To kontorhjælpere til Administrationselementet ved Føringsstøtteregimentet


To kontorhjælpere til Administrationselementet ved Føringsstøtteregimentet

Vil du være en del af teamet i personeladministrationselementet? Så er du måske den kollega vi står og mangler.
Om os
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Fredericia, Haderslev, Karup, Aalborg, Skrydstrup og Høvelte.
Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapaciteter til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Føringsstøtteregimentet er en højteknologisk og moderne arbejdsplads, som udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.

Garnisons støttelementet ved FSR består af Ledelsessekretariatet, Personelforvaltningselementet, Personeladministrationselementet, Sikkerhedsofficer, Sikkerhedsrådgiver, Arbejdsmiljørådgiver samt Driftselementet (UMAK).
Disse elementer skal varetage opgaverne i de nyoprettede, pr. 01. januar 2019, Administrative fællesskaber i Hæren.

Personeladministrationen gennemføreres for samtlige af regimentets enheder og enheder fra andre dele af Hæren placeret i Fredericia.
Personeladministrationselementet består af 12 medarbejdere ialt; en chefsergent som daglig leder, en seniorsergent som sagsbehandler samt ti kontorhjælpere. Elementet er opdelt i teams med 4 korporaler som teamledere, 4 konstabler og 2 civile medarbejdere.
Om stillingen
Som kontorhjælper i elementet vil dine primære arbejdsopgaver omfatte gennemførelse af den generelle administration, herunder selvstændigt:

- foretager, på vegne af myndigheden, ekstern korrespondance indenfor eget ansvarsområde,
- registrerer og vedligeholder arbejdstid i arbejdstidsstyring (NY TID),
- registrerer og vedligeholder rejser i rejsestyring,
- registrerer deltagere til kurser og uddannelser i arrangementsstyring,
- registrerer og vedligeholder data i personale stamdata,
- registrerer og vedligeholder aktivitetsdata for personel før og efter udsendelse i internationale operationer samt arbejdshold,
- udfører øvrigt relevant administrativt arbejde for enhedernes personel,
- Yde støtte på tværs af elementer i GSE omkring praktiske og administrative opgaver.
Om dig
Du er uddannet konstabel og trives godt i et til tider meget hektisk miljø.
Du har gode samarbejdsevner og udviser en høj grad af selvstændighed. Du har desuden gode administrative kompetencer, herunder erfaring med Microsoft Office. Samtidig sætter du en ære i høj kvalitet i arbejdet og aftalte tidsfrister overholdes, tillige med, at du er fleksibel og serviceminded.

Du har gerne kendskab til SAP, herunder rejsestyring samt arbejdstidsstyring, men intet krav. Hvis ikke du har erfaring med SAP, skal du dog være indstillet på, at gennemføre kursusforløb jf. den nye uddannelsesaftale der indgåes.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan søges af en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende fællesoverenskomst og organisationsaftale for Hærens konstabel- og korporalsforening.
Dit faste tjenestested vil være Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Dette betyder, at du blandt andet er forpligtiget til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer med videre.

Du skal være opmærksom på, at der knytter sig fysiske og helbredsmæssige krav til stillingerne. Du må derfor være forberedt på, at du skal vurderes egnet i en helbredsundersøgelse forud for ansættelse og bestå den fysiske test.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefsergent; Mogens Frederiksen på telefon: 72 82 61 29 eller mail FSR-G-ADM01@fiin.dk(@mil.dk).
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent: John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfrist er den 27. november 2019, og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter. Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2020
For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket.
Såfremt du er udpeget til at deltage i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

OM FØRINGSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte, vi støtter brigade- og divisionsniveauet i Hæren samt yder støtte til Flyvevåbnets Wings og Specialoperationskommandoen.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter til Forsvarets internationale og nationale operationer, øvelser og aktiviteter.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

27.11.2019

Indrykningsdato

23.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent