Chef for Strategi- og Analysesektionen


Chef for Strategi- og Analysesektionen

Er du major med potentiale til chefniveauet, og har du et forretningsorienteret mindset? Eller er du civil med indgående kendskab til Forsvaret? Vil du lede teamet, som skal drive udviklingen og effektiviseringen af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste? Så er denne stilling måske lige dig, og vi glæder os til at læse din ansøgning.
Om os
Strategi- og Analysesektionen er ansvarlig for udarbejdelse af oplæg til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste strategi samt den overordnede udvikling og effektivisering af vedligeholdelsesområdet.

Sektionen, som består af syv medarbejdere, varetager Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes udvikling på tværs af myndigheden, analyserer og udvikler forretningsprocesserne, driver virksomhedens Performance Management, Dashboard og Business Intelligence. Sektionen er omdrejningspunktet i arbejdet omkring muligheder for optimeret sourcing i et tæt samarbejde med Forsvarsministeriets Departement, Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Sektionen besidder et bredt mix af militære og civile kompetencer inden for bl.a. Forsvarets operative virke, virksomhedsledelse, industriel produktion, BI-analyse, organisationsudvikling, markedsanalyse mv. Sektionens kompetencer anvendes i samspil for at sikre helhedsorienterede løsninger, og sparring skal derfor være en naturlig del af hverdagen, og der skal være plads til at tænke højt, når gode ideer opstår.
Om stillingen
Gennem din professionelle ledelse af sektionen skal du løfte dit overordnede ansvar, som består i at lede, sparre og motivere sektionens medarbejdere samt fortage de overordnede analyser af forretningen, forretningsprocesserne og nye forretningsområder. Det vil herefter være dit ansvar at gennemføre beslutninger om udvikling, afvikling eller tilpasning, enten gennem din egen projektledelse, eller ved at lade et sektionsmedlem projektlede gennemførslen.

Som ansvarlig for den overordnede udvikling og effektivisering af vedligeholdelsesområdet vil du have en hyppig interaktion med myndighedens ledelse. Du vil skulle facilitere aktiviteter, som har til formål at sætte ledelsen i stand til at træffe oplyste beslutninger om strategiske målsætninger, ligesom du må forvente at skulle udarbejde udkast til strategiplaner.
Om dig
Du er major og har gennemført videreuddannelsestrin II/Ledere (VUT-II/L) eller tilsvarende. Du har et godt kendskab til virksomhedsstyring, forretningsforståelse og -udvikling.

Er du civil, har du en akademisk uddannelse på kandidatniveau, måske en cand.merc. eller lignende og har erhvervet dig solid viden og erfaring via lignende stillinger i større civile virksomheder. Det er et krav, at du har indgående kendskab til Forsvarsorganisationen og vedligeholdelsesområdet.

Du har lyst til ledelse og har et stærkt drive, samt et mindset som gør dig i stand til at balancere i forhold til de vilkår, der gør sig gældende i en militær organisation drevet efter konkurrencedygtige og forretningsmæssige principper.

Du er analytisk stærk og har overblik. Du kan anvende styringsværktøjer. Du har fokus på forretningsoptimering, styring og -udvikling. Du er kreativ og kan se muligheder. Du er fortrolig med stabsarbejde.

Som person forventer vi, at du er initiativrig og en engageret leder og udtrykker stor interesse i sektionens opgaver og samspillet i sektionen. Vi forventer, at du er udadvendt og i stand til at kunne gennemføre nysgerrig kommunikation med personer på alle niveauer af organisationen.

Du arbejder struktureret, overholder dine deadlines og kender dine begrænsninger. Du er en dygtig formidler og formår at præsentere komplekse analyser og beregninger, så de er forståelige for alle, herunder at du forstår at operere i sammenspillet mellem offentlige styrelser og militære myndigheder.

Rejseaktiviteten kan i perioder være hyppig, men er i langt overvejende grad dagsrejser og umiddelbart kun indlands. Der vil som regel være tale om besøg ved Forsvarskommandoen, Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse og vores værksteder, som ligger spredt i Danmark.

Erfaring med følgende IT systemer er ønskeligt:
• SAP PM, MM og PS (eller andet ERP system)
• MS Office: særligt Excel, PowerPoint og Visio
• KESDH Captia

Såfremt du har erfaring med en eller flere af nedenstående, bedes din ansøgning indeholde en konkret beskrivelse af din erfaring og eventuelle resultater:
• Performance Management
• Datadreven forretningsudvikling
• Business Intelligence
• Udarbejdelse af Business Cases, med efterfølgende implementeringer
• Vedligehold af militært materiel eller højteknologiske produkter
• Udvikling af produktionsapparat og kapacitet
Ansættelsesvilkår
Som militær besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Civile ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten.

Der vil afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Hvis du er militæransat, er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos oberstløjtnant Lars Piilgaard Nielsen på telefon 93 50 56 91. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 72 81 91 43.

Ansøgningsfristen er den 20. november 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 48/49. Ansættelse pr. 1. januar 2020 eller efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Brabrand

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

20.11.2019

Indrykningsdato

04.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent