Sagsbehandler Søværnet


Sagsbehandler Søværnet

Seniorsergent til støtte for Søværnets enheder.
Brænder du for at arbejde i et spændende og dynamisk organisation, så er denne stilling i FMI måske noget for dig. Og har du tillige lyst til at arbejde med materiel og SAP, så læs videre her.
Om os
Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i Ballerup anskaffer, drifter og bortskaffer materiel for Forsvaret. Den ledige stilling er i Kapacitetscenter Maritim (KAMA), der er ansvarlig for alle kapaciteter, der anvendes i det maritime miljø, d.v.s. på havet, under havets overflade eller fra havet. KAMA er organiseret i 4 forskellige forretningsområder, nemlig Våben & Elektronik, Platform, Skibsteknik og Forsvarets Center for Operativ Oceanografi. Stillingen er i Drift- og Støttesektionen, der er organiseret under platform. hvis primære opgave er at yde støtte til KAMA sagsbehandlere bl.a. i forbindelse med materielintroduktion samt andre SAP relaterede opgaver. Dit faste tjenestested bliver Ballerup.
Om stillingen
Du kommer til at indgå i et team på 4 medarbejdere, hvis opgaver er at støtte KAMAs Kapacitetsmanagers (KCM) og KAMAs tekniske sagsbehandlere med SAP opgaver samt foretage selvstændig sagsbehandling af tekniske problemstillinger.
Sektionens opgaver spænder vidt fra materielintroduktion, sanering, SAP-løsninger f. eks. opbygning og vedligeholdelse af materielstrukturer til drift af automatisk dataoverførsel af driftstimer fra enhederne til SAP.

Vores fokus er på at sikre korrekt data til materielstrukturen og SAP generelt samt varetagelse af den faglige kontakt til relevante sagsbehandlere i KAMA, Søværnet, Beredskabsstyrelsen m.f.
Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, inden for de muligheder som Forsvaret giver, med fokus på tilpasning af opgaver og organisation. Derudover tilstræber vi et godt arbejdsmiljø, bl.a. gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone.

Vi tilbyder et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, der tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Vi søger en seniorsergent med relevant håndværksmæssig uddannelse. Du skal have rimelige dansk- og engelskkundskaber såvel mundtligt og skriftligt. Du skal have erfaring med at arbejde i SAP, gerne i MM-modulet, ligesom du skal have kendskab til PM-modulet. Du skal være åben og omstillingsparat og ikke være bange for at påtage dig nye udfordringer og opgaver.

Stillingen kræver både samarbejdsevne, selvstændighed, ansvarsbevidsthed og professionalisme. Samtidig forventes det, at du har en fleksibel tilgang til tjenesten og søger en omskiftelig hverdag, da opgaveporteføljen er præget af opgaver med såvel lange som korte tidshorisonter.
Det er ønskeligt, at du har kendskab til søværnets sejlende enheder specielt indenfor elektronik- og våbenområdet, men ikke noget krav.
Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra sejlende tjeneste som indenfor forsyningstjenesten eller vedligeholdelsestjenesten om bord i søværnets enheder eller søværnets landtjenestesteder.

Er du en erfaren oversergent med udviklingspotentiale til næste niveau vil du også være et interessant emne.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte OK Jørn Abel Nielsen på telefon 728 15441 eller på mail FMI-MA-CHPDS@mil.dk, eller Claus Ringsted telefon 728 15442 eller mail FMI-MA-PDS02 Ringsted, Claus Blaase FMI-MA-PDS02@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 20. oktober 2019, Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ
vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.

Stillingen er til besættelse 1. november 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din
ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

30.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent