Bemandingsafdelingen søger kaptajn eller kaptajnløjtnant til rådgivning af chefer


Bemandingsafdelingen søger kaptajn eller kaptajnløjtnant til at rådgivning af chefer

Er det tid til at prøve kræfter med sagsbehandling på styrelsesniveau?

Har du et ønske om at opnå indsigt i, hvordan bemandingsmotoren for officersgruppen fungerer og samtidig udbygge din helhedsforståelse for hele ministerområdet?

Så indsend dit CV inklusiv kontaktoplysninger til stillingen som HR-konsulent nedenfor!
Om os
Bemandingsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse har til formål at rådgive og vejlede ansættende chefer med henblik på at sikre at ansættelser foregår korrekt og hurtigt.
Vores afdeling består af civil og militært ansatte med et fælles ønske om at levere den bedst mulige HR-løsning til den struktur, vi understøtter.
Om stillingen
Som HR-konsulent vil du blive ansvarlig for at rådgive chefer under Forsvarskommandoens myndighedsområde, når de skal have besat vakante officersstillinger ude i deres struktur.

Chefrådgivningen indebærer, at du bl.a. er i stand til at:
- indgå i sparring med den ansættende chef og evt. udfordre chefens valgte strategi
- levere konstruktiv kritik til udarbejdede stillingsopslag
- klæde ansættende chef på til gennemførelse af jobsamtaler
- give input til lønforhandlingsstrategi
- udarbejde den omkringliggende HR-sagsbehandling

Forsvarsministeriets Personalestyrelse har en ambition om at blive statens bedste HR-organisation. For at kunne imødegå ambitionen har Bemandingsafdelingen indført LEAN-konceptet og arbejder derfor løbende med at kortlægge vores interne arbejdsprocesser med henblik på at kunne optimere og evt. udvikle digitale løsninger, der er til gavn for vores kunder. Du vil derfor som en naturlig del blive inddraget i videreudviklingen af vores processer. Dit nye arbejde vil primært foregå i Ballerup, og der er et meget begrænset behov for rejseaktivitet.
Om dig
Du har et længere tjenesteforløb bag dig og er udnævnt kaptajn eller kaptajnløjtnant af linjen.
Igennem din hidtige tjeneste har du opnået et indgående kendskab til virkeligheden i dit værn og ønsker at bringe den i spil, så Forsvarskommandoen og dens underlagte myndigheder får leveret løsninger, som kan fungere i deres hverdag.

Du er motiveret for at skabe holdbare løsninger, som medarbejder og arbejdsgiver finder attraktive.

Du er en holdspiller, besidder en professionel fremtræden og kommunikerer sikkert på dansk i både skrift og tale.

Du har mod på at engagere dig i sagsbehandling på styrelsesniveau og udbygge dit kendskab til at anvende CAPTIA, DeMars og andre stabsværktøjer, som benyttes på tværs af alle værn og styrelser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.
Du vil blive ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat under Forsvarsministeriets ansvarsområde er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen på telefon +45 32 66 54 70 eller e-mail til FPS-BA-BS224@mil.dk

Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til MJ Søren Thomas de Seréne d'Acqueria Jensen, FPS-BA-BS221@mil.dk eller på telefon +45 7281 9137.

Stillingen er til besættelse fra medio januar 2020.
Ansøgningsfristen er den 21. november 2019.
Efter ansøgningens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til en samtale. Samtalerne forventes afholdt løbende.

Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.

Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

21.11.2019

Indrykningsdato

06.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent