Major til Ingeniørregimentets tjenstegrensinspektionselement (Genopslag)


Major til Ingeniørregimentets tjnstegrensinspektionselement (Genopslag)

Har du lysten og evnerne til at være en del af et team der udvikler og evaluerer Ingeniørtropperne?

Så er her muligheden for at søge stillingen som sagsbehandler ved Tjenestegrensinspektionselementet ved Ingeniørregimentet – en spændende stilling, som giver dig et unikt indblik i Ingeniørregimentet og mulighed for at påvirke udviklingen.
Om os
Tjenestegrensinspektionselementet er en del af Ingeniørregimentet og er underlagt chefen for Ingeniørregimentet.

Tjenestegrensinspektionselementet koordinerer og gennemfører Ingeniørtroppernes inspektionsvirksomhed og taktiske udviklingsvirksomhed, herunder behandling af lessons identified/lessons learned.

Personellet i tjenestegrensinspektørelementet er designeret til Multinational Division North’s ingeniørcenter.

I tjenestegrensinspektionselementet prioriteres både opgaveløsningen og kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder højt.

Det primære fokus er, at sikre det bedst mulige grundlag for uddannelse og indsættelse af ingeniørenheder samt for gennemførelsen af ingeniør- og CBRN tjeneste i Hæren og Forsvaret.

Tjenestegrensinspektionselementet er strukturelt bemandet med tre medarbejdere: En chef (oberstløjtnant), to sagsbehandlere (major M331 og kaptajn).

Derudover tilhører Ingeniørregimentets myndighedsbefalingsmand organisatorisk Tjenestegrensinspektionselementet.
Om stillingen
Som sagsbehandler i Tjenestegrensinspektionselementet vil du have en bred koordinationsflade med Ingeniørtroppernes enheder, men også med eksterne enheder og myndigheder herunder Hærkommandoen, Forsvarskommandoen og MND N indenfor Ingeniørtjenestens områder.

Dit primære ansvarsområde vil være taktisk udviklingsvirksomhed inden for doktrin, organisation, teknologi og uddannelse.

Du vil være med til at koordinere og deltage i Tjenestegrensinspektøren for Ingeniørtjenestens inspektionsvirksomhed, herunder kontaktbesøg, inspektioner og certificeringer.

Du vil være designeret til ingeniørcentret i Multinational Division North, og deltage i udvalgte aktiviteter.

Stillingen er meget egnet til at opnå erfaring med arbejde på forskellige organisatoriske ni-veauer, sagsbehandling, udviklingsprojekter, projektarbejde samt forskellige områder af ingeniørtjeneste.

Desuden giver stillingen dig et unikt indblik i Ingeniørtroppernes opgaver, doktrin, organisation, teknologi og uddannelse, men stiller tillige krav til dine kommunikative evner, din samarbejdsevne og din evne til helhedsorientering samt dine analytiske evner.

Du vil i chefens fravær varetage den daglige ledelse og koordination af elementets opgaver
Om dig
Du er major (M331) med gennemført master i militære studier (MMS) eller anden relevant masteruddannelse og gerne med operativ føringsuddannelse (OFU).

Er du elev på Forsvarsakademiet med henblik på gennemgang af MMS, kan du ansættes på en uddannelsesaftale.

Du har erfaring med minimum et af de fem ingeniørspecialer, gerne via en stilling som underafdelingschef for en ingeniørunderafdeling og/eller ingeniørofficer i en bataljonsstab og/eller sagsbehandler i S7 ved en ingeniørbataljon.

Det er ønskeligt, at du har forrettet tjeneste ved en højere stab.

Du er analytisk stærk, du er god til at kommunikere (mundtligt og skriftligt), du er helheds- og fremtidsorienteret, du kan styre og følge op på komplekse opgavestillinger, og du kan tage initiativ og arbejde selvstændigt med dine opgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende chef for Ingeniørregimentet oberstløjtnant René Nyborg Sindberg-Sørensen på tlf.: +45 7282 5002

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte Bjarne Thomsen på mail FPS-BA-BS229@mil.dk eller på telefon 3266 5114.

Ansøgningsfrist er den 17. november 2019 og samtaler forventes gennemført snarest herefter. Stillingen er til besættelse snarest muligt eller 1. januar 2020.

Såfremt du er udpeget til international operation, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Om Ingeniørregimentet (IGR)
Ingeniørregimentet hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.

Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.

Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

17.11.2019

Indrykningsdato

29.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent