Sagsbehandler ved ALL-SOURCE Elementet ved 1. Intellingence Surveillance Reconnaissance Bataljon, Efterretningsregimentet Varde (genopslag)


Sagsbehandler ved ALL-SOURCE Elementet ved 1. Intellingence Surveillance Reconnaissance Bataljon, Efterretnings Regimentet Varde (genopslag)

Brænder du for og vil du være med til at udvikle den taktiske efterretningstjeneste i Hæren?

Så har du nu muligheden for at blive sagsbehandler i All Source Elementet ved 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon.
Om os
1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon er en operativ bataljon under 1. Brigade, med ansvar for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring.

Bataljonen består af en operativ stab med en større udviklingssektion, en stabsdeling, en All-Source Analysis Cell og tre underafdelinger, herunder et Unmanned Aerial Systems Kompagni, et Electronic Warfare Kompagni (EWKMP) og en Opklaringseskadron. Bataljonen tæller ca. 270 medarbejdere fordelt på tre garnisioner i Varde og Fredericia i Jylland, samt Almegårds Kaserne på Bornholm. Bataljonens hovedkvarter er garnisoneret i Varde sammen med Efterretningsregimentet og 2. Military Intelligence bataljon.

Tactical Intelligence Development Branch (i daglig tale S7) er ansvarlig for taktisk udvikling og opbygning af efterretningskapaciteter, herunder All-Source Intelligence. Sektionen er endvidere ansvarlig for udvikling og gennemførelse af efterretningskurser, og vi støtter tjenestegrensinspektørens virke i forbindelse med kontakt- og inspektionsvirksomhed.

Vi er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads med fokus på trivsel og kompetenceudvikling. Vi er ligeledes kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme og samarbejde er en del af en dynamisk hverdag.
Om stillingen
Sagsbehandler All-Source:
- Støtter lederen af All-Source Elementet i løsning af opgaver inden for elementets fagansvar med fokus på udvikling af den taktiske efterretningstjeneste.
- Selvstændig sagsbehandling inden for taktisk efterretningstjeneste med fokus på efterretningskredsløbet og efterretningspersonellets virke på kompagni og bataljonsniveau.
- Udviklings- og uddannelsesansvar for efterretningskurser, herunder primær instruktør på EFR 11 (grundlæggende efterretningstjeneste på kompagni-niveauet),
- Deltager i videreudvikling af det værns fælles grundlæggende efterretningskursus EFR 10, et eLearningskursus på Forsvarets Elektroniske Skole.
- Sagsbehandler på ‘On the Job Training’, herunder arbejde i forbindelse med udvikling og udfærdigelse af uddannelsesbeskrivelser og læringsplaner, samt ajourføring af uddannelsesportal og S7 sharepoint.
- Leverer rådgivning og beslutningstøtte inden for specialet, og sagsbehandleren støtter på ordre tjenestegrens inspektørens virke i forbindelse med kontakt- og inspektionsvirksomhed.
- BMS instruktør uddannet og forestår videreudvikling af efterretningsprocedure og processer på Hærens Kommunikationsnetværk (HTK) BMS.
- Deltager i udarbejdelse af reglementer, håndbøger, Standard Operating Procedure / Standard Operating Instruction, direktiver og vejledninger, skabeloner inden for fagansvaret.
- Har ansvaret for udvikling af nye kapaciteter inden for S7 fagansvar primært sensor fagansvaret, herunder deltagelse i markedsundersøgelser, udarbejdelse af brugerspecifikationer og deltagelse i troppeforsøg med mere.
- Deltager i S7 erfaringersindhentning hos samarbejdspartner, møde aktiviteter, kurser og seminar mv.
- Følger udvikling af NATO/US Army/USMC landmilitære efterretnings-doktrin, herunder skal relevante dele af doktrinen uddrages mhp. behandling i forhold til Dansk doktrin på det taktiske niveau.
Om dig
Du er uddannet seniorsergent eller en erfaren oversergent. Hvis du er oversergent vil du blive ansat med indgåelse af uddannelseskontrakt med henblik på videreuddannelsestrin II for mellemledere eller akademiuddannelse.

Du har erfaring inden for efterretningstjeneste på det taktiske niveau enten ved kompagniet eller bataljonen.

Du har stor interesse i udviklings- og uddannelsesvirksomhed.

Du har erfaring med sagsbehandling og ser dig selv i en ledende rolle som specialist i All-Source efterretningstjeneste, også på en ny sensor kapacitet.

Du kan identificere dig selv med vores kerneværdier og vil bidrage positivt til opbygning af et stærkt S7 team. Du er klar til nye udfordringer og du ser dig selv som en god samarbejdspartner på tværs af organisationen.

Du er villig til at udvikle kompetencer i relation til efterretningstjeneste og i forhold til at udvikle dit potentiale i stillingen.

Du er velformuleret i skrift og tale både på dansk og engelsk.

Vi ser gerne, at du har operativ erfaring med All-Source efterretningstjeneste, sagsbehandling inden for uddannelses- og/eller udviklingsvirksomhed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested: Varde

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Jørn Christiansen på telefon 728 29112 / 2446 9716 eller på mail; efr-ktp-1b-s7@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR- Konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, FPS-BA-BS245@MIL.DK eller på telefon 72 81 91 64

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Sidste ansøgningsfrist er den 3. november 2019 og samtaler forventes afholdt hurtigt muligt.

Stillingen er til besættelse fra 1. december 2019 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM VARDE KASERNE
Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment samt Hjemmeværnsskolen hhv. 15 min. og 30 min. kørsel fra Varde.

Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CVer til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95 og bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20473206
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Varde

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

03.11.2019

Indrykningsdato

08.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent