Forsyningshjælper til Stabskompagniet ved II JDR - genopslag


Forsyningshjælper til Stabskompagniet ved II JDR - genopslag

Er du skrap til forsyningstjeneste eller og ønsker du at arbejde i en dynamisk forsyningssektion ved en operativ enhed, hvor du kan anvende og udvikle dine faglige kompetencer? Så er stillingen som forsyningshjælper ved Stabskompagniet ved Jydske Dragonregiment måske noget for dig.
Om os
Stabskompagniet (STKMP) hører organisatorisk til i II Panserinfanteribataljon ved Jydske Dragonregiment (JDR), der indgår i Hærens Stående Reaktionsstyrker. STKMP har i nyere tid, været udsendt til ISAF 14, KFOR 34B, KFOR 40B samt uddannet og opstillet i rammen af bataljonskampgruppe 2018.

STKMP består af en kommandodeling, stabsdeling, finskyttesektion og bjærgningssektion. Kompagniets fokus er i de kommende par år rettet mod overgang til nyt førings- og logistiskkoncept. Hvilket inkluderer at STKMP bl.a. får underlagt forsyningsdeling og sanitetsdeling fra Trænregimentet.
STKMP modtager pt en del nye køretøjer (KØTJ), det være sig Piranha V, Eagle 5 og Miller.

II JDR bliver hærens kompetencebataljon indenfor hærens taktiske kommunikation (HTK) og her vil STKMP blive en vigtig del, da STKMP besidder mange af II JDR specialister indenfor signaltjeneste.
STKMP vil i rammen af II JDR gå i beredskab pr. 1/1 2021.

Kompagniet er kendetegnet ved en respektfuld og fri omgangstone i hverdagen og et godt samarbejde på tværs af delinger og sektioner. Alle enheder i STKMP er specialister, hvilket fordrer en stor grad af selvstændighed hos alle.
Vi lægger vægt på altid at optræde professionelt og kompetent, hvorfor udviklingen af den enkelte medarbejder (MA) har stort fokus i kompagniet. Det betyder, at du vil have gode muligheder for at videreudvikle dine kompetencer i denne stilling.
Om stillingen
Som forsyningshjælper støtter du, i rammen af forsyningssektionen, kompagniet og dets delinger, ved at tilvejebringe den logistiske støtte til den daglige uddannelse samt under øvelser.

Forsyningssektionen er kompagniets hjerte, og den instans der får hverdagen til at hænge sammen både i garnison, på skydeperioder og på øvelse.
Om dig
Du er i konstabelgruppen og har en interesse i en faglig stilling hvor du dagligt løser reel faglige opgaver.
Vi søger en medarbejder der har god arbejdsmoral og godt humør.

Du vil gerne:
- Støtte SEK i den daglige forsyningstjenestes drift af kompagniet.
- Arbejde med PC (SAP)
- Bestille forbrugsgods
- Arbejde med AMM og FARGO
- Lagerarbejde inkl. kørsel med gaffeltruck
- Er praktisk anlagt
- Deltage i driften af SEK KØTJ

Det er ønskeligt at du har:
- DeMars grunduddannelse og myndighedsbeholdning
- Erhvervet kørekort kategori C og E
- Truckcertifikat
- ADR certifikat til stykgods (inkl. klasse 1) samt supplement klasse 1 – militær
Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter, at levere det gode resultat. Du ved, at dit veludførte arbejde betyder, at kompagniet får de bedste muligheder for en optimal opgaveløsning.

Du besidder initiativ, således at du selvstændigt forstår at udnytte rammerne for arbejdets udførsel og din tid bedst muligt. Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer, som du møder i et operativt miljø og under øvelsesvirksomhed.

Vi forventer, at du er opsøgende i forhold til logistiske opgaver, med henblik på at optimere kompagniets opgaveløsninger bedst muligt.

Det er ønskeligt, at du tidligere har arbejdet med forsyningstjeneste, og at du har erfaring med dette.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling M112 på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren og Centralforeningen for Stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichef Henrik Dybro på telefon 41 38 50 88 eller på mail: JDR-2b-500a@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Johnsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS250@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 29. november 2019 og samtaler forventes afholdt i direkte forlængelse af fristens udløb. Stillingen er til besættelse 1. januar 2020 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks tre kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt stab 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver. Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Dragonkasernen

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

29.11.2019

Indrykningsdato

22.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent