To IT-supportere til Communication Information System på Flyvestation Karup


To IT-supportere til Communication Information System på Flyvestation Karup

Om os
1. Communication Information System deling (CISDEL) primære opgave er at opstille personel og materiel til støtte for Flyvevåbnets deployerbare styrker. Delingen har derfor mindst et CIS team klar, til med 10 dages varsel, at rykke ud med flyvevåbnets enheder på mission eller øvelse, uanset de geografiske eller klimatiske udfordringer.

Herudover støtter delingen help-desken i Karup med personel. Help-desken i Karup varetager den lokale IT-drift på Flyvevåbnets garnisoner i Ålborg, Karup og Skrydstrup.
1 CISDEL består af en delingsfører og 26 medarbejdere, som er organiseret i en ledelses del med en delingsfører, en næstkommanderende og en forsyningsassistent samt tre CIS teams med hver; en oversergent, en sergent, tre CIS teknikere og tre IT supportere i hvert team. Delingen er placeret på Flyvestation Karup. Vi er faglig stærk med fokus lagt på de operative IT og kommunikations systemer som Flyvevåbnet anvender, og har desuden et godt arbejdsmiljø, hvor der i udstrakt grad er plads til det sociale og med stor respekt for den enkelte. Omgangstonen er fri, og med den rette operative og professionelle indstilling, har den enkelte stor indflydelse på hvordan opgaverne skal løses.

Det enkelte CIS team har eget kontor hvor alle CIS team medarbejderne har deres egen arbejdsplads. Den daglige arbejdstid er mandag til onsdag fra 07:30 til 15:30, torsdag fra 07:30 til 14:30 og fredag fra 07:30 til 13:30. Tjenesten er opdelt i faser af tre måneder, hvor opgaverne vil være væsens forskellige. I en fase er CIS team pålagt 30 dages beredskab, her vil hovedvægten være lagt på uddannelse. I fase to er vi pålagt 10 dages beredskab, her vil man enten være udsendt/på øvelse eller træne hertil. Sidste fase går med drift, hvor der arbejders med fejl retning og fejl søgning på de operative systemer.
Om stillingen
De væsentligste arbejdsopgaver er personlig og faglig træning, varting og klargøring af CIS teamets materiel samt deltagelse i garnisonsdriften. Alt sammen med henblik på at kunne leverer en professionel støtte til Flyvevåbnets operative enheder under internationale missioner samt øvelser.

Som IT supporter er det primært server, arbejdsstationer og data delen der arbejdes med, men der vil også blive opgaver inden for netværksområdet. Alle arbejdsopgaver løses i rammen af det CIS teamet som man indgår i. Delingens succes måles direkte i de feedback delingen får i forbindelse med missionerne samt den efterspørgsel der er på delingens kapaciteter.
Om dig
Du skal have en IT supporter uddannelse, og have gennemført Forsvarets basis uddannelse samt have erhvervet kørekort til lille bil. Herudover må du forvente, at skulle på en kursus/videreuddannelse for at blive opkvalificeret på netop de systemer der anvendes i Flyvevåbnet.
Det er et krav, at du er udsendelsesparat.

Du skal være god til at samarbejde, have en professionel indstilling til opgaveløsningen og være fleksibel indstillet, både hvad angår arbejdstider, men også hvad angår skiftende vilkår og kriterier for opgave løsningerne.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglig konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er for konstabler i Flyvevåbnet og Søværnet reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
For ansøgere i Hæren er løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, indgår forhandling af personligt tillæg som en del af ansøgnings-/ansættelsesproceduren.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at chefsergent Jan Winther Gedsø på mail: Gedsoe@mil.dk eller mobiltelefon 41 22 99 09.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent John K. Christiansen på på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er 24. november 2019. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 48 og stillingen ønskes besat fra 01 JAN 2020 eller snarest herefter.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO. Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

24.11.2019

Indrykningsdato

28.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent