Kampinformationsassistent Overflade (KIAO) til Støtteskibet ESBERN SNARE


Kampinformationsassistent Overflade (KIAO) til Støtteskibet ESBERN SNARE


Støtteskibet ESBERN SNARE søger en handlekraftig KI sergent til at bestride stillingen som
Kampinformationsassistent Overflade i Operationsdivisionen.

Om os
Støtteskibet ESBERN SNARE indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Division 22 har de seneste år været indsat i internationale og nationale operationer i Østersøen, Middelhavet og Nordatlanten.

Som en af Søværnets kampenheder har vi stort fokus på de militære kernekompetencer og fokuserer meget på vores erfaringer fra Danish Operational Sea Training (DOST) ved Royal Navy’s Flag Officer Sea Training (FOST), som vi senest gennemgik i 2017. Vi er allerede nu begyndt at se frem til den næste DOST i slutningen af 2020.

Kampinformationssektion består af både erfarne og nyuddannede KI’ere og er kendetegnet af et meget stort engagement og virkelyst. Alle er opgavefokuserede samtidig med, at der lægges stor vægt på den personlige udvikling af hver enkelt medarbejder.

Gennem en fælles indsats kan vi sammen løse alle opgaver.
Du vil med andre ord indgå i en skarp og engageret kampinformationssektion, der ser frem til DOST og til at blive en af de skarpeste KI-sektioner i Søværnet.

Du vil gennem dit arbejde, under overordnet ledelse af Leder af Kampinformationssektionen (LEKI) og Operationsofficeren (OPO), og i samarbejde med Kampinformationsassistent Undervand (KIA) og Kampinformationsassistent Luft (KIAL), have ansvaret for at udvikle sektionens medarbejdere fagligt, så deres kompetenceprofil indeholder en bred vifte af dybe, skarpe faglige kompetencer. Alt dette finder sted i et respektfuldt, sundt og udfordrende arbejdsmiljø.

Vi stiller store krav til os selv, når det kommer til energi og ansvarsfølelse, herunder for egen læring. Vi er stolte af vores skib og stolte af vores sektion.

Vi har en stærk kultur ombord, der har rod i såvel Søværnets traditioner, som en høj faglig stolthed. Vi sætter en ære i at tage ansvar for vores fælles projekt og løse de opgaver, som vi pålægges, så godt og omhyggeligt som det overhovedet er muligt. Vi gør os umage.

Om stillingen
Du vil være ansvarlig, i samarbejde med øvrige KI-befalingsmænd, for den daglige drift af operationsrummet ombord på Støtteskibet ESBERN SNARE, herunder uddannelse og træning i sektionen. Du vil være med til at sikre, at operationsrummet er klargjort til sejlads, hvad enten det er under øvelse eller i en operation.

Du er over for LEKI ansvarlig for, i samarbejde med KIA og KIAL, at operationsrummet leverer billedopbygning på overfladen, under vandet og i luften.

Du vil indgå i skibets Air Controller (AC) team og sammen med skibets øvrige AC´er udføre kontrol med luftfartøjer, der anvendes som en del af skibets operationer.

Du vil være del af en sektion, der ud over dig selv, består af LEKI (seniorsergent), to Kampinformationsassistenter (sergenter) og 14 kampinformationsgaster (konstabelgruppen).

Du vil derudover indgå i en tørn som vagtassistent i og udenfor basehavn.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.


Om dig
Du har den fornødne gennemslagskraft og de fornødne ledelsesmæssige og faglige kompetencer til at være en ansvarsfuld og en dynamisk drivkraft i operationsrummet.

Det er vigtigt, at du har fokus på at skabe et godt samarbejde og evner at løse mange forskellige opgaver indenfor et kort tidsrum. Du skal derudover, brænde for at tilegne dig nye kompetencer, da ESBERN SNARE sammen med det resterende Søværn er inde i en periode, hvor uddannelse og udvikling har stort fokus.

Du skal være i stand til at indgå som den fagligt kompetente kampinformationsassistent, der leder og vejleder et vagthold bestående af unge konstabler i et dynamisk og omskifteligt miljø. Der stilles store krav til omstillingsparathed og fleksibilitet i forhold til både din egen og resten af sektionens tjeneste. Ligeledes skal du være i stand til at undervise sektionen, både dit warfare team og sektionen som hele.

Besidder du disse evner, vil du passe godt ind i organisationen.

Du har følgende kvalifikationer:
Grundlæggende sergentuddannelse.
At du har gennemført TAC012 – Fagkursus KI.
At du har status som Helikopterkontrolofficer til minimum Grade Delta.
At du har gennemført DeMars 604 Myndighedsbeholdning
Sejladserfaring fra 2. Eskadre, Division 21 eller Division 22.
At du er uddannet C-FLEX operatør eller har erfaring i C-FLEX fra sejlende tjeneste.

Er du SG/MOKS/MSPC KI i Søværnet og delvist opfylder kvalifikationerne, opfordres du til at søge stillingen. Er du den rette kandidat, så kan en uddannelsesaftale og udviklingskontrakt udarbejdes med henblik på, at du opnår de rette kompetencer til at kunne bestride stillingen fuldt ud.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en marinekonstabel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Tlf.: +45 30 16 94 60 (ESBERN SNARE) Mobil: +45 30 16 94 76, LEKI OS Anders T. Bjørn.
Alternativt CSG John Rasmussen, SCA-K-BEM02, telefon 72 85 75 22.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 20. november 2019 og samtaler forventes afholdt i uge 48.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2020

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE

2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

20.11.2019

Indrykningsdato

24.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent