Subject Matter Expert 1 (SME 1) i G2/ASIC ved Multinational Division North


Subject Matter Expert 1 (SME 1) i G2/ASIC ved Multinational Division North

Interesserer du dig for og har flair for skarp efterretningstjeneste i et internationalt miljø og gennemførelse af operationer?
Kan du holde hovedet koldt, når der er mange bolde i luften. Har du mod på at opbygge og udvikle efterretningstjenesten og sektionens arbejde?
MND N opbygger det nye divisionshovedkvarter, hvor du som SME1 i G2/ASIC vil få en helt central funktion i efterretningssektionen.
Om os
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med en afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur og med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup (Slagelse), Danmark.

I tilfælde af krise og konflikt skal MND N føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum med op til seks brigader, herunder en dansk brigade i operationsområdet i de baltiske lande.

I fredstid har MND N to hovedopgaver:
- Skarp forsvarsplanlægning.
- Træning af hovedkvarteret samt underlagte enheder.

MND N støtter, træner og koordinerer den skarpe forsvarsplanlægning i ansvarsområdet med henblik på, at skabe en sammenhængende plan på tværs af landegrænser, der i højere grad tager højde for NATOs operative planlægning.

Dertil skal MND N forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til seks brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer de landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og kontinuerligt opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet.
Lidt om Riga
Riga indeholder gode muligheder for dig og din familie. Byen er som hovedstad en lille en af sin slags, men oplevelser er der mange af og kernen af byen er særligt kendt for dens smukke arkitektur. Der er alt fra spændende museer til hyggelige parker og flotte gader, ligesom I kan gå på opdagelse i kontrasterne mellem den gamle og nye bydel.

I MND N findes der et Garnisonsstøtteelement, som kan hjælpe dig og din familie med det praktiske vedrørende bolig og råd vedrørende for eksempel skole m.v.
Om stillingen
Stillingen oprettes med fast tjenestested i Adazi uden for Riga (Letland) i 3 år.

I forbindelse med stillingen vil der være rejsevirksomhed til den vestlige del af hovedkvarteret i Danmark, i resten af operationsområdet samt til andre samarbejdspartere.

I G2/ASIC MNDN kommer du til at være en del af et internationalt hold. Din umiddelbare chef vil være ACOS G2, der er oberstløjtnant og fra Letland.

Samarbejde, initiativ, evnen til at handle og en operativ analytisk tilgang er centrale elementer i det daglige virke. Som Subject Matter Expert 1 (SME), arbejdes der primært med skarpe efterretninger og skarp forsvarsplanlægning. Du vil i fredstid blive tildelt et bestemt efterretningsmæssigt fokusområde, som du forventes at blive ekspert på. Det forventes desuden, at du erhverver en generel forståelse for og indsigt i russisk hær taktik samt de russiske enheder i den vestlige del af Rusland. Dette inkluderer forståelse for både flåde og flyvevåben samt specialoperationsstyrker og dermed operationer i flerværnsmiljø.

Du deltager på fast basis i en række møder/ VTC- konferencer med de øvrige efterretningsorganisationer i såvel Letland som områdets NATO hovedkvarterer. Desuden er du ansvarlig for kontakten til det danske efterretningsmiljø herunder Efterretningsregimentet og Forsvarets Efterretningstjeneste.

I forbindelse med øvelsesvirksomhed kan du indgå i såvel din krigsfunktion i ASIC som i øvelsesledelsen.

Da du ligeledes er ældste danske officer i G2 vil du have koordinations og arbejdstidsplanlægningsansvar over for det danske personel i G2.

G2/ASIC er delt op i begge geografiske dele af hovedkvarteret og består af officerer, befalingsmænd og konstabler med specialuddannelse fra Estland, Letland, Litauen, og Danmark.

G2 består af en ASIC med en ASAC, en CCIRM, en G2X og et SEWOC element.
Om dig
Du er udnævnt major eller kaptajn, som har gennemført OFU, VUT-II/MMS eller lignende ækvivalerende uddannelse. Såfremt du stadig er under uddannelse har du som minimum gennemført OFU og er i gang med Master i Militære Studier.

Du har solid baggrund inden for efterretningstjenesten herunder erfaring som analytiker. Du har i tidligere stillinger gjort stabstjeneste på afdelingsniveau og meget gerne på brigadeniveau. Det er ønskeligt, at du har været udsendt i efterretningsstilling i international en stab.

Du brænder for kernen i efterretningstjenesten: At analysere oplysninger og efterretninger med henblik på at formidle disse i form af sammenhængende analyser til divisionens beslutningstagere og til divisionens planlæggere. Du er en person som har en god helhedsforståelse herunder forståelse for det operative niveau med joint operationer. Dine kompetencer ligger inden for analyse og planlægning. Du kan hurtigt sætte dig ind i komplekse opgavestillinger og formidle disse på en let og forstålig måde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om
officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i
Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem
Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og
ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen besættes for en periode på tre år fra 1. december 2019 eller snarest herefter.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og
boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg.

I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2 (A), som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:
- Bestået forsvarets fysiske basiskrav,
- Være helbredsgodkendt til status operativ (helbred og tænder),
- Have gennemført CAC-A og TSE,
- Bestået sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
- Sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET.
Fælles for alle Q’er er, at de skal kunne opretholdes under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Major Kent Mosegaard på MNDN-G2-03@FIIN.dk eller +371 26476878.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Kaptajn Palle Hvirvelkær, Telefon:+45 7281 9680 / mobil +45 32665575 ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Ansøgningsfrist er 22. november
Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 49.

I forbindelse med din ansøgning bedes du vedlægge FOKUS-bedømmelse, herunder fra gennemført uddannelse.
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på forsvaret.dk
  
  
  
Generel information

Tjenestested

ADAZI

Lokation

Udlandet

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

22.11.2019

Indrykningsdato

22.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent