Detachementsfører til 2. Militærpolitikompagni


Detachementsfører til 2. Militærpolitikompagni

Har du modet til at gøre en forskel, for en professionel militærpolitienhed, i et dynamisk operationsmiljø? Er du mentalt og fysisk robust og kan du, som detachementsfører skabe de ideelle rammer for enhedens opgaveløsning, hvor dedikerede militærpolitisoldater med et højt ambitionsniveau stiller ubetingede krav til tjenesten?

Kan du svare ja til ovenstående, så er du måske vores kommende detachementsfører ved 2. Militærpolitikompagni.
Om os
Militærpolitiet er kendetegnet ved at være unik af sin art i det danske forsvar, hvilket er en af årsagerne til, at der er en stærk korpsånd, som positivt understøtter opgaveløsningen.

Militærpolitiet støtter Forsvarets opgaveløsning nationalt og internationalt og er som hovedregel repræsenteret, når Danmark udsender enheder i internationale operationer. Støtten leveres både i det maritime, luftmilitære og landmilitære operationsmiljø og ofte i samarbejde med Forsvarets Auditørkorps og allierede nationers militærpoliti.

Militærpolitiet er placeret geografisk på Aalborg Kaserner, og er organiseret med en stab, to militærpolitikompagnier, samt en militærpolitigrunduddannelse. Derudover er der en Militærpolitistation i København, samt tre MP-vagter placeret i henholdsvis Frederikshavn, Aarhus og Korsør.
Om stillingen
Som detachementsfører er du underlagt chefen for 2. Militærpolitikompagni, og er over for denne ansvarlig for, at detachementet er operativt anvendeligt.

Du bliver fører for et militærpolitidetachement, bestående af fastansatte, professionelle militærpolitisoldater, hvor der er forventning om en krævende og udfordrende hverdag kombineret med et højt fagligt niveau.

Detachementerne er kompagniets manøvreenheder og forudsætningen for at kompagniet kan løse dets opgaver med skiftende fokus afhængig af situationen. Det er derfor dit ansvar at detachementet kan støtte bredt i kompagniets organisation gående fra politivirket over til livvagtstjeneste og bording.

Du er ansvarlig for planlægning, gennemførelse og kontrol af funktionsuddannelse samt enhedsuddannelse af dit detachement i samarbejde med 2. Militærpolitikompagni og Militærpolitiets stab.

Som fører for detachementet er du ansvarlig for personellets udvikling, og bidrager i den sammenhæng aktivt med input til kompagniledelsen.

Du vil i stillingen skulle påregne en del øvelsesaktivitet i ind og udland, ligesom du skal være indstillet på at kunne udsendes som militærpolitiofficer til et af militærpolitiets mange indsættelsesområder.

Stillingen er værnsfælles og indgår i Trænregimentets M312 lokale tjenesteplan.
Om dig
Du er premierløjtnant med operativ tjenesteerfaring.
Du er omstillingsberedt og formår at kunne indgå i en organisation, hvor du er i stand til at arbejde simultant og systematisk med flere forskellige typer opgaver.

Du har sans for detaljen i opgaveløsningen, men formår at tænke i helheder til fordel for kompagniets og Militærpolitiets virke. Du evner at kunne samarbejde på tværs af hele organisationen og skabe forståelse og accept for opgaven, i et til tider udfordrende operationsmiljø.

Du er fagligt dygtig og sætter en ære i at løse pålagte opgaver efter bedste evne. Du forstår vigtigheden af at være rollemodel for underlagt personel, samt i særlig grad for Forsvarets øvrige ansatte.

Det er ikke et krav at du har en baggrund ved Militærpolitiet, men det forventes at din operative baggrund er opnået i enten Søværnet eller Flyvevåbnet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chef for 2. Militærpolitikompagni, kaptajn Nicolai S.W. Andreasen på telefon 72 83 72 00 eller på mail TRR-MP-200A@mil.dk. Alternativt kan du kontakte chef for Personelsektionen ved Militærpolitiet, seniorsergent Kim Markussen på telefon 72 83 70 11 eller på mail TRR-MP-S102@mil.dk. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er den 20. oktober 2019 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er med tiltrædelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 2.000 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg, men vi rummer også enheder i Vordingborg og værksteder over næsten hele landet.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg Kaserner

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

04.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent