Center for Landmilitære Operationer (CLO) ved Forsvarsakademiet søger en dygtig kaptajn til stillingen som holdfører og taktiklærer ved det nye Føringskursus


Center for Landmilitære Operationer (CLO) ved Forsvarsakademiet søger en dygtig kaptajn til stillingen som holdfører og taktiklærer ved det nye Føringskursus

Er du en holdspiller, som trives i en travl og dynamisk hverdag, hvor omdrejningspunktet er uddannelse og udvikling?

Har du lyst til at være del af et team præget af sammenhold og professionalisme, hvor du kommer til at undervise i taktik på bataljons- og brigadeniveau?
Om os
Føringskursuselementet består af ni officerer (majorer og kaptajner), og vores dagligdag er præget af en vekselvirkning mellem formidling (undervisning af studerende), forskning (doktrinudvikling) og professionsudvikling (deltagelse i øvelser, kurser, seminarer, mm).

Vi har fokus på den militære profession, hvor den ultimative udfordring er føring og ledelse af landmilitære enheder i kamp.

Føringskursuselementet er ansvarligt for udvikling, planlægning og gennemførelse af det nye Føringskursus som har afløst de tidligere bataljons- og brigadekurser. Vi spiller derfor en afgørende rolle i udviklingen og prægningen af hærens kommende stabsofficerer og underafdelingschefer.

Føringskursuselementet hører under CLO i Institut for Landmilitære Operationer ved Forsvarsakademiet og arbejder til dagligt på Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot. Vi tilbyder nogle af Forsvarets mest moderne og effektive uddannelser med et højt fagligt indhold, simulation og tværfaglighed.
Om stillingen
Føringskursuselementet består af ni officerer (majorer og kaptajner), og vores dagligdag er præget af en vekselvirkning mellem formidling (undervisning af studerende), forskning (doktrinudvikling) og professionsudvikling (deltagelse i øvelser, kurser, seminarer, mm).

Vi har fokus på den militære profession, hvor den ultimative udfordring er føring og ledelse af landmilitære enheder i kamp.

Føringskursuselementet er ansvarligt for udvikling, planlægning og gennemførelse af det nye Føringskursus som har afløst de tidligere bataljons- og brigadekurser. Vi spiller derfor en afgørende rolle i udviklingen og prægningen af hærens kommende stabsofficerer og underafdelingschefer.

Føringskursuselementet hører under CLO i Institut for Landmilitære Operationer ved Forsvarsakademiet og arbejder til dagligt på Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot. Vi tilbyder nogle af Forsvarets mest moderne og effektive uddannelser med et højt fagligt indhold, simulation og tværfaglighed.
Om dig
Du skal være kaptajn M321, og du skal have gennemført VUT-1/L eller BTN- og BDE-kursus. Du har sandsynligvis forrettet tjeneste som chef for en underafdeling, og/eller som stabsofficer på bataljons- eller brigadeniveau.

Du skal have erfaring fra min. en international mission.

Der lægges herudover vægt på, at:
• Du har en over middel taktisk og doktrinær forståelse, hvilket du har demonstreret på dine tidligere uddannelser og/eller indenfor dit nuværende tjenesteområde.
• Du interesserer dig for føringsbegrebet og princippet om Mission Command.
• Du er på en gang både struktureret og har en god forståelse for kursus- og uddannelsesplanlægning, men samtidig interesseret i at udvikle og forny undervisningen.
• Du er en god formidler og kan formulere dig i et forståeligt og tilgængeligt sprog i skrift og tale på både dansk og engelsk.
• Du er velafbalanceret i forhold til udfaldsrummene i Forsvarets ledelsesgrundlag, og som kan holde fokus på opgaven – også når det går stærkt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende chef for Føringskursuselementet, major Henrik Tams Gildberg på mail: FAK-IMO-LO22 eller tlf. 40139353 eller nuværende stillingsindehaver, kaptajn Nicolai Bechfeldt på mail: FAK-IMO-LO24 eller tlf. 28453223
Såfremt du har spørgsmål til ansættelses- og lønvilkår kan du kontakte HR-konsulent Bjarne Thomsen på mail FPS-BA-BS229@MIL.dk eller på telefon 3266 5114.

Du er meget velkommen til at vedhæfte relevante FOKUS og andre bilag, som kan dokumentere dine kvalifikationer.

Hvis du er varslet til udsendelse, bedes du gøre opmærksom på dette i forbindelse med ansøgningen.

Stillingen er til besættelse pr. 1. december 2019. Ansøgningsfrist er 13. oktober 2019. Samtaler gennemføres senest i uge 43.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Forsvarsakademiet
Forsvarsakademiet er dansk forsvars værnsfælles center for militære studier. Vores aktiviteter består af uddannelse, forskning, rådgivning og formidling inden for militære kerneområder. Ydelserne er overvejende for forsvarets egne myndigheder og ansatte, men der udbydes også enkelte kurser til civile uden for forsvaret. Gennem forskningsbaseret uddannelse i militære studier bidrager Forsvarsakademiet til, at forsvarets chefer kan kæmpe og vinde i morgendagens konflikter.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Frederiksberg Slot

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

13.10.2019

Indrykningsdato

03.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent