Taktisk officer undervand til Støtteskibet Esbern Snare


Taktisk officer undervand til Støtteskibet Esbern Snare

Er du taktisk officer (TAO) i Søværnet og har du mod på en udfordring af de store? Støtteskibet Esbern Snare skal i 2020 gennemføre Danish Operationel Sea Training (DOST), hvor enheden skal trænes til at blive en af de skarpeste enheder i Søværnet.

Vil du med os gennem denne træning, og interesserer du dig for taktik? Er svaret ja, er dette ønskejobbet for dig!
Om os
Støtteskibet Esbern Snare indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Division 22 har de seneste år været indsat i internationale og nationale operationer i Østersøen, Middelhavet og Nordatlanten.

Som en af Søværnets kampenheder har vi stort fokus på de militære kernekompetencer og fokuserer meget på vores erfaringer fra Danish Operational Sea Training (DOST) ved Royal Navy’s Flag Officer Sea Training (FOST). Vi er allerede nu begyndt at se frem til den næste DOST i slutningen af 2020.

I Operationsdivisionen lægger vi stor vægt på indstillingen til det fælles projekt og viljen til at yde en ekstra indsats for hele tiden at blive bedre. Som TAO forventes det, at du går forrest i dette arbejde. Vi stiller store krav til os selv, når det kommer til energi og ansvarsfølelse, herunder for egen læring. Vi er stolte af vores skib og stolte af vores sektion. Vi har et godt samarbejde og omgangstonen altid behagelig. Vi sætter en dyd i at arbejdspladsen fungerer og at trivslen er i højsæde.

Vi har en stærk kultur ombord, der har rod i såvel Søværnets traditioner, som en høj faglig stolthed. Vi sætter en ære i at tage ansvar for vores fælles projekt og løse de opgaver, som vi pålægges, så godt og omhyggeligt som det overhovedet er muligt. Vi gør os umage.
Om stillingen
Du bliver en del af skibets operationsdivision og vil have til opgave at planlægge og udføre skibets kampoperationer og øvelser. Du fungerer samtidig som taktisk rådgiver for skibsledelsen. Til søs er du leder af det vagtgående hold i skibets operationsrum, hvorfra du forestår den taktiske føring af enheden og eventuelt underlagte enheder.

Som Taktisk Officer Undervand (TAO-U) vil du fungere som enhedens subject matter expert (SME) inden for undervandskrigsførelse. Du vil være dybt involveret i opbygningen og varetagelsen af sea combat (SC) i samarbejde med leder kampinformation (LEKI) og operationsofficeren (OPO). Du vil være en del af anskaffelsen, implementeringen og evalueringen af Søværnets nye ASW systemer.

Udgangspunktet for den daglige tjeneste er fra basehavnen i Frederikshavn, men vi er naturligvis pragmatiske, når det kommer til muligheden for at arbejde hjemmefra, når opgaverne tillader det. Som TAO vil du få udleveret en fjernarbejdsplads (FAP), når du møder ombord. Når skibet er i basehavn, indgår du i tørnen som vagthavende officer, hvorfor vagtdage kan forventes.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant og har gennemført Taktisk Officerskursus (TOK) i Søværnet. Det vil sige TAC 671, 672 og 673 samt VBC 671 og 672. Du har sejlende erfaring, enten fra mindre eller større enheder. Du sidder måske nu i en landstilling og har ønsket om at komme til søs igen. Du vil gerne have nye udfordringer og ønsker at deltage i vores team.

Du har talent og interesse for sømilitær taktik, stor vilje og lyst til at videreuddanne og specialisere dig løbende inden for dit tildelte fagområde. Du vil navnlig i perioden frem mod og under FOST følge en stejl indlæringskurve.

Du sætter en ære i at opnå en faglig dybde inden for dit felt og accepterer ikke halve løsninger. Gør du det godt i stillingen, vil næste naturlige skridt være en stilling som Operationsofficer i Division 21 eller 22.

Du og din familie er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested vil være Flådestation Frederikshavn.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til KL Lars Kenneth Hansen, telefon 30 16 94 73 eller mail, 2E-ESSN-OPO@MIL.DK. Alternativt OK Jan Niegsch, SCA-K-BEM01, telefon 72 85 75 21.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 20. oktober 2019.

Ansættelsesdato 1. januar 2020.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 48.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Send ansøgning”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer. 2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben. 2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.11.2019

Indrykningsdato

28.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent