Eskadronshjælper til 2 HBUESK V Uddannelsesbataljonen ved Jydske Dragonregiment - genopslag


Eskadronshjælper til 2 HBUESK V Uddannelsesbataljonen ved Jydske Dragonregiment - genopslag

Har Du de grundlæggende militære færdigheder på plads og kan du være eskadronens ansigt udadtil. Er du klar til at tage ansvar, har mod på udfordringer, og kan du holde fokus blandt mange opgaver, så søg stillingen som Eskadronshjælper ved 2. Eskadron V Uddannelsesbataljon Jydske Dragonregiment.
Om os
2. Eskadron indgår i V Uddannelsesbataljon og består af en kommandodeling og tre delinger. Vores opgave er at gennemføre Hærens Basisuddannelse for ca. 130 værnepligtige to gange om året, med start i henholdsvis februar og august. Derudover har vi en væsentlig opgave i, at rekruttere egnede værnepligtige til Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse, sergentuddannelsen og andre udbudte uddannelser i Forsvaret.
Om stillingen
Du bliver en del af kommandodelingen hvor der sjældent er to dage, der er ens. Det er ikke et krav at du har forrettet tjeneste i en kommandodeling før eller har erfaring med administrativarbejde.

Dine opgaver bliver blandt andet.
• Udfører lettere kontorarbejde efter direktiv fra Eskadronsbefalingsmanden (ESKBM).
• Støtte ESK ledelsen og ESKBM med opgaver, der relaterer til daglig drift af enheden.
• Støtte ESKBM ved modtagelse og registrering af nyt personel.
• Anvender enhedens administrative EDB programmer, som primært er Office pakken.
• Registrere, arkiverer og vedligeholde div. mail samt rekrutliste m.m.
• Udarbejdelse af enhedens vagtlister.
• Forestår aflevering og afhentning af post.
• Forestår transport af personel til læge/tandlæge/skadestue m.m.
• Støtte ESKBM med bestilling af kost og indkvartering til div. Øvelser.
• Kører/signalmand ved KSN under øvelser.
• Forestår den daglige kontakt til FES/ISS.
• Klar til at løse diverse opgaver som Eskadronen bliver pålagt.
Om dig
Du er konstabel eller overkonstabel af 1.grad.
Du skal have flair for tal, og kunne anvende Office på brugerniveau. Det vil være ønskeligt at du har kendskab til DeMars.
Du kan formulere dig skriftligt.
Du er selvstændig og pligtopfylde
Du kan arbejde struktureret med korte tidsfrister og kan selvstændigt, med nødvendig støtte, prioritere dine opgaver.
Du er fleksibel
Du sætter ære i være en del af en enhed, hvor korpsånd og fagligheden er i højsædet.
Du skal kunne være en rollemodel for både værnepligtigt- og stampersonel.
Du har som minimum kørekort til B og evt. C
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Hærens Konstabel og Korporal forening.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlig tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte SSG Andre Grube Christoffersen på tlf. 41385332 eller via mail: JDR-5B-201A

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent AFDL-1 Camilla Lindholm Johnsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs250@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse til internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 1. november 2019. Samtaler forventes gennemført i uge 449/50 .
Stillingen ønskes besat den 1. januar 2020 , eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om Jydske Dragonregiment
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.12.2019

Indrykningsdato

08.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent