Specialkonsulent til Hjemmeværnskommandoens Samtænkningssektion


Specialkonsulent til Hjemmeværnskommandoens Samtænkningssektion

I forbindelse med en organisationsændring i Hjemmeværnsstaben ændres en projektstilling til en fast stilling, hvorfor vi søger derfor en dygtig og engageret specialkonsulent.
Om os
Samtænkningssektionen er organisatorisk placeret i Hjemmeværnskommandoens Uddannelsesafdeling.
Uddannelsesafdelingen har til huse på Vordingborg Kaserne, mens Samtænkningssektionen er placeret på Kastellet i København.

Hjemmeværnet er båret af frivillighed og vores arbejde foregår i tæt samarbejde med Hjemmeværnets mange dygtige frivillige medarbejdere samt den øvrige del af Forsvaret.
Om stillingen
Samtænkningssektionen består aktuelt af to medarbejdere. En militær og en civil specialkonsulent.
Samtænkningssektionen arbejder med at skabe resiliens i det danske samfund gennem samarbejde med beredskabsansvarlige myndigheder i Danmark og udlandet, samt danske virksomheder med kritisk infrastruktur.
Vores arbejde bygger på, at offentlig-privat samarbejde på tværs af sektorer er nødvendigt for at håndtere de udfordringer samfundet står overfor.

Samtænkningssektionens opgaver spænder bredt og inkluderer bl.a. hybride trusler, cybersikkerhed, facilitering af branchenetværk, indgåelse i øvelsesplanlægning, og vidensdeling.

Et af de redskaber, der anvendes er et selvudviklet brætspil kaldet ROBUST, som bl.a. understøtter organisationer og virksomhederes dialog om beredskab og resiliens.
Sektionen forestår udvikling af spillet og undervisning af offentlige organisationer og civile virksomheder i spillet.

Sektionens medarbejdere bidrager ligeligt til løsning af de anførte opgaver i forhold til deres kompetencer.
Om dig
Du er Cand. scient. pol. eller tilsvarende og har indsigt i samfundets beredskab og behovet for at skabe resiliens i samfundet.

Du evner at tænke strategisk og i helheder. Har en naturlig nysgerrighed inden for sektionens arbejdsområder.

Du har særdeles gode samarbejdsevner og kan agere smidigt i forhold til såvel den offentlige administration som civile virksomheder på strategisk og operativt niveau.
Dine formidlingsevner er veludviklede og du har mod på at forestå undervisning inden for sektionens områder.
Ansættelsesvilkår
Som AC´er bliver du ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriet og Akademikere i Staten.

Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte næstkommanderende ved Uddannelsesafdelingen, MJ Henrik Sørensen på telefon 72 82 00 55.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 72 81 91 78.

Ansøgningsfristen er den 31. oktober 2019 og vi forventer at afholde samtaler i uge 44-45.
Stillingen ønskes besat fra 1. november 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingerne via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, som kandidatbevis, uddannelsesbeviser, mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
Hjemmeværnskommandoen (HJK) er Hjemmeværnets øverste myndighed, og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. HJK er ansvarlige for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation, og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.
HJK er ansvarlige for opstilling og uddannelse af personel og enheder, herunder løsning af militære opgaver for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, samt hjælp til civile myndigheder. HJK står for information om Hjemmeværnet, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJK med Hjemmeværnsstab, afdelinger og divisioner har til huse på Vordingborg Kaserne.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Kastellet

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

31.10.2019

Indrykningsdato

26.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent