Sektionsfører til forsynings- og vedligeholdelsessektionen ved Løjjtnantuddannelsen


Sektionsfører til forsynings- og vedligeholdelsessektionen ved løjtnantsuddannelsen

Har du faglighed og vilje til at varetage Løjtnantsuddannelsens køretøjspulje samt sætte et afgørende fagligt præg på hærens kommende officerer? Så kan det være dig vi mangler som sektionsfører.
Om os
Løjtnantsuddannelsen er en ny organisation under 2. Brigade, hvis primære opgave er at uddanne delingsførere til geleddet og til indtrædelse på Hærens Officersskole.

Løjtnantsuddannelsen består af 21 fastansatte og har et årligt indtag på ca. 130 kadetter og et antal kursister på øvrige uddannelser.

De fastansatte er organiseret i en ledelse, en forsyningssektion, en vedligeholdelsessektion og et antal lærerkadrer.

Vi er en organisation med skiftende tempo, idet der i foråret gennemføres en intens uddannelse af delingsførere og den øvrige del af året er præget af mindre kursusaktiviteter.
Om stillingen
Du vil indgå som fører i vedligeholdelsessektionen som består af yderligere våbenmekaniker. Din primære opgave er, sammen med din våbenmekaniker at varetage 1. echelonsopgaver af Løjtnantsuddannelsens våben, køretøjer og radioer, herunder afgivelser, eftersyn, mindre reparationsopgaver og øvrig koordination. Dit arbejde vil ske i tæt samarbejde med ledelsen, forsyningsbefalingsmanden og kadrernes logistikansvarlige.

Under selve uddannelsen er det endvidere din primære opgave at koordinere fordeling og vedligeholdelse af køretøjer med kadetternes elevgaragemestre.

Dine sekundære opgaver omfatter blandt andet at støtte forsyningssektionen i spidsbelastningsperioder og støtte som instruktør/tilbagemelder, der hvor dine kompetencer og tiden tillader det.
Om dig
Du er oversergent og er uddannet automekaniker, lastvognsmekaniker eller lignende. Alternativt er du sergent, som er afklaret og vurderet egnet til at påbegynde uddannelsen til oversergent.

Vi forventer at du er initiativrig, selvstændig, fagligt kompetent og service-minded.

Vi forventer at du kan honorere forsvaret basiskrav.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har baggrund som NK/DEL og/eller SF/MEK fra et infanteriregiment.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du kan indgå som instruktør/tilbagemelder på øvelser og at dine infanteri- og instruktørmæssige kompetencer er opdaterede og vedligeholdte.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte lederen af løjtnantsuddannelsen, major Kristian Jørgensen, tlf. +4524448419

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 25. oktober 2019. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 44 eller 45.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. BRIGADE
2. Brigade, med hovedkvarter i Slagelse, råder over en let infanteribataljon i Haderslev, en opklaringsbataljon på Bornholm, en panserbataljon i Holstebro og to uddannelsesbataljoner henholdsvis i Slagelse og Holstebro. Brigaden er dermed ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: opklaring, kampvogne og let infanteri. I samarbejde med Hærens Officersskole under Forsvarsakademiet uddanner 2. Brigade officerer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse og er ligeledes ansvarlig for opbygning og kompetenceudvikling af Hærens reservepersonel. 2. Brigade opstilles med ca. 1.380 årsværk ved udgangen af 2024.

Brigadestaben planlægger og styrer brigaden, herunder støtter opstilling samt gennemfører ud-dannelse af hærens bidrag til internationale operationer. Dertil kommer nationale operationer, bl.a. bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse. Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende, såvel som internationalt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Antvorskov Kaserne

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

25.10.2019

Indrykningsdato

09.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent