Rådighedsstillinger - Operations- og efterretningsofficer til reserven ved XIII Lette Infanteribataljon


Rådighedsstillinger - Operations- og efterretningsofficer til reserven ved XIII Lette Infanteribataljon

Vil du være med til at genopbygge XIII Lette Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment?

Brænder du for det operative arbejde, og vil du gerne være med til at støtte XIII Lette Infanteribataljon under både uddannelse og øvelser? Trives du i et miljø, hvor vi har fokus på at løse opgaven og sætter en ære i at uddanne Hærens fremtidige Lette Infanteri?

Så bør du søge en af vores 2 stillinger, som enten operations- eller efterretningsofficer af reserven ved XIII Lette Infanteribataljon.
Om os
Vi har netop oprettet XIII Lette Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne, idet bataljonen operativt og strukturelt er underlagt 2. Brigade.

Bataljonen skal indledningsvist opstille stab, S7 og ét let infanterikompagni samt dele af stabskompagniet i 2019, og gradvist opbygges til en professionel kampbataljon, indsættelsesklar i det fulde spektrum af opgaver.

Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet og vil primært operere med støtte af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af et højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.

Reserven ved XIII Lette Infanteribataljon skal kunne støtte med opbygningen af bataljonens kapaciteter, herunder både staben og S7. Derudover vil reserven skulle bidrage med opgaver i forhold til større øvelsesaktiviteter.

Reserven skal ligeledes kunne indgå som en del af beredskabet for bataljonen og støtte op i forhold til både nationale og internationale opgaver.

Det er planen, at den samlede reserve vil komme til at bestå af 14 officerer, 9 befalingsmænd og 2 konstabler af reserven.
Om stillingen
Du bliver ansat ved en nyoprettet myndighed, hvorfor der vil være gode muligheder for at bidrage til opbygningen af vores reserveenhed. Vi prioritere, at vores enhed kan støtte XIII Lette Infanteribataljon med uddannelse og opgaveløsning i forhold til din designeringsfunktion. Som operations- eller efterretningsofficer af reserven har du en dyb interesse for at forstå og anvende de kapaciteter, som netop XIII Lette Infanteribataljon besidder.

Der vil være gode muligheder for indkommandering til følgende:
• Uddannelsesstøtte (uddannelsesstøtteofficer, instruktørvirke)
• Planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af skydeperioder og øvelser (ULU, ALU, BLU)
• Virke som kontrolofficer
• Forbindelsesofficer

Stabsofficerstjeneste under øvelser, herunder:
• BTNST deltagelse i foresattes studieperioder og stabsøvelser
• BTNST gennemførelse af egne studieperioder og stabsøvelser
• Gennemførelse af projekter af længerevarende tid ved respektive enheder
• Nationale og internationale operative opgaver.

Endeligt prioriterer vi intern uddannelse, således at reserven også kan indgå i evt. udsendelse og har indsigt i de kapaciteter som det lette infanteri er karakteriseret ved.

Du skal forventeligt være indstillet på at gøre tjeneste minimum 10-15 dage om året.

Stillingen er som kaptajn af reserven og har reference til chefen for reserveenhed ved XIII Lette Infanteribataljon.
Om dig
Du har en baggrund som enten linje- eller reserveofficer i Hæren, gerne med erfaring inden for områderne operationer eller efterretningstjeneste, uddannelse af kamptropper eller lignende. Du har erfaring med virket som stabsofficer og eventuelt fra international tjeneste.

Du er villig og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst. Du udviser selvstændighed og initiativ med henblik på, at enheden får løst sine opgaver, og holder målrettet fokus på at nå dine mål.

Du er loyal overfor opgaven, dine kolleger og din enhed og du har en positiv tilgang til din funktion og en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver. Du udviser en positiv og anerkendende tilgang til andre og er med din energi og vilje med til at skabe et godt arbejdsklima for alle.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark. Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for reserveenheden, major Jan Johannesen på telefon 42 14 10 27.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-sagsbehandler Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er 20. oktober 2019, idet samtaler gennemføres i Haderslev eller andet sted efter aftale i perioden umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse pr. 1. november 2019 eller snarest derefter.

Der er tale om en reserve stilling med tjeneste på Haderslev Kaserne.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 2. BRIGADE
2. Brigade, med hovedkvarter i Slagelse, råder over en let infanteribataljon i Haderslev, en
opklaringsbataljon på Bornholm, en panserbataljon i Holstebro og to uddannelsesbataljoner henholdsvis i Slagelse og Holstebro.

Brigaden er dermed ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: opklaring, kampvogne og let infanteri.

I samarbejde med Hærens Officersskole under Forsvarsakademiet uddanner 2. Brigade officerer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse og er ligeledes ansvarlig for opbygning og kompetenceudvikling af Hærens reservepersonel. 2. Brigade opstilles med ca. 1.380 årsværk ved udgangen af 2024.

Brigadestaben planlægger og styrer brigaden, herunder støtter opstillingen samt gennemfører uddannelse af hærens bidrag til internationale operationer. Deri kommer nationale operationer, bl.a. bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse.

Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i nationale opgaver i hele Riget, herunder terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende, såvel som internationalt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Haderslev

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 2 (HPRD) - Reserven

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

04.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent