IT faglærer til undervisning i IT og cybersikkerhed ved Føringsstøtteregimentet


IT faglærer til undervisning i IT og cybersikkerhed ved Føringsstøtteregimentet

Har du erfaring med undervisning i IT og cybersikkerhed, og kan du lide at planlægge og formidle læring? – Så er du måske vores nye kollega.
Hos os vil du få en afgørende rolle i IT og cyber undervisning af Forsvarets kommende cyberværnepligtige.
Om os
Communication and Information Systems Operationsstøttebataljonen indgår i Føringsstøtteregimentet i Fredericia. Bataljonen indeholder en driftsdel, hvorfra vi giver ”rygstøtte” til de tre andre bataljoner i regimentet samt står for al den kommunikation og de informationssystemer, som skal være til rådighed mellem indsatte enheder i Danmark og som enhederne bruger operativt. Derudover indeholder bataljonen en videreudviklingsdel og en uddannelsesdel. Det IT Tekniske uddannelseselement, hvor din stilling er placeret, er en del af uddannelsesdelen.

Vores element er ansvarlig, for IT uddannelsen ved Føringsstøtteregimentet, samt for enkelte dele af det øvrige Forsvar. Vi koordinerer undervisningen af soldater der skal uddannes til IT supporter. Vi vejleder dem som starter op på uddannelse og dem som kommer fra IT hovedforløbene der skal arbejde med praktikmål.
Vi er ansvarlige for Værnsfælles IT grundkursus og en række kurser inden for IT sikkerhed, ligesom vi er fagansvarlige for uddannelse på nye IT systemer hvor vi udvikler læringsplaner, gennemfører initial kurser hvorefter vi ”overdrager” uddannelsesansvaret til enheden.

I 2020 får elementet ansvaret samt afgørende rolle for IT og cyber uddannelse af cyberværnepligtige.
Vi skal uddanne 15 cyberværnepligtige (to hold pr. år) i fag vedrørende grundlæggende IT og cybersikkerhed svarende til ca. 20 uges undervisning.
Derudover varetager vi sagsbehandling inden for IT efteruddannelse og IT vedligeholdende uddannelse.

Du vil, hos os, få 5 nye kolleger da elementet består af en leder, 2 seniorsergenter og 2 oversergenter.
Vi er specialister, som i samarbejde, er ansvarlige for tilrettelæggelse og gennemførelse af IT og IT sikkerhedsundervisning. Vi brænder for at undervise og vi ser vores undervisning som en unik mulighed til at motivere vores kursister til at blive ”knivskarpe” til IT og IT sikkerhed.

Vi arbejder målrettet, leverer løsninger med opgaven i centrum og til tiden.
Om stillingen
Stillingen er nyoprettet og en del af IT teknisk uddannelseselement. Dine opgaver vil være centreret omkring planlægning og undervisning af værnepligtige i IT og cybersikkerhed.
Stillingens opgaver løses efter direktiv og omfatter blandt andet planlægning og udførelse både selvstændigt og i samarbejde med dine kolleger i elementet.

Du vil, ud fra målepinde for fag på erhvervsskoler og oplæg fra leder, udarbejde uddannelsesbeskrivelser og læringsplaner på fag inden for IT og cybersikkerhed.
Du vil blive ansvarlig for forskellige fag såsom; Server administration og sikkerhed, Powershell, Grundlæggende database, Server teknologi, Linux, Server teknologi Linux, Netværkssikkerhed samt hvor IT og cybersikkerhed i alle aspekter skal indarbejdes. Herudover vil du skulle udføre didaktiske overvejelser, herunder planlægge og tilrettelægge undervisning inden for ”dine” fag.

Dine øvrige arbejdsopgaver vil se således ud:
- Udarbejde dokumentation til din undervisning.
- Forestå undervisning ad hoc i IT og cybersikkerhed inden for dine kompetencer.
- Forestå konfiguration og opsætning af servere, switche m.v. til IT og cyber miljø.
- Bidrage til vartning af elemenets servere.
- I samarbejde med andre indgå i planlægning, strukturering og opsætning af case og netværksskitse til øvelser i forløbet, samt til den afsluttende øvelse.

Vi tilbyder dig en spændende nyoprettet stilling, hvor der kræves stærke kompetencer inden for IT- og cybersikkerhed. Fagsammensætningen er relativt låst, men ud fra dine kompetencer vil der være mulighed for en vis indflydelse på hvilke fag du vil være ansvarlig for. Du vil få et afgørende aftryk på, at de cyberværnepligtige bliver skarpe på at løse opgaver inden for IT- og cybersikkerhed.

Stillingen er en del af et nystartet projekt, med stor bevågenhed såvel før, som i gennemførelsen og endelig også i det færdige ”produkt” vi leverer retur til samfundet.

Vi tilbyder gode arbejdsforhold, har en uformel omgangstone og har fokus på god trivsel. Endelig tror vi på frihed under erhvervet ansvar, hvor indsats, kvalitet og rettidighed er vejen frem.
Om dig
Du er uddannet IT supporter eller måske datatekniker og derved fagligt stærk inden for serveradministration, Powershell og Linux.
Har du en ITIL instructor certificering, VMware relevante certificeringer, uddannet VMware Academy Instructor og relevante kvalifikationer inden for IT-og cybersikkerhed såsom Cisco CCNA/CCNP certificering, er det en fordel.

Du har gennemført eller er indstillet på at tage en Diplomuddannelse i erhvervspædagogik.
Du er vant til at undervise og gerne unge mennesker og du formår at nedbryde målepinde for fag.
Du kan lide at lave de didaktiske overvejelser som tilrettelægger den læring, som er både interessant og håndterer forskellige læringsstile. Du er velforberedt og din undervisning er på et fagligt korrekt niveau, hvor du og dine elever når målet.

Du ser IT- og cybersikkerhed som noget der skal tænkes ind, når man arbejder med IT løsninger. Du er en selvstarter og god afslutter.
Vi søger dig som er faglig funderet, selvkørende og en teamplayer som aktivt bidrager til vi, i fællesskab, arbejder effektivt og altid leverer løsninger til tiden.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 samt cirkulære om aftale om løn- og ansættelsesvilkår for Forsvarets civile faglærer. Lønnen er anciennitetsbestemt og til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Ved ansættelse i Forsvaret er der mulighed for at forhandle et tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat i Forsvaret pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte daglig leder, Seniorsergent Morten Holmgaard på telefon 2019 7392.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse HR-konsulent Julie Manthey Palmquist på telefon 7281 9159.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV, dokumentation for uddannelsesniveau, eksamensbeviser, svendebrev evt. certificeringerne og lignende.
Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfrist er den 18. november 2019 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i forlængelse af ansøgningsfristen.
Stillingen er til besættelse den 1. december 2019 eller efter aftale.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

18.11.2019

Indrykningsdato

04.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent