Sagsbehandler til Planlægningsafdelingen i Forsvarskommandoen


Sagsbehandler til Planlægningsafdelingen i Forsvarskommandoen

Er du en erfaren officer, med meget gode analytiske evner, en bred indsigt i Forsvarets opgaveløsning og en veludviklet evne til at se i helheder – og har du mod på et udfordrende og selvstændigt job med omdrejningspunkt i strategisk styring og prioritering af Forsvarets kapaciteter? Så er du et godt bud på vores nye kollega i Planlægningsafdelingen ved Forsvarskommandoen i København.
Om os
Materiel-, Etablissements- og Informatiksektionen (PLA2) er en af tre sektioner i Planlægningsafdelingen i Forsvarskommandoen. Vi består af en oberstløjtnant som chef og otte dygtige sagsbehandlere, heraf seks majorer/orlogskaptajner, én kaptajn/kaptajnløjtnant og én chefkonsulent.

Vores overordnede opgave er styring og behandling af Forsvarskommandoens krav til støtteproduktionen inden for områderne materiel, logistik, etablissement, miljø, grønt forsvar og informatik, herunder behandler og prioriterer vi bidrag til koncernens kapacitetsplaner, der sikrer at Forsvarets kapaciteter kan opretholdes. Vi er derudover ansvarlige for Forsvarskommandos deltagelse i Forsvarsministeriets Investeringskomite og varetager en central rolle i implementering af forsvarsforlig 2018-2023. Ligeledes er vi ansvarlige for det logistiske område i et strategisk perspektiv. Vi er garanten for, at Forsvarets operative krav og hensyn bliver prioriteret i de produkter Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse leverer til Forsvarets operative kapaciteter.
Om stillingen
Stillingen som sagsbehandler i Materiel-, Etablissements- og Informatiksektionen er kendetegnet ved stor indflydelse på Forsvarets retning, løsninger med direkte effekt for den operative virksomhed og stor berøring og indsigt i styringen af Forsvarets kapaciteter.

De væsentligste opgaver i stillingen er at sikre en relevant prioritering af eksisterende og fremtidige projekter på materielkapacitetsplanen i et tæt samarbejde med Kapacitetsudviklingsafdelingen og Porteføljekontoret ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Den konkrete stilling har især fokus på Flyvevåbnets kapaciteter og kræver en tæt dialog og en vedholdende indsats for at sikre, at de konkrete udmøntninger af materielkapacitetsplanen er i overensstemmelse med politiske forligsrelaterede beslutninger og Forsvarschefens direktiver og prioriteringer.

Samlet set rummer stillingen et rigtigt spændende indhold med stor grad af frihed og ansvar i opgaveløsningen. Du vil i stillingen få et indgående kendskab til Forsvarets strategiske styring og implementering af kapaciteter og et solidt indblik i Forsvarskommandoens placering og rolle i det samlede ministerområde. Fælles for alle dine opgaver er, at de kræver overblik og omstillingsparathed. Du skal være god til at samarbejde og skabe relationer på alle niveauer både internt i Forsvarsstaben, med myndigheder i Forsvarskommandoen og med medarbejderne i Forsvarsministeriets departement. Du vil få rigtig gode muligheder for at udvikle dig fagligt gennem løsning af dine opgaver og i det daglige samarbejde med blandt andet Forsvarsstabens øvrige medarbejdere og chefer.

Vi har i sektionen fokus på at skabe robusthed i kompetenceniveauet bredt i sektionen og i forhold til sektionens samlede opgaveløsning. Således vil du også skulle indgå i et uformelt team med øvrige sagsbehandlere om løsning af overlappende opgaver og løsning af opgaver for hinanden ved fravær.

Der kan forventes et begrænset omfang af rejseaktivitet i stillingen. Derudover er der god fleksibilitet i forhold til mødetidspunkt, så eventuelle bindinger i forhold til børn eller familie kan tilgodeses. Vi lægger vægt, på at der er en god ånd i sektionen, og vi har en åben, ærlig og uformel omgangstone.
Om dig
Du har gennemført VUT-II/L, MMS eller har anden tilsvarende uddannelse. Alternativt er du i gang med MMS og kan i så fald blive ansat på en uddannelsesaftale. Det vil være en fordel – men ikke et krav – at du har en baggrund fra Flyvevåbnet.

Det væsentligste krav til dig er, at du har gode analytiske evner og formår at omsætte dine tanker til gode, gennemtænkte eksekverbare handlinger. Du skal have gennemslagskraft og besidde en faglig og personlig troværdighed, der skaber lydhørhed og indflydelse. Det er vigtigt, at du har indsigt i og forståelse for Forsvarets kernevirksomhed og de vilkår den operative virksomhed løses under – særligt i Flyvevåbnet. Tilsvarende vil det være interessant om du har erfaring fra tidligere tjeneste som sagsbehandler i Forsvaret eller eksempelvis fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Endelig er det en forudsætning, at du har en høj grad af personlig integritet og autoritet, og at du kan formulere dig klart såvel skriftligt som mundtligt.
Ansættelsesvilkår
I Planlægningsafdelingen vægter vi ansættelse af medarbejdere med de rette personlige og faglige kompetencer meget højt. Du opfordres således til at søge stillingen, også selvom din faste bopæl måske ikke umiddelbart er forenelig med en stilling i København. Vi vil ved en eventuel vilkårsforhandling kunne drøfte mulige afbødende foranstaltninger for den rigtige kandidat, som eventuelt kan indebære en periode med midlertidig tjeneste.

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for Materiel-, Etablissements- og Informatiksektionen (PLA2) oberstløjtnant Thomas Ø. Knudsen på mail (FIIN) FKO-U-CHPLA2 eller på telefon 4016 2660.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulenten ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, afdelingsleder Malene Nørgaard Abel på telefon 7281 9142.

Ansøgningsfristen er den. 24. november 2019. Samtaler ventes afholdt i uge 48 i København eller på VTC. Besættelse af stillingen er fra 1. december 2019 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om forsvaret som arbejdsplads på www.forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

København

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

24.11.2019

Indrykningsdato

05.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent