Leder Radarefterretning til Air Control Wing, Karup


Leder Radarefterretning til Air Control Wing i Karup

Passer nøgleord som omhyggelig, akkurat og pligtopfyldende på dig? Er du en holdspiller, kan du tænke selvstændigt og har du et godt overblik? Så er du måske vores nye leder af radarefterretningselementet ved Air Control Wing.

En stilling, hvor du skal lede et team af dedikerede og motiverede medarbejdere, med stor erfaring indenfor efterretningsfeltet.
Om os
Air Control Wing (ACW) er en geografisk spredt operativ enhed, med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde i Karup. Vores radarefterretning er p.t. placeret på Bornholm, men stillingen ønskes besat i Karup.

Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. Air Control Wing stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”.

Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de tilfører vores enhed. Vi har brug for alle, som bidrager fleksibelt og proaktivt til vores opgaveløsning. Medarbejderne i Air Control Wing er innovative, dedikerede og leverer opgaveløsninger af høj kvalitet. Samtidigt fokuserer vi på, at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og udvikling.
Om stillingen
Stillingen som Leder af Radarefterretningselementet ved ACW efterretningssektion, er en seniorsergent stilling, hvor du får ansvaret for den radarefterretningsmæssige tjeneste ved ACW, hvor du skal opstille og anskueliggøre aktiviteter, der har indflydelse på Forsvarets operationer. Du og dit element vil være direkte underlagt chefen for ACW efterretningssektion og have tætte samarbejdsrelationer uden for Flyvevåbnet, herunder med Forsvarets Efterretningstjeneste.

Som leder af ACW Radarefterretningselement kommer du også til at gennemføre undervisning indenfor dit arbejdsområde i forbindelse med kursus- og mødevirksomhed. Dertil skal du bidrage til at opstille og gennemføre efterretningsmæssige analyser.

Jobbet vil medføre dyb indsigt i luftmilitær afvikling af luftoperationer, hvorfor din viden vil være bredt anvendelig i andre stillinger i Forsvaret.

Som Leder af Radarefterretningselementet er du altid indsat i den operative missionsafvikling, idet opgaven gennemføres under hjemlige forhold, under nationale operationer (NATOPS) såvel som under internationale operationer (INTOPS), hvor du har mulighed for at agere under en stor del af frihed med ansvar indenfor løsning af de tildelte opgaver i et spændende operativt miljø. Arbejdet fordrer til tider en del rejseaktivitet. Dertil skal du også påregne at gennemføre tjeneste på forskudte tider.

Du vil over tid skulle gennemgå et længerevarende uddannelsesforløb i Danmark og i udlandet ved forskellige skoler, hovedkvarterer og enheder. Dit fokus vil være på Radarefterretningstjeneste i kontekst af luftrumsovervågning og -kontrol.

Da der er tale om et særdeles dynamisk miljø inden for et tjenestefelt i konstant udvikling, vil der således ikke være tale om et afsluttet uddannelsesforløb, men et tjenestefelt hvor du konstant udvikles og udfordres på viden og kunnen, herunder dine evner til at analysere og uddrage konklusioner.
Om dig
Du har operativ baggrund og eller kendskab til efterretningsfeltet, eventuelt fra tidligere tjeneste i Flyvevåbnet. Forudgående tjeneste ved ACW er en fordel men ikke et krav.

Du besidder gode samarbejdsevner og skal være i stand til både at arbejde i teams eller selvstændigt under løsning af opgaver. Som leder er du loyal, pligtopfyldende og kan holde ”hovedet koldt” og lede i pressede situationer. Du går forrest i opgaven, er innovativ og står ikke af vejen for at gå den lange vej for at komme i mål med opgaveløsningen. Endvidere er du god til at motivere dine medarbejdere og har et godt helhedssyn.

Du er punktlig, troværdig og optræder ansvarsfuld og serviceminded i arbejdet, da resten af organisationen er afhængig heraf. Vi ser ligeledes gerne, at du er nysgerrig og ønsker at øge din viden inden for funktionsområdet.

Stillingen kræver at du kan godkendes til HEMMELIGT, og at du helbredsmæssigt kan godkendes til udsendelse i internationale operationer.

Vi forventer, at du i din ansøgning uddyber og begrunder din motivation for at søge stillingen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en erfaren oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Operationsafdelingen, oberstløjtnant Dan Hasselmann Hansen på mobil 2010 9097 eller chefsergent Steen M. Andersen på mail ACW-OI-004@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 27. november 2019 og ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 48, 2019.
Stillingen ønskes besat pr. 01. februar 2020.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

24.11.2019

Indrykningsdato

24.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent