og tydeligt på skrift såvel som i tale, du løser dine opgaver til tiden, og du har tillige en sund analytisk tilgang til komplekse problemstillinger. Du er bl.a. i stand til at formidle problemstillinger i en forståelig form såvel skriftligt som mundtligt.

Følgende kompetencer vurderes afgørende for succes i stillingen:
• Kommunikation og fleksibilitet.
• Nytænkning, resultatorientering og helhedsforståelse.
Ansættelsesvilkår
Er du civil bliver ansat og aflønnet på tjenestemandslignende vilkår i henhold til aftale mellem Forsvarets Personalestyrelse og CS-civil.
Basislønnen udgør 26.454,91 kr. pr. måned (aktuelt niveau - med uddannelse). Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.
Afhængigt af dine kvalifikationer vil der være mulighed for at forhandle tillæg.

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.


Som militær er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Afhængig af din erfaring og kompetencer vil der være mulighed for at forhandle et tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte chefen for Vedligeholdelsesområde Øst, major Jacob Voigt på tlf. 2513 4528

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Afdelingsleder Dorthe Rasmussen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 69 for de civile, og HR-konsulent Birgit Dyrholm på tlf. 72 81 91 71 for de militære.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 20. november 2019 og forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende, med henblik på at besætte stillingen snarest muligt efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2020.

Du bedes søge stillingen via linket. Du bedes ligeledes scanne og vedhæfte relevante dokumenter, som bevis for uddannelse mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE:
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

20.11.2019

Indrykningsdato

08.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent