Driftsikker og skarp HR konsulent


Driftsikker og skarp HR konsulent

Er du skarp på din HR-profil, har du erfaring med HR fra Forsvaret og mestrer du at skabe professionelle relationer? Har du lyst til at udvikle dine HR kompetencer yderligere, så bør du søge stillingen som vores imødekommende og løsningsorienterede HR konsulent.
Om os
Vores ekspertise er indenfor HR, og vi understøtter udmøntningen af Forsvarets HR-strategi. Stillingen er i Aarhus og vi er at team af 3 HR partnere, som har brug for en kollega, som kan støtte, hjælpe og nogle gange tage over for HR partnerne i en travl hverdag.

Vores opgave er at støtte cheferne i tre af Forsvarets myndigheder med at skabe værdi og effekt gennem deres medarbejdere.

I vores arbejde understøttes vi af vores kollegaer i Forsvarsministeriets Personalestyrelses øvrige afdelinger med eksperter indenfor bl.a. overenskomst, rekruttering, arbejdsmiljø og jura.
Om stillingen
Din hovedopgave vil være at støtte dine kollegaer og vores kunder med drift, rådgivning og løsning af konkrete umiddelbare udfordringer. Afhængigt af dine kompetencer vil du i samarbejde med det øvrige team blive involveret i en række HR- kerneopgaver, som bl.a. er:

- HR-rådgivning og støtte
- HR sagsbehandling
- Strategisk kompetenceudvikling
- Lønprocesser
- Ledelsesevaluering
- Trivsel og fravær
- Forandringsledelse og organisationsudvikling
- Mangfoldighed

Du vil indgå i et miljø med både civile og militære ansatte på tværs af de tre værn (Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet), og du vil blive en del af et dynamisk team af fagligt dygtige medarbejdere, hvor samarbejde, koordination, selvstændig opgaveløsning og evnen til at arbejde tværfagligt er særdeles vigtigt.

Du skal skabe effekt indenfor rammerne af Forsvarets HR-strategi og koncernens øvrige prioriteter.
Om dig
Du har en kontoruddannelse suppleret med en fuld akademiuddannelse, minimum 4 modulfag eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau.

Stillingens indhold justeres efter ansøgerens kvalifikationer og niveau.

Stillingen kan besættes af såvel kontorfuldmægtig som afdelingsleder 1. Overassistenter med en skarp erfaring med HR i forsvaret, og som har et uddannelsesniveau, der matcher en kontorfuldmægtig er velkomne til at søge stillingen.

Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du tidligere har været ansat i Forsvarets Personalestyrelse eller tidligere har arbejdet med HR-støtte ved en af Forsvarets myndigheder.

Du er fremsynet og iværksætter selvstændigt løsning af opgaver inden for udstukne rammer, herunder foretager den nødvendige koordination med interne og eksterne interessenter.

Det er vigtigt, at du er god til at sætte dig ind i kundens behov, og har lysten til proaktivt at finde løsninger, der understøtter kundens opgaveløsning. Her er ingen opgaver for små - eller for store.

Du kommunikerer med alle niveauer i vores organisation på en klar og konstruktiv facon samt er god til at formidle præcise budskaber både i skrift og i tale.

Jobbet kræver, at du er fleksibel og omstillingsparat i forhold til både arbejdstempo og håndtering af korte tidsfrister.

Du har stor erfaring som sagsbehandler, og det er en fordel, hvis du kender Slotsholmmetoden. Erfaring med HR-modulet i SAP og med ESDH vil også være en fordel.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).
Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte elementleder orlogskaptajn Palle H. Lauritsen på tlf. 32 66 54 51 eller på e-mail: FPS-RA-MAAR1@mil.dk
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Annette Karlsen på tlf. 72 81 91 70.

Ansøgningsfristen er 20. oktober 2019 og vi afholder samtaler løbende, så skynd dig at sende din ansøgning.
Tiltrædelse snarest muligt.

Du bedes søge stillingen via linket. Du bedes scanne og vedhæfte relevante dokumenter, såsom eksamensbevis mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet og HR-driften i Forsvarsministeriets koncern. Koncernen omfatter Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Hjemmeværnet samt en række styrelser såsom Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ejendomsstyrelsen og Personalestyrelsen.
Vi støtter med rekruttering, dels til koncernens mange uddannelser, dels til de ca. 20.000 faste stillinger og de 3.500 stillinger i reserven. Vi rådgiver om HR og arbejdsmiljø, indkalder til Forsvarets Dag, forhandler overenskomster og yder støtte til veteraner og pårørende. Vi har desuden det faglige ansvar for udvikling og udmøntning af koncernens HR-strategiske tiltag.
FPS er som arbejdsplads kendetegnet ved høj faglighed, fokus på videndeling, gode menneskelige relationer og et velfungerende arbejdsmiljø.
Hovedsædet er placeret i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Veterancentret, der er en del af FPS, er placeret i Ringsted.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Brabrand

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

01.10.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent