Elektronikværkstedet ved Fighter Wing Skrydstrup søger nye kollegaer


Elektronikfagtekniker til Fighter Wing Skrydstrup

Har du lyst til at bruge din faglærte uddannelse til at understøtte Flyvevåbnets F-16 jagerfly? Har du lyst til at arbejde i en organisation med interessante udfordringer og rejseaktiviteter med oplevelser der ligger langt fra en normal hverdag i Danmark? Så er et job hos os måske noget for dig.
Om os
Fighter Wing Skrydstrup (FW) udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.

Fighter Wing Skrydstrup (FW), en arbejdsplads med ca. 700 ansatte, beliggende ved Vojens i Sønderjylland, udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisningsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser

Electronics Maintenance Squadron (EMS) beskæftiger sig med reparation og vedligehold af fly elektronik, jord radio/radar, test/kalibrering af F-16 komponenter samt F-16 simulator. EMS er derfor i konstant berøring med Fighter Wingens omdrejningspunkt, F-16. EMS er karakteriseret ved at alle medarbejdere bære et stort engagement, har høj faglighed og kan arbejde selvstændigt.
Om stillingen
De ledige stillinger er ved afdelingen for Fly Elektronik (Avionic). På afdelingen er vi 4 befalingsmænd og 14 konstabler. Vi beskæftiger os med fejlfinding, reparation, vedligeholdelse og eftersyn af F-16 relaterede systemer inden for navigation, kommunikation, fire control samt elektronisk krigsførelse på Flyvevåbnets F-16 fly ved Fighter Wingens flyvende enheder og eftersynsdokke

Vi har en uformel tone på arbejdspladsen, hvor der sættes pris på åbenhed, initiativ og ansvarlighed.

Der må indledningsvis forventes en periode, med diverse kurser og oplæring inden du kan arbejde på egen hånd.

Jobbet har en stor berøringsflade i både nationalt og internationalt miljø både gennem diverse øvelser, skarpe deployeringer, men også gennem den daglige omgang og samarbejde med flyvestationens andre enheder. Du vil blive en del af en dynamisk og udadvendt virksomhed som stiller krav til teknisk kunnen og forståelse. Du vil få en 37 timers arbejdsuge, med mulighed for lejlighedsvis forskudt tjeneste og rejseaktivitet.
Om dig
Du har en baggrund inden for elektronik med relevant uddannelse eller en uddannelse som B1/B2-flymekaniker.

Vi søger en medarbejder der har:
- Interesse og flair for elektronik.
- Gode sproglige kundskaber i engelsk, både på skrift og i tale, da al dokumentation er på engelsk.
- Førerbevis til min. kat. B.
- Gode menneskelige kompetencer.
- Evner at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af en organisation med varierende arbejdsområder og mange forskellige specialister.
- Besidder de faglige kompetencer, der kan sikre en fyldestgørende opgaveløsning i henhold til gældende direktiver indenfor det vedligeholdelsesmæssige område.

Som person er du fleksibel, proaktiv og har en god ordenssans. Lige som du er åben, ærlig og loyal overfor dine kollegaer og ledelsen samt medvirker til et godt arbejdsklima.
Ansættelsesvilkår
Civil ansøger:
Ansættelse og aflønning sker i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer. Du vil blive ansat efter gældende organisationsaftale Håndværker i Staten. Basislønnen er 25.355,62 kr. pr. måned. Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Militær ansøger:
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Militær og civil ansøger:
Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen og dens indhold, er du velkommen til at kontakte kaptajn Kristian Kristiansen på telefon 7284 9701 eller mail FW-EMS001@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelse kan ske efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FIGHTER WING SKRYDSTRUP
Fighter Wing Skrydstrup udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Skrydstrup

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

17.11.2019

Indrykningsdato

27.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent