Sektionsførere til maskindelingen ved Konstruktionskompagniet (genoplag)


Sektionsførere til maskindelingen ved Konstruktionskompagniet (genopslag)

Vil du være med til at sikre de bedst mulige forhold for vores styrkebidrag rundt omkring i verden? Er du omstillingsparat og fleksibel samtidig med at du er en holdspiller?
Kan du sige ja til ovenstående, er en af stillingerne som sektionsfører i maskindelingen muligvis noget for dig.
Om os
Konstruktionskompagniet (KONSTKMP) er et specialistkompagni og en del af Ingeniørregimentet. Vi består af 152 medarbejdere fordelt i 5 delinger.
Kompagniet er værnsfælles, hvilket betyder, at vi på nuværende tidspunkt har personale fra både Flyvevåbnet og Hæren.

Konstruktionskompagniet er en del af 3 CBRN- og KONST-bataljon, hvis motto beskriver hverdagen meget godt:

Everything – Everytime – Everywhere
Alting – Altid – Alle steder

Delingerne i kompagniet består af en kommandodeling, to maskindelinger, en konstruktionsdeling, en lejrdeling og en infrastruktursektion.
Vores primære opgave består i, at støtte Forsvarets enheder i opbygning og vedligeholdelse af lejre. Derudover løser vi alle tænkelige opgaver, både nationalt og internationalt. For tiden udsender vi camp-bidrag til Irak, men har også årligt medarbejdere på Grønland i en kortere periode for at vedligeholde Forsvarets faciliteter.

Opgaver i 2019 inkluderer blandt andet: Infrastrukturbro i Ribe til støtte for vejdirektoratet, NORDEFCO-lejr til støtte for britisk bidrag til øvelse Viking Star, øvelse i Polen.

Kompagniet er kendetegnet ved et højt aktivitetsniveau med til tider mange rejsedage. Derudover er kompetenceudvikling en naturlig del af hverdagen.
Om stillingen
Vi søger førere med hænderne skruet rigtigt på, der er klar til at indgå i Konstruktionskompagniet som sektionsfører for en maskinsektion.

Du kommer til at indgå i en maskindeling med en DELTROP bestående af en delingsfører (premierløjtnant), en næstkommanderende (oversergent) og en korporal. I delingen er der to sektioner bestående af én fører (oversergent), én næstkommanderende (sergent), én korporal og ni maskinmænd (fra konstabelgruppen).

Hverdagen er præget af projektopgaver (byggeopgaver), der løses af hold sammensat til opgaven på tværs af kompagniet. Derudover går en væsentlig del af tiden med at kontrollere vedligeholdelsen af sektionens maskiner så de til stadighed er i operativ stand.
Der gennemføres naturligvis også almindelig militær uddannelse og øvelse.
Om dig
Du er oversergent eller sergent som er vurderet egnet til gennemgang af videreuddannelsestrin-I for mellemledere.
Det forventes at du er i stand til at føre en maskinsektion alene i både korte og lidt længere perioder. Sektionen bliver ofte afgivet til opgaver rundt omkring i Danmark – og det er her vigtigt at du kan bistå sektionsføreren med den daglige drift og opgavestyring. Du skal være initiativrig samt besidde et stort overblik, da opgaverne ofte kan strække sig over større/flere områder.
Vi forventer også at du er i stand til at kunne motivere dine medarbejdere – og kunne lytte til, samt samarbejde med dem om opgaveløsningen. Dette er især vigtigt, da det som oftest er dem med ekspertisen.

Det er krav at du besidder en interesse for maskiner samt brugen af disse, da den daglige tjeneste er meget maskintung.

Du har erhvervet som minimum kørekort kategori B, og gerne kategori C, ellers skal du kunne erhverve kategori C/CE efterfølgende.

Det er ønskelig du har maskingrunduddannelsen (MASKGRU), ellers skal du erhverve denne uddannelse efterfølgende.
Vi ser gerne, at du har gennemført en række ingeniørtekniske kurser og har erhvervet tjenestegrensmodul ved Ingeniørregimentet.

Til den rette kandidat, sammensætter vi efterfølgende et uddannelsesforløb til bibringelse af evt. manglende kvalifikationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Der er tale om en fast stilling med tjeneste i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn; Kim Kenneth Jakobsen på telefon: 72 82 83 01.
Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent; John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er den 24. oktober 2019, og vi indkalder løbende til samtaler. Ansøgning sendes via linket. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet er Forsvarets Center for Ingeniør- og CBRN- tjeneste og hører hjemme på Skive Kaserne, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af en stab, tre professionelle bataljoner og en reservebataljon. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og har derudover årligt knap 10.000 elevmanddage med kursister fra alle våbenarter og værn. Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.

Skive Kaserne huser også en reparationsdeling fra Trænregimentet, Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse samt Udleverende Depot Skive og
Værkstedsområde Skive, begge under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Skive Kaserne byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skive

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

24.10.2019

Indrykningsdato

03.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent