Maskingast søges til 5. Besætning om bord i NYMFEN-B af DIANA-kl.


Maskingast søges til 5. Besætning om bord i NYMFEN-B af DIANA-kl.

Har du svendebrev som maskinarbejder, og har du lyst til at blive en del af et teknisk team og arbejde sammen med gode kolleger, i operativt miljø, hvor du bliver fagligt udfordret og hvor der er plads til at få udbygget de tekniske kompetencer?
Så er det måske lige dig vi har brug for i 5. Besætning
Om os
NYMFEN-B (DIANA-klassen) udgør søværnets maritime indsatsenheder, der indgår i Danmarks maritime beredskab og myndighedsudøvelse til søs, som styres fra Værnsfælles Forsvarskommando, Marinestabens Operationscenter. Der er kontinuerligt tre enheder på beredskab, enten til søs eller i havn – 24/7/365.

NYMFENS besætning består af 12 mand, der i fællesskab løser en bred opgaveportefølje indenfor farvandsovervågningen. Opgaverne omfatter bl.a. suverænitetshævdelse, kontrol og opsyn med skibstrafikken i tæt samarbejde med Marinestabens Operationscenter, samt deltagelse i søredning, forureningsbekæmpelse, assistance til bl.a. politi og SKAT samt øvelser med andre søværnsenheder og myndigheder.

NYMFEN har basehavn i Korsør.
Om stillingen
Patruljefartøjet NYMFEN-B søger en selvstændig og erfaren maskinoverkonstabel (Maskingast) med høj faglighed. Du vil indgå i skibets tekniksektion, der består af 3 konstabler og 1 seniorsergent. Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå af betjening af skibets maskinovervågningsanlæg, vedligeholdelse og fejlfinding af det tekniske udstyr og vagt på broen under patrulje. Du vil indgå i et tæt team, hvor du bliver sparringspartner for skibets teknikbefalingsmand. Du indgår desuden i skibets havariorganisation. Så alt i alt kan vi tilbyde et alsidigt job i en lille enhed med et uformelt miljø, hvor du har mulighed for stor selvstændighed i opgaveløsningen, samt stabil og planlagt tjeneste med god mulighed for frihedsafvikling.

Patruljefartøjet NYMFEN er en lille enhed med mange opgaver. Vi har derfor et afslappet forhold til faggrænser, og du vil blive stillet overfor opgaver af meget varierende karakter. Derfor er dine personlige egenskaber vigtigere end dit speciale. Ansøgere med andre specialer vil også komme i betragtning.
Om dig
Du er god til at samarbejde, og du trives godt i et omskifteligt miljø. Hverdagen om bord kan til tider være hektisk, men det kontinuerlige beredskab kan til andre tider være rutinepræget, og ofte er der ikke langt mellem de to yderligheder. Det er derfor vigtigt at skibet hele tiden opretholder et højt operativt niveau og derfor også vigtigt, at du kan være selvstændig i opgaveløsningen. Du opfatter nye udfordringer som noget positivt og besidder generelt en can do-tilgang til dit arbejde. Du kan lide at tage fat både inden- og udenfor dit normale arbejdsområde.

Det er en fordel hvis du har erfaring med dæksarbejde og vedligeholdelse af våben fx fra tidligere gennemført værnepligt eller andre ansættelsesforløb i Forsvaret. Der er ligeledes en fordel hvis du har gennemgået uddannelsen som våbenmekanikker på TMG. Uanset din uddannelsesmæssige baggrund, er der dog ikke tilknyttet et fagtillæg til den aktuelle stilling som våbengast.
Hvis du har erfaring fra sejlende tjeneste fra DIAN-kl vil det naturligvis også være en fordel.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til SSG Brian Stausgaard på telefon 41 30 98 49. Alternativt SSG Lars Hoel, SCA-F-BEM02, telefon 72 85
75 53

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 19. oktober 2020, Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.

Stillingen er til besættelse 1. december 2019.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


Om 3. ESKADRE
3. Eskadre er Søværnets nye eskadre, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

19.10.2019

Indrykningsdato

20.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent