Stabshjælper og kører til 1. Lette Infanterikompagni (genopslag)


Stabshjælper til 1. Lette Infanterikompagni

Er du konstabel og en rigtig dygtig soldat, som er motiveret til at udvikle og vedligeholde din fysiske form? Har du de grundlæggende militære færdigheder i orden og er indstillet på konstant at forbedre dem, så har vi en stilling hos 1. Lette Infanterikompagni ved 1. Lette Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment.


Om os
1. januar 2019 opstilledes 1. Lette Infanteribataljon (XIII) ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne.

Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.

XIII skal indledningsvist opstille staben, 1. Lette Infanterikompagni og dele af stabskompagniet i 2019.

Dette med henblik på gradvist at opbygge XIII til en professionel kampbataljon, der kan indsættes i det fulde opgavespektrum.

Fokus vil indledningsvist være på at udvikle uddannelse, standarder, bestemmelser og doktrin.

XIII bliver let bevæbnet og udrustet til afsiddede operationer, dog støttet af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør XIII særlig egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften.

På sigt vil der blive stillet højere krav til fysik og militære færdigheder.
Om stillingen
Stillingen er en del af Kommandodelingen, som består af en Kommandosektion, og en forsynings- og vedligeholdelsessektion.

Kompagniet modtog det første HBU hold ved Slesvigske Fodregiment den 5. august 2019, som skal videreføres i HRU og over i SRS. Derfor bliver der fokus på kompagniet og opgaven bliver kompleks samt en krævende opgave.

Men det dig, der med din indstilling og indsats medvirker til at kompagniet bliver opfattet som en professionel enhed, der løser opgaven bedst muligt, hver gang.

Du kommer til en enhed, der skal bygge videre på de stolte traditioner, som vi værner om her ved XIII.

Du er indstillet på at blive en del af en ny type enhed, med nye processer, arbejdsopgaver og med anderledes køretøjer end resten af Hæren.

Du forstår, at der i perioder vil være mange dage væk fra hjemmet på grund af uddannelse, øvelser, skydeperioder og anden tjeneste, herunder evt. INTOPS.

Det er en operativ enhed du kommer til at gøre tjeneste ved, og det stiller store krav til dig som person og soldat.
Du vil være meget i felten, og træne på samme vilkår som alle de andre soldater/infanterister. Der vil ikke være den store mulighed for transport, derfor vil næsten al transport være til fods med tung oppakning og udstyr!

Så har du det rigtige værktøj i værktøjskassen, og mener at du er den velsmurte kampmaskine, så er du helt sikkert den person vi står og mangler!

Du vil med andre ord gerne smøge ærmerne op og være med til at bygge et kompagni og vinde hver gang.
Om dig
Du har din militære grunduddannelse og du er af konstabelgruppen.

Du har gerne erfaring med tjeneste ved en operativ underafdeling.

Du har en professionel indstilling, gode militære færdigheder og du skal have forståelse for de højere krav, samt accept af de mere barske forhold, hvor du skal ”kunne leve af sækken” og det materiel som er til rådighed.

Dette kombineret med en vilje til at løse opgaverne, selvom det kommer til at gøre ondt.

Det kan være en fordel, hvis du har baggrund fra infanteriet, men det er ikke et krav.

Viljen til at lære og uddannes vægtes højt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets Koncern, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Kompagnibefalingsmanden for Livkompagniet Seniorsergent Lars-Henrik Bjørn Pedersen på telefon +45 4138 5115 eller på mail SLFR-13-101A@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 20. oktober 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM 2. BRIGADE
2. Brigade, med hovedkvarter i Slagelse, råder over en let infanteribataljon i Haderslev, en opklaringsbataljon på Bornholm, en panserbataljon i Holstebro og to uddannelsesbataljoner henholdsvis i Slagelse og Holstebro.

Brigaden er dermed ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: opklaring, kampvogne og let infanteri.

I samarbejde med Hærens Officersskole under Forsvarsakademiet uddanner 2. Brigade officerer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse og er ligeledes ansvarlig for opbygning og kompetenceudvikling af Hærens reservepersonel. 2. Brigade opstilles med ca. 1.380 årsværk ved udgangen af 2024.

Brigadestaben planlægger og styrer brigaden, herunder støtter opstilling samt gennemfører uddannelse af hærens bidrag til internationale operationer. Dertil kommer nationale operationer, bl.a. bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse.

Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende, såvel som internationalt.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Haderslev

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

02.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent