Vagtbefalingsmand til Slesvigske Fodregiment


Vagtbefalingsmand til Slesvigske Fodregiment

Vil du være med til at bevogte og sikre Haderslev Kaserne?

Trives du med en hverdag i faste rammer? Ser du muligheder frem for begrænsninger og har et godt humør - så bør du søge stillingen som Vagtbefalingsmand ved Slesvigske Fodregiment.
Om os
Ved Slesvigske Fodregiment uddannes soldater og i løbet af forligsperioden vil det nye regiment blive stadig mere synligt som følge af de uddannelsesmæssige, administrative, operative og ceremonielle opgaver, der bliver løst ved regimentet.

1. januar 2019 opstilles XIII Lette Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.

Regimentet består af ledelsen, Tjenestegrensinspektørelementet, Slesvigske Musikkorps og Garnisonselementet.

Garnisonselementet består af fem sektioner; Ledelseselementet, Personaleadministrationselementet, Personelforvaltningselementet, Arbejdsmiljø- og Sikkerhedsrådgiverelementet og Driftselementet. Under Ledelseselementet ligger Vagten.

Du vil blive ansat i Vagten – som for nuværende består af fire vagtkommandører og ti vagtassistenter.
Om stillingen
Vagten på Haderslev Kaserne er oprettet for at understøtte bevogtningen og sikringen af kasernen, indtil XIII Lette Infanteribataljon er opbygget i en grad til at de kan overtage bevogtningen med deres enheder.

Når bataljonen overtager opgaven, vil de medarbejdere som ikke længere skal bestride vagten i muligt omfang blive tildelt andre stillinger i enten bataljonen eller ved regimentet – dette afhænger af medarbejderen kompetencer.

Du vil blive tildelt en række vagter per uge, fordelt på dags- og nattevagter.

Hvis du på sigt bliver ansat i en stilling ved XIII Lette Infanteribataljon, vil det være muligt at tilrettelægge din tjeneste således at du deltager i bataljonens uddannelse og andre aktiviteter.
Om dig
Du er uddannet sergent og har gerne erfaring fra stående styrke.

Du har tidligere bestredet vagten på en af Hærens kaserner.

Du har en professionel og positiv indstilling.

Du er ansvarsbevidst og selvstændig. Dit livssyn er positivt, du har et godt humør og har let ved at skabe gode relationer.

Du har mod på at fortsætte din tjeneste ved XIII Lette Infanteribataljon eller Slesvigske Fodregiment. Til en eventuel samtale bedes du have gjort dig tanker om din næste stilling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Personeladministrationsbefalingsmand seniorsergent Brian Kelvin Petersen på telefon +45 5173 9562 eller på mail SLFR-G-PSN02@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 22. november 2019 og samtaler forventes afholdt kort herefter.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2020 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.

Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.

FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.

Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Haderslev

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

22.11.2019

Indrykningsdato

28.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent