Materiel-, Logistik- og Transportbefalingsmand (seniorsergent) til 2. EOD- bataljon


Materiel-, Logistik- og Transportbefalingsmand (seniorsergent) til 2. EOD- bataljon

Er du en seniorsergent eller oversergent, som kunne tænke dig at komme til at arbejde inden for ”logistiksporet”? Hvis ja, så har vi en stilling til dig, hvor der er logistisk fart på i form af NATOPS, INTOPS, HRU og HBU, samt mulighed for både logistisk og soldatermæssig kompetenceudvikling.

Har du allerede SAP eller logistiske kompetencer vil dette være en fordel, men ikke en nødvendighed.

Årlige øvelsesaktiviteter er meget begrænset, så har du brug for en periode med mindre af dette er stillingen også interessant. Bataljonen er klar til at forhandle om et logistisk tillæg.
Vi kan i fællesskab aftale, hvilke opgaver der i særlig grad vil give jobtilfredsstillelse.
Om os
2. EOD-bataljon (2 EODBTN) består af en stab, en S7 uddannelsessektion, en S7 EOD & Search sektion, et EOD & Search kompagni (ESKMP), et Hærens Reaktionsstyrkekompagni (HRUKMP) og to af Hærens basisuddannelseskompagnier (HBUKMP).

2 EODBTN gennemfører HBU for ca. 300 værnepligtige halvårligt. ESKMP er ansvarlig for varetagelse af det nationale ammunitionsrydnings-beredskab og uddannelsen af kompagniets tre EOD-delinger.
HRUKMP uddanner årligt to hold reaktionsstyrkesoldater à ca. 80 soldater.

2 EODBTN er en bataljon med et stort opgavespektrum. Logistikken i bataljonen spænder over et stort spektrum; fra det specialiserede EOD-materiel til materielbehovene ved HRU og HBU.

2 EODBTN er ikke en operativ bataljon, hvorfor bataljonen har en meget begrænset øvelses-aktivitet. Logistiksektionens hovedopgave er, at varetage alle de logistikske opgaver i den daglige uddannelse i HBU og HRU samt de logistiske opgaver i f.m. ESKMP uddannelse og indsættelse.
Om stillingen
Logistiksektionen ved 2 EODBTN har ansvaret for koordinering og controlling af logistikken ved bataljonens fire underafdelinger. Vi består pt. af en kaptajn, en materiel-, logistik- og transportbefalingsmand (dig), en logistikbefalingsmand (oversergent) og en overkonstabel, der tillige er bataljonens IT mand.

På grund af den store forskel på de fire underafdelinger, er der ikke to dage der er ens.
Dit arbejde som materiel-, logistik- og transportbefalingsmand vil primært ske via garnisonstjeneste, men med mulighed for at deltage i øvelses- og uddannelsesaktiviteter.
Du vil få mulighed for at arbejde selvstændigt med større og komplekse opgaver vedrørende logistikområdet, og du vil blive kompetenceudviklet i relation til stillingen, men også i relation til egne ønsker efter aftale.

Du vil blive beholdningsansvarlig for bataljonsstabens materiel, samt bidrage til planlægning og udførelse af hele det logistiske område. Herunder behandling af relevante direktiver og bestemmelser.
Om dig
Du er seniorsergent eller alternativt oversergent, med et ønske om mere ansvar samt videreuddannelse til seniorsergent.

Du kan evt. have erfaring indenfor den logistiske verden, men dette er ikke et krav. Du skal dog være rede til at dygtiggøre dig indenfor logistik.

Som person er du ansvarsfuld, selvstændig, tillidsfuld og fleksibel, og du evner selv at prioritere arbejdsopgaverne, samt strukturere din arbejdsdag.
Du besidder et generelt højt fagligt niveau og er indstillet på at lære nye ting.
Du har et positivt menneskesyn, er god til at samarbejde og god til klar og ligefrem kommunikation med andre.

Det vigtigste – du har lyst til at arbejde og blive videreudviklet inden for det logistiske spor.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fælles-overenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen/S4; kaptajn Anders Ingemann Brøns på telefon: 72 82 52 14 / 50 86 57 20 eller stabschef; major Anders Pedersen på telefon: 72 82 52 02 /25 59 17 57.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 63.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2020 eller snarest mulig derefter. Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Ansøgningsfristen er den 24. november 2019. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

24.11.2019

Indrykningsdato

05.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent