Rådighedsstillinger - Sektionschef af Reserven til Beredskabsstyrelsen Nordjylland


Rådighedsstilling - Sektionschef af reserven til Beredskabsstyrelsen Nordjylland

Har du mod på en spændende rådighedsstilling som reserveofficer i beredskabsafdelingen ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland? Så læs endelig videre.
Om os
Stillingen er placeret ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland i Thisted, som udgør overbygningsberedskabet i Nordjylland og varetager operative opgaver inden for brand, redning og miljø. Herudover er vi uddannelsessted for ca. 75 værnepligtige, som i løbet af en 9 måneders periode gennemgår en omfattende uddannelse og indgår i beredskabscentrets døgnberedskab.

Beredskabsafdelingen er en selvstændig enhed under Beredskabsstyrelsen Nordjylland, der varetager udvikling af vores interne beredskab, beredskabsplanlægning med vores samarbejdspartnere og rådgivning.
Om stillingen
Du skal støtte op om afdelingens beredskabsfaglige aktiviteter, bl.a. i forbindelse med større assistancer. Derudover skal du deltage i Beredskabsstyrelsens internationale katastrofebistands- og nødhjælpsarbejde.
Om dig
Som person skal du først og fremmest være udadvendt, kontaktsøgende og trives i dialogen med andre mennesker. Du har let ved at ”åbne døren” og du virker tillidsvækkende og troværdig. Du har en positiv tilgang til fællesskab, og du er ikke bange for i ny og næ, at påtage dig opgaver uden for dit ansvarsområde. I alle situationer og sammenhænge opleves du som en holdspiller og kompetent sparringspartner, ligesom du formår at vise initiativ og gennemslagskraft.

Ledelsesstilen har et værdibaseret udgangspunkt, hvor handlekraft, engagement, samarbejde og troværdighed er fremtrædende egenskaber. I samarbejdet med andre agerer du med åbenhed, tillid og situationsfornemmelse samt med blik for at inddrage og involvere bredt. Samspillet skal være præget af en uformel og uhøjtidelig tilgang. Du er personligt robust og fungerer med høj integritet, hvorfor du også fremstår rodfæstet under pres.

Naturlig gennemslagskraft samt særdeles gode evner til skriftlig og mundtlig formidling og kommunikation er nødvendige forudsætninger. Desuden forestiller vi os, at du har en uddannelse på master- eller kandidatniveau.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til sektionschef (LG 5) af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark. Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at gøre tjeneste i redningsberedskabet under krise eller krig.KONTAKT OG ANSØGNING:

Ønsker du yderligere oplysninger vedrørende denne stilling er du velkommen til at kontakte souschef og stabschef Claes Mørch på telefon 96 17 72 20.

Har du behov for supplerende oplysninger vedrørende løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent, Jesper Bjarke på mail: FPS-BA-BSS06@mil.dk

Ansøgningsfristen er den 24. oktober 2019. Samtaler planlægges afholdt kort herefter.

Stillingen er til besættelse 1. november 2019.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal oploades som PDF-filer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Thisted

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 4 (HPRD) - Reserven

Ansøgningsfrist

24.10.2019

Indrykningsdato

09.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent