Navigationsofficer til Støtteskibet ABSALON


Navigationsofficer til Støtteskibet ABSALON

Er du officer af taktisk linje i søværnet? Trives du i et miljø med højt operationstempo? Ønsker du varierede arbejdsforhold? Kunne du tænke dig at blive en markant del af en af søværnets skarpeste enheder? Hvis ja så har vi muligvis stillingen til dig.

ABSALON søger en premierløjtnant til at indgå i operationsdivisionen som navigationsofficer. Du får en spændende arbejdsplads og ansvaret for skibets navigationstjeneste, udvikling af bropersonel samt udvikling af interne procedurer.
Om os
2. Eskadre, hvor støtteskibet ABSALON organisatorisk er tilhørende, leverer enheder til opgaveløsning af såvel national- som international karakter. ABSALON har således deltaget i mange operationer og skal fremadrettet fortsat kunne udføre komplekse maritime operationer i verdens brændpunkter – både fra lav- til højintensitets operationer.
Som enhed deltager vi i nationale og internationale øvelser for hele tiden at holde et højt niveau af ekspertise.

Vi aktiveres med jævne mellemrum til internationale operationer langt væk fra Danmark. Derudover er vi ofte en del af Nato Response Force, hvilket betyder at enheden ofte ligger på et kortere beredskab klar til deployering.
Ved ansøgning til stillingen må du forvente muligheden for deltagelse i internationale operationer med enten længere eller kortere varsel.
Om stillingen
Som navigationsofficer på ABSALON indgår du i Sea Combat sektionen. Sea Combat sektionen består af i alt fire officerer, to sergenter, syv menige og er en del af operationsdivisionen. Operationsdivisionen er enhedens største division, der ledes af operationsofficeren. Som navigationsofficer er du over for operationsofficeren ansvarlig for navigationstjenesten ombord.

Som leder af navigationstjenesten har du ansvaret for enhedens navigationsplanlægning, der indeholder alt fra indhentning af diplomatiske tilladelser, planlægning i elektroniske søkort og til meteorologitjeneste. Det indebærer også, at du har ansvaret for uddannelsen og udviklingen af det menige bropersonel og udstikker retningen for broorganisationens opgaveløsning.

Du indgår i vagtcheftørnen sammen med tre andre vagtchefer. Du er med til at stå for skibets sikre sejlads, og under klart skib har du ansvaret for sejladsen fra broen. Enhedens opgaver og størrelsen på organisationen ombord på ABSALON stiller store krav til overblik, fremsynethed, fleksibilitet og evner til at bruge organisationen.

Som følge af et til tider højt arbejdstempo stilles der også høje krav til, at du både kan arbejde individuelt og samarbejde med andre. I forbindelse med øvelser og operationer bliver du inddraget i enhedens taktiske planlægning igennem 7Q planlægningsprocesser. Ansvaret og arbejdsopgaverne i et skarpt miljø medfører, at du får et unikt kollegialt forhold til de øvrige vagtchefer ombord.

Jobbet indebærer, at du skal kunne anvende alt udstyr på broen på ekspertniveau. Du har ansvaret for opdateringen af broens elektroniske udstyr samt at identificere og afhjælpe fejl og mangler sammen med elektroniksektionen.

Med ansvaret for navigationstjenesten får du en central rolle med at udvikle enhedens navigatoriske, organisatoriske og taktiske procedurer. Dette arbejde vil ikke blot have indflydelse på procedurerne på ABSALON men også på enhederne i resten af søværnet.

Udgangspunktet for den daglige tjeneste er fra basehavnen i Frederikshavn. Når enheden er i basehavn eller i havn uden for basehavn, indgår du i tørnen som vagthavende officer. Derfor kan vagtdage i Frederikshavn forventes. Vi kan tilbyde en fleksibel tilgang til planlægning af din arbejdstid. Et af vores fokuspunkter vil være fastholdelse af den planlagte arbejdstid.

Vi vil i fællesskab opstille et udviklingsforløb, der vil give dig de nødvendige taktiske kompetencer, der skal til for at bestride stillingen. Et uddannelsesforløb kan også opstilles således, at det vil kunne gøre dig klar til at bestride andre vagtchefstillinger eller en stilling som taktisk officer.

Du har en enestående mulighed for at bestride en udfordrende og meningsfuld stilling på en af søværnets skarpeste enheder. Du tilbydes en stilling, hvor du vil få tildelt et stort ansvar og gode muligheder for personlig og arbejdsmæssig udvikling. Du vil blive en central figur i ABSALON operationelle taktiske virke.
Om dig
Du er uddannet som officer af taktisk linje i søværnet. Det er en fordel, hvis du via tjeneste eller uddannelse har opnået erfaring fra øvelser og operationer. Du skal besidde en god taktisk forståelse, og det er ønskeligt, at du har gennemgået de taktiske officerskurser TAC 671 og TAC 672 – dette er ikke et krav.

Du besidder gode samarbejdsevner, gode lederegenskaber, overblik, kan udvise initiativ, fleksibilitet og har en ”can do” mentalitet.

Du er stabil, ønsker en længere tjenesteperiode på ABSALON og du skal kunne omsætte nye ideer til konkrete forbedringer.

Du er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet – til tider med kort varsel. Vi vil tilgodese planlægning af afspadsering således, at du oplever et arbejdsliv, der er i balance med dit privatliv.

Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære og arbejder aktivt i retning mod forsvarets krav til militær fysisk træning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenested vil være Flådestation Frederikshavn.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Taktisk officer undervandskrigsførelse KL Jonas Feddersen på mail: 2E-ABSL-TAOU@mil.dk eller Operationsofficer KL Rasmus Nielsen på mail: 2E-ABSL-OPO@mil.dk

Alternativt OK Jan Niegsch, SCA-K-BEM01, telefon 72 85 75 21.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon +45 32 66 51 50

Ansøgningsfristen er den 24. november 2019.

Ansættelsesdato 1. januar 2020.

Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 48/49.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Send ansøgning”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer. 2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben. 2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

24.11.2019

Indrykningsdato

24.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent