1. Eskadre søger taktisk officer til sejlads med 5. besætning i THETIS-klassen (genopslag)


1. Eskadre søger taktisk officer til sejlads med 5. besætning i THETIS-klassen

Er du officer af taktisk linje, og har evner inden for det taktiske og operative område? Kan du tænke dig et stabilt sejladsmønster, hvor du samtidigt indgår i et team, der er indsat 24/7? Ønsker du et job med en mangfoldig portefølje af opgaver med mulighed for udvikling? Så har vi brug for dig i stillingen som taktisk officer i 5. besætning.
Om os
5. besætning er én af fem inspektionsskibsbesætninger i 1. Eskadre. Inspektionsskibene opererer primært nationalt, indsat kontinuerligt i de nordatlantiske og arktiske områder ved Grønland og Færøerne under Arktisk Kommando (AKO) i Nuuk. Enheden opererer meget selvstændigt i løsningen af opgaverne; suverænitetshævdelse, søredning, fiskeriinspektion, beskyttelse af havmiljøet og støtte til civilsamfundet. Vores opgave kommer først, og hele besætningens sikkerhed er altoverskyggende. I 5. besætning planlægger vi betimeligt og gennemfører til tiden, og alle forventer ærlighed, rettidig omhu og fornøden dristighed. Den interne kommunikation blandt alle er åben, ærlig og med gensidig orientering. Du skal bidrage til, at det er sjovt at være i vores besætning; vi er professionelle i alt hvad vi gør, og vi er dem, der løser opgaver ingen andre gør.

De to indsatte enheder af THETIS-klassen har været igennem kapacitetsvidereførelse med en omfattende ombygning, der blandt andet sætter enheden i stand til at operere med SEA HAWK helikopteren. Vi implementerer i den kommende tid principperne om Danish Operational Sea Training (DOST).

Vi tilbringer cirka 150-180 dage til søs om året samt et varierende mindre antal dage med vagt og uddannelse.

5. besætning har på THETIS-klassen basehavn i Frederikshavn.
Om stillingen
Som taktisk officer (TAO) er du leder af kampinformations- og kommunikationssektionen. Du assisterer operationsofficeren i planlægning og gennemførelse af skibets sejladser og øvelsesdeltagelse. Du er tillige ansvarlig for, at sektionens personel effektivt udfører deres opgaver, herunder uddannelse, træning samt betjening af udstyr.
Stillingen giver mulighed for at afprøve dine taktiske kompetencer.
Du indgår i tørnen som én af enhedens tre vagtchefer.

Sektionen består af fire officerer, en befalingsmand og seks konstabler.

Du vil indgå i et team af engagerede og højt motiverede ledere og medarbejdere, hvor alle yder deres bedste. Dette skal du kunne understøtte ved en synlig anerkendende ledelsesstil.

Dit faste tjenestested er i Frederikshavn.
Om dig
Du er uddannet premierløjtnant af taktisk linje i Søværnet. Du har mod på faglige udfordringer. Tidligere erfaring fra THETIS-klassen er ønskelig men ikke et krav. Derudover er det en fordel, hvis du har erfaring i DOST fra 1. eller 2. eskadre enheder.

Vi forventer af dig, at du har en professionel og omstillingsparat indgangsvinkel til løsningen af arbejdsopgaver samtidigt med, at du kan udvise en positiv og anerkendende tilgang til dine medarbejdere. Du skal ligeledes være i stand til at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af fag- og personelgrupper.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer, samt er i stand til at få blåt bevis.

 
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen på telefon +45 32 66 54 70 eller e-mail til FPS-BA-BS224@mil.dk

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte KL Jacob Kibsgaard, operationsofficer i 5. besætning på e-mail 1E11-B5-OPO@fiin.dk

Ansøgningsfristen er den 26. oktober 2019. Samtaler vil blive afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristen med et ønske om tiltrædelse snarest.
Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.
 
Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.
 
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
 
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Om 1. Eskadre (1 ESK)

1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har 1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Frederikshavn

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

26.10.2019

Indrykningsdato

03.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent