Oversergent ved Operationsstøtteeskadrillen, Intensive Care Air Transportation Team ved Air Transport Wing


Oversergent ved Operationsstøtteeskadrillen, Intensive Care Air Transportation Team ved Air Transport Wing

Ønsker du et spændende job i dynamiske omgivelser? Har du ledelseserfaring og erfaring indenfor det medicinske- eller sundhedsfaglige område.

Så tilbyder vi en udfordrende stilling som oversergent ved Operationsstøtteeskadrillen ved Air Transport Wing, hvor du får mulighed for faglig såvel som personlig udvikling, samt mulighed for mange unikke oplevelser.

Om os
Air Transport Wing er hjemsted for forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver.

Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto ”Stærk og pålidelig – over alt” mening for Wingens medarbejdere.

”Alle, der har viljen til at bidrage positivt til opgaven, er velkomne ved ATW, og som medarbejder her bliver du en del af en moderne virksomhed, der har kultur for at værdsætte og udvikle den enkeltes kompetencer til fællesskabets bedste”, siger Chef ATW.

Du kan læse mere om vores virksomhed på facebooksiden ”Air Transport Wing Aalborg”.

Om Operationsstøtteeskadrillens (OSS)
OSS hovedopgaver er, at opstille taktisk og operativt beredskab med henblik på at støtte ATW træning, øvelser og operationer. Dette gøres primært ved at bidrage med militær sikkerhed, baneberedskab, brændstof, taktiske landings- og dropzoneberedskab, brand- og katastrofeberedskab, håndtering af besætninger, fly og passagerer samt Air evacuation og Casualty staging unit beredskab.
Om stillingen
Som oversergnet ved OSS bliver du del af Intensive Care Air Transportation Team (ICATT), der er en lille, men meget dynamisk enhed.

Du vil få tildelt ansvarsområder inden for ledelse og administration for faste medarbejdere såvel som rådighedspersonel, planlægning og gennemførelse af enhedens uddannelse samt ansvar for ICATT materiel.

Ved ICATT skal du gennemgå de uddannelser, som er nødvendige for at kunne varetage Aeromedical Evacuation Control Center (AECC) vagten, samt indgå i operative opgaver både nationalt og internationalt.

Som ressourceperson vil du være en væsentlig bidragsyder til den fortsatte udvikling af kapaciteten.

Jobbet er ansvarsfuldt og kan til tider være krævende, både tidsmæssigt og fysisk. Stillingen indebærer derfor også perioder med tilkaldevagt og nogen rejse- og øvelsesaktivitet.

Arbejdsopgaverne varierer fra daglig ledelse og vedligeholdelse og kontrol af materiel, over planlægning og undervisning i forbindelse med uddannelser til operativ indsættelse nationalt og internationalt.

En del af dokumentation og uddannelsen foregår på engelsk. Endvidere foretages størstedelen af det skriftlige arbejde også på engelsk. Derudover indeholder hvervet også flyvesikkerhedsmæssige aspekter, hvorfor der forventes en ansvarlig, stringent og disciplineret tilgang til arbejdsopgaver.
Om dig
Du er en selvstændig og handlekraftig person, der er i stand til at holde hovedet koldt i pressede situationer, og du har gode samarbejdsevner på tværs af både fagområder, niveauer og nationaliteter.

Du har erfaring med daglig ledelse og administration, og du er fagligt velfunderet, som eksempelvis medic eller ambulanceredder.

Du udviser initiativ og besidder en høj grad af ansvarsbevidsthed. Du skal kunne arbejde og fungere som en del af en lille specialiseret enhed, bestående af 1 overlæge, 2 medics (M112) samt ledelsen i Operationsstøtteeskadrillen, hvor det forventes at du bidrager både energisk og positivt, hvorfor du skal besidde en professionel tilgang til jobbet.

Det forventes at du er omstillingsparat og fleksibel, i et til tider omskifteligt arbejdsmiljø, hvor du er i stand til at håndtere skiftet mellem fysisk arbejde og perioder med stationært og administrativt arbejde, både under feltforhold som ved daglig tjeneste på flyvestationen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om jobbet eller har uddybende spørgsmål om stillingen, er du velkommen til at kontakte PL Lena D. Johannesen, leder i Operationsstøtteeskadrillen, primær leder for ICATT på telefon 72 84 71 03 / 41 71 12 65 eller mail atw-os-007@mil.dk.

Alternativt kan du kontakte MJ Heine B. Andersen, chef i Operationsstøtteeskadrillen på telefon 72 84 71 01 / 41 71 13 49 eller mail atw-os-001@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 21. oktober 2019, men vi forventer at afholde samtaler løbende. Forventet ansættelse er den 1. december 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

21.10.2019

Indrykningsdato

25.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent