Efterretningsbefalingsmand til operativ efterretningscelle, ved Efterretningsregimentet


Efterretningsbefalingsmand til operativ efterretningscelle, ved Efterretningsregimentet

Er du klar til at tage nye udfordringer op, og bringe dine militære og personlige kompetencer i spil inden for den taktiske efterretningstjeneste? Vil du gerne være med til udvikle og drive den efterretningsmæssige analysekapacitet, der skal støtte brigadens operative indsættelse?
Så er stillingen som Efterretningsbefalingsmand/Collection Management ved All-Source Intelligence Cell lige noget for dig.Om os
All-Source Intelligence Cell bidrager til løsning af efterretningsmæssige opgaver i rammen af 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon, der er ansvarlig for 1. brigades efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring.

Bataljonen består af en operativ stab med en større udviklings- og uddannelsessektion, en stabsdeling, en All-Source Analysis Cell og tre underafdelinger, herunder et Unmanned Aerial Systems Kompagni, et Electronic Warfare Kompagni og en opklaringseskadron.
Bataljonen tæller ca. 270 medarbejdere fordelt på tre garnisioner i Varde og Fredericia i Jylland, samt Almegårds Kaserne på Bornholm. Bataljonens hovedkvarter er garnisoneret i Varde sammen med Efterretningsregimentet og 2 Military Intelligence bataljon.

All-Source Intelligence Cell er bataljonens centrale analysekapacitet, og består af tolv efterretningsmedarbejdere fra konstabel til major, der i fællesskab løser de efterretningsmæssige opgaver i enheden.

Vi er kendetegnet ved en meget flad struktur og uformel omgangstone.

Ansvar og opgaver delegeres efter kompetencer og ikke nødvendigvis rang. Der er plads til og tilskyndelse til initiativ og kreativitet.

Vores primære opgave er opdatering og vurdering af det efterretningsmæssige situationsbillede for brigadens igangværende operation samt efterretningsmæssig analyse i forhold til brigadens kommende operationer, med hovedvægten lagt på modstanderens organisation, doktriner og kapaciteter.

Derudover støtter vi bataljonens indhentningsmidler med vurdering af trusler mod dem. Udover den operative opgave deltager vi i uddannelsen af efterretningspersonel, der finder sted i rammen af bataljonen.
Om stillingen
Som efterretningsbefalingsmand/Collection Management er dine primære opgaver at medvirke til koordineringen af indsættelsen af bataljonens indhentningsmidler i dialog med bataljonens operationscentre. Fremsende diverse anmodninger til foresatte med henblik på at inddække evt. huller i egen indhentning og være overordnet ansvarlig for Information Management af rapporter fra indhentningsmidler og rapporter fra foresatte. Derudover støtter du analytikernes i deres arbejde.

Der pågår stadig udviklingsarbejde omkring bataljonens organisation og de efterretningsmæssige kapaciteter og hvorledes arbejdsgangene skal foregå i rammen af brigadens nye føringskoncept. Udviklingsarbejdet indebærer også opgaver i relation til udvikling af enhedens kapacitet og opgaver i forhold til hærens udvikling indenfor føring og efterretningstjeneste.

Under garnisonstjeneste vil du blandt andet skulle virke som faglærer og instruktør i diverse fag.

Stillingen har en stor grad af selvstændighed og mulighed for egen faglig fordybelse og udvikling. Du vil som en del af dit virke få et godt indblik i hvorledes det operative stabsarbejde foregår.
Der er gode muligheder for personlig videreuddannelse, hvilket der også gøres det bedste for at skabe rum til. Ved tiltrædelse i stillingen bliver der lagt en plan for et kompetenceudviklingsforløb.
Om dig
Du er oversergent eller erfaren sergent, der står for snarligt at skulle gennemføre videreuddannelse efter de nye bestemmelser.

Du er god til at planlægge, og har sans for struktur og analyse.

Dine militære instinkter er intakte, og dine soldatermæssige færdigheder er gode.

Det er vigtigt, at du formår at arbejde i et travlt miljø, hvor du skal holde mange bolde i luften på en gang.

Derudover skal du kunne arbejde struktureret i forbindelse med håndtering af formidling af informationer.

Ansøgeren forudsættes at besidde gode kommunikative evner, herunder beherske engelsk i skrift og tale, samt besidde gode IT-færdigheder.

Godt kendskab til Excel er en fordel.

God taktisk forståelse samt interesse for emnet vil være en fordel. En sund interesse for materielkendskab vil være en fordel.

Det er ønskeligt, at du besidder erfaring fra internationale operationer og tidligere har beskæftiget dig med efterretningstjeneste, men det er ikke et krav.

De vigtigste fokuskompetencer er: kommunikation, analytisk tænkning og samarbejde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillings lønniveau og du skal indgå en uddannelsesaftale m.h.p. at gennemføre Videre Uddannelses Trin 1 for Mellemledere (VUT-I/ML).

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested: Varde

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte, kaptajn J.G. Have på telefon: 91 33 45 76 eller via mail på EFR-1B-100A@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS245@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 64.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Sidste ansøgningsfrist er den 1. december 2019 og samtaler umiddelbart efter ansøgningsfrist.

Stillingen er til besættelse fra 1. januar 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VARDE KASERNE
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment samt Hjemmeværnsskolen hhv. 15 min. og 30 min. kørsel fra Varde.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.
Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CVer til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

01.12.2019

Indrykningsdato

04.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent