Dækmontør til Reparationsdelingen ved Trænregimentet i Nørresundby - genopslag


Dækmontør til Reparationsdelingen ved Trænregimentet i Nørresundby - genopslag

Ønsker du at arbejde med køretøjer og kan lide at få beskidte hænder? Så er din fremtid måske hos os.
Om os
Reparationsdelingen ved Trænregimentet er en del af 3. Vedligeholdelsesbataljon ved Trænregimentet.

I nuværende struktur består delingen af ca. 26 medarbejdere, fordelt på motor-, våben- og elektronikmekanikere samt reservedelsekspedienter. Alt personel i reparationsdelingen er fastansat militært personel, som ud over at løse vedligeholdelsesopgaver i garnisonen også gennemfører egentlig militær uddannelse med henblik på at indgå i det nationale beredskab og udsendelse i internationale missioner.

Hverdagen i reparationsdelingen er kendetegnet ved løsningen af vores opgaver, med en høj grad af kvalitet og faglig stolthed. Vi har vores daglige gang på et velfungerende og moderne værksted, hvor vi udfører eftersyn og reparationer på person- og lastvogne.

Vi lægger vægt på kvalitet, overholdelse af aftaler, arbejdsmiljø, sociale relationer og trivsel, samt personlig udvikling.

Vi er LEAN orienteret og vægter videreudvikling og efteruddannelse af vores personel højt.
Om stillingen
Du skal arbejde tæt sammen med sektionsføreren i reparationssektionen på hjulkøretøjsværkstedet. Dine primære arbejdsopgaver vil være dækudskiftning, lapning af dæk/slanger, brugereftersyn, smøring og olieskift på delingens egne køretøjer, opfyldning af forbrugsreoler samt forefaldende arbejde på værkstedet.

Du skal forvente at skulle deltage i almen militær uddannelse, ligesom du skal være klar til at blive udsendt i internationale missioner.
Om dig
Du har en høj faglighed i din opgaveløsning, og du sætter en ære i, at udføre et arbejde af høj kvalitet. Som montør ved du, at det er vanskeligt at vide hvad arbejdsugen bringer. Derfor ved du også, at det stort set altid haster med at få køretøjet tilbage til brugeren hurtigst muligt – så fleksibilitet i din tankegang og din indstilling til service, er et afgørende parameter for at få succes i jobbet.

En god holdning og positiv tilgang til hverdagen er et krav, vi sørger for evt. uddannelse og for at du bliver godt klædt på til jobbet.

Du skal som minimum have gennemført Hærens Basisuddannelse og Reaktionsstyrkeuddannelse eller tilsvarende med tilfredsstillende resultat. Det er ønskeligt, at du har forrettet tjeneste i internationale operationer, og tjeneste i en enhed under Hærens basis- eller reaktionsstyrkeuddannelse eller lignende.

Det er ønskeligt, at du har kørekort kategori B, C og E.

Det er ønskeligt, at du er omskolet til Mercedes G270/280 og MAN HX/SX.

Du skal kunne godkendes jævnfør sundhedstriaden. Sundhedstriadens fire delelementer er den personlige helbredsundersøgelse, tandeftersyn, træningstilstandsprøve og en grundvaccination.

Du er eller kan sikkerhedsgodkendes til ”Fortroligt”.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en ufaglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Aalborg, på Aalborg Kaserner i Nørresundby.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Jan Nyborg på tlf. 41 32 29 15.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Johnsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS250@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 18. november 2019 og samtaler forventes direkte i forlængelse heraf, med henblik på besættelse af stillingen den 1. december 2019 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 2000 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

18.11.2019

Indrykningsdato

04.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent