Sikkerhedsrådgiver (Farlig gods) til Føringsstøtteregimentet - (genopslag)


Sikkerhedsrådgiver (Farlig gods) til Føringsstøtteregimentet - (genopslag)

Har du lyst til at uddanne og vejlede om farligt gods?
Ved behov vil der kunne aftales en evt. deltidsansættelse.
Om os
Sikkerhedsrådgiveren ved Føringsstøtteregimentet yder støtte direkte til regimentets ledelse, alle enheder, chefer og medarbejdere på Ryes Kaserne.

Sikkerhedsrådgiveren indgår i Garnisonsstøtteenheden og er dermed en del af det administrative fællesskab på Ryes kaserne i Fredericia Garnison.
Garnisonsstøtteenheden består af fem elementer, med i alt 42 medarbejdere, hvor ét element udelukkende fokuserer på at støtte chefer og enheder indenfor farligt gods og arbejdsmiljø.

Vi har en uformel omgangstone og lægger vægt på gensidig respekt, positive relationer, godt humør og høj kvalitet i opgaveløsningen.
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte.

Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og communication Information System kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.
Føringsstøtteregimentet er en højteknologisk og moderne arbejdsplads, som udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
Regimentet er således præget af en værnfælles opgaveportefølje. Traditioner fra Fredericia garnison og Telegrafregimentet er bevaret og suppleret med tilsvarende fra især Flyvevåbnet. Omgangstonen er professionel og moderne, præget af faglig sparring og et tæt samarbejde på tværs af organisationen.
Stillingen indebærer ikke nødvendigvis erfaring fra tjeneste indenfor føringsstøtteområdet, hvorfor personel fra andre regimenter i Hæren og alle værn opfordres til at søge. Det afgørende for valg af kandidat er, at det er den rette profil med de rette faglige- og personlige kompetencer, samt den rette indstilling og motivation.
Om stillingen
Som sikkerhedsrådgiver er du regimentschefens nærmeste hjælper og rådgiver indenfor transport af farligt gods.
Du er garant for, at regimentets enheder kender og følger områdets lovgivning og bestemmelser ved transport af farligt gods.

Du vil få en stor kontaktflade på Ryes kaserne, til eksterne militære enheder og civile organisationer.

Dine hovedopgaver er bl.a.:
- Uddannelse af personer der er involveret i transport af farligt gods.
- Vejledning og tilsyn overfor regimentets enheder.
- Koordination med andre militære enheder og civile organisationer om farlig gods.
- Rapportering om transport af farligt gods.
- Deltagelse i fora om transport af farlig gods og eksplosivstofsikkerhed.
- I mindre omfang at sagsbehandle/hjælpe til med opgaver som ad hoc tilgår Garnisonsstøtteenheden. Primært inden for området logistik.
Om dig
Du er seniorsergent eller alternativ en erfaren oversergent, som er indstillet på at indgå en udddannelsesaftale mhp. gennemgang af videreuddannelsestrin I for mellemledere.
Det er en fordel, hvis du allerede har erfaring med forsyningstjeneste og logistik.

Du bør være uddannet Sikkerhedsrådgiver, og indstillet på at vedligeholde din kompetence med løbende repetitionsuddannelser. Alternativt er du indstillet på at indgå en uddannelsesaftale mhp. at bestå den grundlæggende sikkerhedsrådgiveruddannelse indenfor det første år efter ansættelsen.

Vi forventer, at du generelt er interesseret i relevant ledelses- og specialistmæssig kompetenceudvikling.

Det er en fordel, hvis du har ADR bevis (grundkursus og specialistkurser i KL 1 samt TANK), eller anden særlig uddannelse for involverede i transport af farligt gods (grund-, funktions- og sikkerhedsuddannelse).

Det er tillige en fordel, hvis du har kendskab til RID, IMDG, ICAO-TI og IATA-DGR eller efter ansættelse, modtage uddannelse i de nævnte transportformer.

Som person har du en grundlæggende positiv tilgang til andre mennesker og til opgaverne:
- Du kommunikerer klart og skaber og vedligeholder gode relationer til mennesker på alle niveauer.
- Du er stolt af din faglighed og kan planlægge ressourcebevidst, så du får opgaverne i mål til tiden.
- Du tager ansvar og viser initiativ i forhold til opgaverne og er omsorgsfuld og loyal overfor dine kolleger.
- Du er kreativ og nytænkende i forhold til opgaveløsningen, og er omstillingsparat og fleksibel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Michael Dahl Nielsen, telefon: 72 82 61 00 /mobil: 2831 0406 eller mail.: fsr-g-01@fiin.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.
Du kan søge stillingen via linket senest den 20. oktober 2019. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansættelsessamtaler gennemføres løbende. Stillingen er til besættelse snarest.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FØRINGSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte, vi støtter brigade- og divisionsniveauet i Hæren samt yder støtte til Flyvevåbnets Wings og Specialoperationskommandoen.
Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter til Forsvarets internationale og nationale operationer, øvelser og aktiviteter.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

20.10.2019

Indrykningsdato

18.09.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent